SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  digitalna pristupacnost mg

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  logo parlamentarni izbori 2020

  Proračun i izvješća

   

  Godišnji izvještaj
  za 2019.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2020.
   Prijedlog proračuna
  za 2021.
   Izglasani proračun
  za 2021.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf ex pdf  pdf pdf

   

  Godišnji izvještaj
  za 2018.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2019.
   Prijedlog proračuna
  za 2020.
   Izglasani proračun
  za 2020.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf pdf pdf  pdf pdf


  PRORAČUN I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

   

  2020. godina

   --------------------------------------------------------------

  pdfProračunski vodič za građane

   -------------------------------------------------------------

  pdf  Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2020.g.

  ex  Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za razdoblje 01.01.-30.06.2020.

  -------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020. - konsolidirani

  pdf 15 Referentna stranica, razina 23

   exFinancijski izvještaj, razina 23

   pdf 15Potvrda Fina, razina 23

  --------------------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

  pdf 15  Referentna stranica, razina 22

  ex  Financijski izvještaj, razina 22

  pdf 15  Potvrda Fina, razina 22

  ---------------------------------------------------------------

  1. Rebalans proračuna 2020.

  pdf 15Odluka o 1. izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2020.g.

  pdf 161. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. – opći dio

  pdf 171. izmjene i dopune Plana proračuna 2020. –  posebni dio

  pdf 17Odluka o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture

  pdf 17Odluka o 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture

  --------------------------------------------------

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2020. - 31. ožujka 2020.

      pdf 11Referentna stranica, razina 22

    pdf 12  Financijski izvještaj, razina 22

   pdf 14   Potvrda Fina, razina 22

  ---------------------------------------------------

   Proračun za 2020. i projekcije 2021.-2022.

   

  pdfPlan razvojnih programa 2020-2022

   

  pdfOdluka o Proračunu Općine Marija Gorica za 2020. i projekciji za 2021. i 2022.g.


  pdfOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2020.g.


  pdfProračun za 2020. – opći dio

  pdfProračun za 2020. – posebni dio

  pdfProračun po izvorima financiranja

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – opći dio

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – posebni dio

   ---------------------------------

  pdf1. Program građenja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  pdf2. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

  pdf3. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu

  pdf4. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

  pdf5. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za 2020. godinu

  pdf6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu

  pdf7. Program javnih potreba u športu za 2020. godinu

  pdf8. Program protupožarne zaštite i spašavanja za 2020. godinu

  pdf9. Program zaštite okoliša za 2020. godinu

   

  Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021.-2022.

  pdfPlan proračuna za 2020. – opći dio

  pdfPlan proračuna za 2020. – posebni dio

  pdfPlan proračuna po izvorima financiranja

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – opći dio

  pdfProjekcije proračuna 2021-2022 – posebni dio

   

  2019. godina

  pdfOdluka o godišnjem obračunu proračuna za 2019.g.

  exIzvještaj o godišnjem obračunu proračuna 01-12/2019

   

  pdfProračunski vodič za građane 2019.


  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. konsolidirani
  pdf1. Referentna stranica, razina 23

  ex2. Financijski izvještaj 01-12/2019, razina 23

  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. 

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  pdf2. Potvrda FINA, razina 22

  ex3. Financijski izvještaj 01-12/2019, razina 22

   

  pdf1. Odluka o II izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2019. godinu

  pdf2. 2. izmjene i dopune Plana proračuna 2019. – OPĆI DIO

  pdf3. 2. izmjene i dopune Plana proračuna 2019. – POSEBNI DIO


  pdfPopis korisnika sponzorstava i donacija u razdoblju 01.01. - 30.06.2019.

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 30. rujan 2019.
  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22

   

  pdfOdluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2019. godinu

  pdf1. Izmjene i dopune Plan razvojnih programa

  pdf1. Izmjene i dopune Plana proračuna 2019. - OPĆI DIO

  pdf1. Izmjene i dopune Plana proračuna 2019. - POSEBNI DIO

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019. - konsolidirani

  pdf1. Referentna stranica, razina 23

  ex2. Financijski izvještaj, razina 23

  pdf3. Potvrda Fina, razina 23

   

  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.

  pdf1. Referentna stranica, razina 22

  ex2. Financijski izvještaj, razina 22

  pdf3. Potvrda Fina, razina 22


  Financijski izvještaj 01. siječanj 2019. - 31. ožujak 2019.
  pdf1. Referentna stranica

  ex2. Excel izvještaj

  pdf3. Potvrda Fine

   

  pdfOdluka o prihvaćanju Projekcija proračuna Općine Marija Gorica za 2020. i 2021.g.

  pdfProjekcije proračuna za 2020. i 2021.g. opći dio

  pdfProjekcije proračuna za 2020. i 2021.g. posebni dio

   

  pdfOdluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2019. godinu

  pdfOdluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2019

  pdfIzglasani Proračun za 2019. godinu

  pdfProgram građenja komunalne infrastrukture u 2019.g.

  pdfZaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019.

  pdfIzvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019.

  pdfProgram održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

  pdf Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

  pdf Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.

  pdfPrijedlog Plana proračuna za 2019. godinu

   

  2018. godina

  Godišnji izvještaj
  za 2017.
   Polugodišnji izvještaj
  za 2018.
   Prijedlog proračuna
  za 2019.
   Izglasani proračun
  za 2019.
   Proračunski vodič
  za građane
  pdf pdf pdf  pdf pdf

   
  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018.g.
  2. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Marija Gorica za 2018.g.
  3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018.g.
  4. Bilješke uz financijski izvještaj 2018. – razina 22

  Proračun za građane za 2018. godinu

  Popis korisnika sponzorstava i donacija 2018.

  1. Financijski izvještaj 01-12-2018 referentna stranica, razina 23
  2. Financijski izvještaj 01-12-2018, razina 23
  3. Potvrda Fina 01-12-2018, razina 23

  1. Financijski izvještaj 01-12-2018 referentna stranica, razina 22
  2. Financijski izvještaj 01-12-2018, razina 22
  3. Potvrda Fina 01-12-2018, razina 22

  - Odluka o IV. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 4. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 4. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

  - Odluka o III. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 3. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 3. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

  - Polugodišnje izvršenje proračuna za 2018. godinu

  - Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2018.g

  1. Financijski izvještaj 01-09-2018 referentna stranica
  2. Financijski izvještaj 01-09-2018
  3. Potvrda Fina 01-09-2018

  1. Financijski izvještaj 01-06-2018 referentna stranica, razina 23
  2. Financijski izvještaj 01-06-2018, razina 23
  3. Potvrda Fina 01-06-2018, razina 23

  1. Financijski izvještaj 01-06-2018 referentna stranica, razina 22
  2. Financijski izvještaj 01-06-2018, razina 22
  3. Potvrda Fina 01-06-2018, razina 22

  - Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 2. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 2. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

  1. Financijski izvještaj 01-03-2018 referentna stranica
  2. Financijski izvještaj 01-03-2018
  3. Potvrda Fina 01-03-2018

  - Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu
  - 1. rebalans Proračuna 2018. – opći dio
  - 1. rebalans Proračuna 2018. – posebni dio

   

  Izglasani Plan proračuna za 2018. godinu - 20.12.2017.

  Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa 2018.-2020. g
  Plan razvojnih programa 2018.-2020. g.

  Projekcije proračuna 2019.-2020. (posebni dio)
  Projekcije proračuna 2019.-2020. (opći dio)
  Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna 2019.-2020.

  Odluka o izvršavanju Plana proračuna za 2018. godinu
  Plan proračuna za 2018. godinu (posebni dio)
  Plan proračuna za 2018. godinu (opći dio 2.strana)
  Plan proračuna za 2018. godinu (opći dio 1.strana)
  Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2018. godinu

   

  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu - 24.11.2017.

  Prijedlog Plana razvojnih programa 2018.-2020.

  Prijedlog projekcija proračuna 2019.-2020. (opći dio)
  Prijedlog projekcija proračuna 2019.-2020. (posebni dio)
  Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekcija proračuna 2019.-2020.

  Prijedlog Odluke o izvršavanju Plana proračuna za 2018.godinu
  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (opći dio) 1. strana
  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (opći dio) 2. strana
  Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (posebni dio)
  Prijedlog Odluke o proračunu Općine Marija Gorica za 2018. godinu

   

   2017. GODINA

  dokumenti

   

  2016. GODINA

  dokumenti

   

  2015. GODINA

  dokumenti

   

  2014. GODINA

  dokumenti

   

  2013. GODINA

  dokumenti

   

  2012. GODINA

  dokumenti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  civilna zastita mup 145433

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.