SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  eu2024 2

  izbori parlament 2024

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

  Dokumenti Općine

   

  ex REGISTAR - EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ažurirani sa stanjem na dan 02.05.2024.

  ex REGISTAR CESTA OPĆINE MARIJA GORICA - ažurirani na dan 02.05.2024.

  _______________________________________________________________________________________

  exEvidenciju komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica ažuriranu sa stanjem na dan 31.12.2023. g.


  exRegistra nerazvrstanih cesta Općine Marija Gorica sa stanjem na dan 31.12.2023. g.

  ______________________________________________________________________________________

  pdf Suglasnosti na prijedlog Izmjene cjenka javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 24.01.2024.g.


  pdf Očitovanja načelnice na prijedlog Izmjene cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 24.01.2024.g

  ______________________________________________________________________________________

  pdfPROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MARIJA GORICA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

  ---------------------

  pdfGodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za razdoblje 01.01.do 31.12.2023.

  pdfIzvješće Provedbeni program 01.01.-31.12.2023. - Tablično

  ---------------------

  pdfMARIJA GORICA Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025.

  exPrilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2023

  ---------------------

  exPrilog 1. Terminski, akcijski i financijski plan provedbe razvojnih mjera

   -------------------

  pdfPolugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa

   

  pdfTablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provebi - Marija Gorica

   ---------------------

  pdfGodišnje izvješće o provebi provedbenog programa za razdoblje 2021.-2025. - izjvešće za 01.01. do 31.12.2022.

  __________________________________________________________________________________

  exIzvješća o provedenim savjetovanjima u 2022. godini

  __________________________________________________________________________________

  pdfSuglasnosti na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i Očitovanja načelnice od 08. travnja 2022.g.,

   

  https://komunalno.vio-zapresic.hr/wp-content/uploads/2022/11/suglasnost-na-cjenik-i-ocitovanje-opcina-marija-gorica.pdf

  ___________________________________________________________________________________

  pdf Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Marija Gorica od 28.12.2021.g.

   

  https://komunalno.vio-zapresic.hr/wp-content/uploads/2022/11/odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-opcine-marija-gorica-1.pdf

  ___________________________________________________________________________________

  pdfIzvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Marija Gorica u području prirodnih nepogoda za 2020.g

  pdfOdluka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine M. Gorica u području prirodnih nepogoda za 2020.g

  ___________________________________________________________________________________

  pdf Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2020. godinu

  pdfOdluka o usvajanju izvješća o primjenu agrotehničkih mjera za 2020.g

  __________________________________________________________________________________

  pdfOpći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - Općina Marija Gorica

  pdfOdluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporke komunalne usluge ukopa pokojnika

  pdfOdluka o davanju prethodne suglasnosti na cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika

  pdfZaprešić d.o.o. - Cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika

  ___________________________________________________________________________________

  pdfPlan djelovanja civilne zaštite - Općina Marija Gorica

  pdfOdluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite - Općina Marija Gorica

  ___________________________________________________________________________________

  pdfOdluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.

  pdfPlan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.

  .........................................................................................................................

   pdfOperativni plan održavanja nerazvrstanih cesta i javno - prometnih površina u zimskim uvjetima za 2021.g.

   

  pdfOperativni plan održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima za 2020.g.

   

  zapresic doo logoCjenik komunalnih usluga (prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada)

   

  zapresic doo logoCjenik vodnih usluga (vodoopskrba)

   

  pdfIzvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu

   

  pdfOdluka o donošenju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

   

  pdfOdluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2019.g.

   

  pdfPlan zaštite od požara

   

  pdfProcjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

  .........................................................................................................................

  pdfPlan djelovanja civilne zaštite - Općina Marija Gorica

  pdfOdluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Marija Gorica

  .........................................................................................................................

  pdfOdluka o ustrojavanju Evidencije komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica

   

  pdfEvidencija komunalne infrastrukture Općine Marija Gorica ustrojena temeljem članka 60. i 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu

   

  pdfRegistar nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica

  .........................................................................................................................

  pdf- Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica za 2018. godinu


  pdf- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2018 Općina Marija Gorica


  pdf- Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu


  pdf- Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu


  pdf- Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda


  pdf- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda - Općina Marija Gorica

   

  pdf- Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Marija Gorica

   

  pdf- Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Gorica

   

  pdf- Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Marija Gorica

   

  pdf- Odluka - strateška procjena utjecaja na okoliš

   

   

   

   

   

   

   

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.