LAG Sava - poziv na radionicu 17.02.2016.

Općina Marija Gorica i devet jedinica lokalne samouprave iz okruženja (gradovi: Zaprešić, Samobor, Sveta Nedelja, općine: Brdovec, Stupnik,  Klinča Sela, Pušća, Dubravica  i  Luka)  osnovali su Lokalnu  akcijsku grupu „Sava“ (LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „SAVA“, OIB 07345374254, Zaprešić, Nova ulica 10,) koja želi objediniti  predstavnike malih i srednjih poduzeća, neprofitne organizacije i druge dionike iz različitih područja, koji se zajedno dogovaraju o zajedničkom pristupu u cilju razvoja regije.
LAG Sava ima svoj statut, definirane ciljeve, a trenutno je u izradi i lokalna razvojna strategija, na temelju čega se prijavljuje na natječaje za dodjelu sredstava, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati,  te daje mogućnost povlačenja financijskih sredstava iz za to predviđenih fondova Europske unije (s naglaskom na ruralni razvoj), što je i osnovni razlog upućivanja vam ovog poziva za sudjelovanje na radionici. Lokalna akcijska grupa - LAG je partnerstvo predstavnika  javnog,  gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Ciljevi LAG-a su:

 • promicanje i unapređenje održivog ruralnog razvoja područja LAG-a,
 • razvoj proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji,
 • osiguravanje  protoka  informacija  i  transfera  znanja  za  napredak  u  razvoju  ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
 • razvijanje sinergije i umrežavanje te planiranje ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
 • iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
 • jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
 • pripreme LAG područja za korištenje EU fondova,
 • briga  o  infrastrukturnom,  ekološko-socijalnom,  kulturnom,  gospodarskom  i  svakom drugom razvoju u širem   ruralnom području.

 

Ujedno napominjemo da, ukoliko još niste član, a želite to postati, molimo vas da vaša nadležna tijela o tome donesu Odluke (skupština/vlasnik/direktor, ravnatelj) i prilože potrebnu dokumentaciju te nam istu dostave na adresu Općine radi upisa u članstvo LAG-a, a dokumentacija se sastoji od:

 

 1. Preslike rješenja o upisu  u  registar  udruga/upisu u obrtni registar/rješenje o upisu- trgovački sud - ne stariji od 6 mjeseci,
 2. Odluke skupštine/vlasnika/direktora - o pristupanju LAG-u i prihvaćanju Statuta
 3. Odluke o imenovanju osobe za zastupanje (ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa, kontakt telefon i mail adresa)
 4. Preslike osobne iskaznice osobe koja je imenovana za zastupanje u LAG-u Sava,
 5. Ispunjene pristupnice za članstvo u LAG-u Sava

Za spomenuti je da budući članovi nisu u obvezi plaćati članarinu, već tu obvezu  imaju samo jedinice lokalne  samouprave  odnosno gradovi i općine.

Kako želimo da i vi, kao jedan od ključnih dionika razvoja našeg područja, sudjelujete u izradi lokalne razvojne strategije LAG-a Sava, ovim Vas putem pozivamo na radionicu koja će se održati u srijedu, 17. veljače 2016. u 17,30 sati, u vijećnici Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica.

Radi važnosti ove radionice molimo da se svakako odazovete!

 

S poštovanjem,

N A Č E L N I C A
Marica Jančić

 

 

1. Pristupnica LAG-u Sava

2. Odluka o imenovanju predstavnika u Skupštinu LAG-a Sava

3. Odluka o pristupanju LAG-u Sava (civil)

4. Odluka o pristupanju LAG-u Sava (TD, obrt, OPG)

5. Statut LAG-a Sava

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije