Općina Marija Gorica

Troškovi lokalnih izbora 19.05.2013.

Petak, 21 Lipanj 2013 08:16

 

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MARIJA GORICA 

KLASA: 013-01/13-01/01
URBROJ: 238/19-03-13-121
Marija Gorica, 19. lipnja 2013.

             Na temelju članka 126. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12)., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine, utvrdilo je i objavljuje

TROŠKOVE LOKALNIH IZBORA

 1. Troškovi naknada za članove stalnog i proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva, administrativno osoblje……………………………………………………………………………......................46.645,37 kn
 2. Troškovi naknade članovima biračkih odbora…………………………...........28.541,24 kn
 3. Troškovi tiskanja glasačkih listića, zapisnika i prijepisa zapisnika.........1.016,25 kn
 4. Troškovi objave pravovaljanih predloženih kandidacijskih listi i zbirne liste za izbor članova predstavničkog tijela te zbirne liste pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika u lokalnim novinama „Prigorski kaj“………...............2.250,00 kn
 5. Troškovi objave službenih rezultata………………………………………………………………...................................2.750,00 kn
 6. Povećanje licence za isplatu naknada……………………………………………………………….....................................400,00 kn
 7. Ostali materijalni troškovi……………………………………………………………………………658,83kn
  ______________________________________________________________________________________________

                                                                                               UKUPNO: 82.261,69 kn

 

                                                                                                         Predsjednica
                                                                                                Mirela Novoselec Jakševac

 

 

   

Dani Općine Marija Gorica 2013.

Srijeda, 29 Svibanj 2013 05:58

   

Lokalni izbori 2013. - službeni rezultati

Četvrtak, 23 Svibanj 2013 00:00

 

Prema službenim rezultatima kandidatkinja za općinsku načelnicu Općine Marija Gorica, Marica Jančić i njezin zamjenik Boris Majerić izborili su pobjedu u prvom krugu s 85,33% osvojenih glasova.
Kandidat za općinskog načelnika Općine Marija Gorica, Dragutin Boranić i njegov zamjenik Ivica Krpez osvojili su 11,91% glasova.
Prema službenim rezultatima za članove Općinskog vijeća najviše glasova osvojila je kandidacijska lista  HDZ-a 70,78%. Kandidacijska lista HSS osvojila je 17,17% glasova, a kandidacijska lista SDP-a osvojila je 12,05% glasova.

Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Marija Gorica možete pogledati ovdje.

Rezultate izbora za članice/članove općinskog vijeća Općine Marija Gorica možete pogledati ovdje.  

 

   

Lokalni izbori 2013. - objava rezultata

Ponedjeljak, 20 Svibanj 2013 10:58

 

Prema prvim neslužbenim rezultatima kandidatkinja za općinsku načelnicu Općine Marija Gorica, Marica Jančić i njezin zamjenik Boris Majerić izborili su pobjedu u prvom krugu s 85,33% osvojenih glasova.
Kandidat za općinskog načelnika Općine Marija Gorica, Dragutin Boranić i njegov zamjenik Ivica Krpez osvojili su 11,91% glasova.
Prema prvim neslužbenim rezultatima za članove Općinskog vijeća najviše glasova osvojila je kandidacijska lista  HDZ-a 70,78%. Kandidacijska lista HSS osvojila je 17,17% glasova, a kandidacijska lista SDP-a osvojila je 12,05% glasova.

Rezultate izbora za općinskog načelnika Općine Marija Gorica možete pogledati ovdje.

Rezultate izbora za članice/članove općinskog vijeća Općine Marija Gorica možete pogledati ovdje.  

   

Lokalni izbori 2013. - Objava lista i kandidatura

Subota, 04 Svibanj 2013 20:12

 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MARIJA GORICA

Marija Gorica, 04. svibnja 2013.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Marija Gorica i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika Općine Marija Gorica.

OBJAVA

 

   

Lokalni izbori 2013. - obavijest političkim strankama

Ponedjeljak, 29 Travanj 2013 15:16OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE MARIJA GORICA

KLASA: 013-01/13-01/01        
URBROJ: 238/19-03-13-26
Marija Gorica, 28. travnja 2013.
                                                                              POLITIČKIM STRANKAMA

 Poštovani,

 Molimo vas da primite na znanje nekoliko aktualnih informacija:

1. Punomoći izbornih sudionika:

Osobe ovlaštene za zastupanje političkih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, te kandidati grupe birača mogu opunomoćiti osobe za predaju kandidacijskih lista odnosno kandidatura općinskom izbornom povjerenstvu, za unošenje ispravaka u prijedloge kandidacijskih lista odnosno kandidatura, te za sve ostale radnje pred općinskim izbornim povjerenstvom. Ta punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, već samo potpisana od ovlaštene osobe.

VAŽNO: Izborni sudionici dužni su original/izvornik spomenute punomoći dostaviti nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu, koje će presliku te punomoći proslijediti nama (OIP-u Općine Marija Gorica).

Osoba koja podnosi kandidacijsku listu odnosno kandidaturu temeljem punomoći, dužna je OIP-u  Općine Marija Gorica predočiti izvornik ili presliku punomoći koja se na nju odnosi.

2. Radno vrijeme OIP- a Općine Marija Gorica- za ovjeru očitovanja:

 • 29. i 30.4. (pon. uto.) od 07;00 do 15;00,
 • 1.5. (sri.) od 08;00 do 20;00,
 • 2.5. (čet.) od 08;00 do 24;00 (rok za predaju kandidature).

3. Prema uputama DIPa:

Iz odredbi Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) jasno proizlazi samo da članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati na izborima. Međutim radi jačanja povjerenja građana u izborni postupak potrebno je izbjegavati imenovanje za članove biračkih odbora osobe koje se nalaze u rodbinskoj vezi sa kandidatima u izborima, stoga molimo da kod predlaganja članova uzmete u obzir ovu uputu DIPa.

4. Poseban račun za financiranje izborne promidžbe:

Dužne su otvoriti političke stranke i nositelji liste grupe birača. Kada dvije i više političkih stranaka zajedno predlažu kandidacijsku listu poseban račun za financiranje izborne promidžbe dužna je otvoriti jedna od političkih stranaka koje su predložile zajedničku listu što se uređuje međusobnim sporazumom koji se dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu i Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Marija Gorica. Sve najkasnije s danom podnošenja kandidature.

                                                                                         PREDSJEDNICA 
                                                                     OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                         
Mirela Novoselec Jakševac, dipl.iur. v.r.

 

   

Vino u brdovečkoj čaši, Brdovec, 28.04.2013.

Petak, 26 Travanj 2013 12:08

 

   

Raspis lokalnih izbora - 19.05.2013.

Subota, 20 Travanj 2013 09:31Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donijela je :
Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike. Odluke su objavljene u Narodnim novinama broj 44 od 15. travnja 2013.g., a stupaju na snagu 18. travnja 2013. godine.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 19. svibnja 2013. godine. Rokovi za pripremu registra birača teku od 19. travnja 2013.godine. Rok do kojeg građani mogu podnosti zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe 08. svibnja 2013. godine.

   

Obavijest o obustavi isporuke električne energije

Srijeda, 03 Travanj 2013 18:10

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. obustaviti će isporuku električne energije iz 2TS 30 Marija Gorica, dana 19.04.2013.g. u vremenu od 08,00 do 11,00 sati.
Obustava isporuke električne energije u navedeno vrijeme izvršiti će se zbog redovnog održavanja elektroenergetskog postrojenja i pripadajuće mreže na području Općine Marija Gorica, u skladu s Pravilnikom o održavanju elektrodistribucijskih objekata i postrojenja HEP-a.
U p o z o r e n j e : za vrijeme obustave isporuke električne energije, svi elektroenergetski objekti imaju se smatrati da su pod naponom. HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb, PRIDRŽAVA PRAVO UKLJUČITI elektroenergetske objekte i prije navedenog vremena.

   

Odvoz krupnog otpada 08. i 15.04.2013.

Srijeda, 03 Travanj 2013 17:57


Odvoz krupnog otpada s područja Općine Marija Gorica vršiti će se prema sljedećem rasporedu :

08.04.2013. godine (ponedjeljak)
Marija Gorica, Hrastina, Oplaznik, Celine , Žlebec , Trstenik

15.04.2013. godine (ponedjeljak)
Kraj Gornji, Kraj Donji, Bijela Gorica, Sveti Križ

Pri pripremi krupnog otpada odvajati željezo i gume od ostalog otpada

 OVLAŠTENI KONCESIONARI

ZA SAKUPLJANJE EL. OTPADA:

 • CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lončara 15, besplatni telefon 08000-204, mase od 30kg i više
 • FLORA VTC Virovitica, besplatni telefon 0800-444-110, mase do 30 kg

 ZA SAKUPLJANJE AZBEST OTPADA:

 • CIAK Zabok, tel. 049/249-173, 099/311-6248

Zaprešić d.o.o. u okviru programa selektiranja otpada počinje s prikupljanjem papira odvojeno od ostalog komunalnog otpada. Odvoz papira neće se naplaćivati i biti će organiziran jednom mjesečno od travnja 2013. godine.

 

   

Izbori za Europski parlament 14.04.2013.

Subota, 30 Ožujak 2013 17:32
Imenovani birački odbori za područje Općine Marija Gorica

Izbori za Europski parlament 14.04.2013.

   

Uskrsni sajam 2013.

Četvrtak, 21 Ožujak 2013 11:47

   

Obavijest o testiranju kandidata za prijam u službu

Petak, 08 Ožujak 2013 13:49

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-9
Marija Gorica, 08. ožujka 2013.

 Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja prijavljenih na oglas za prijam  
 u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – referent

Obavještavaju se kandidatkinje prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 26.02.2013. godine, da će se testiranje održati:

dana 15. ožujka 2013. godine, s početkom u 14,30 sati
u Općinskoj vijećnici Općine Marija Gorica, Marija Gorica, Gorička 18/a 

LISTA KANDIDATA
prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

 • HORVAT KRISTINA
 • KUKOLJ JASMINA

Ako kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja, smatra se da su povukle prijavu na oglas.

 PRAVILA TESTIRANJA:

Prije početka provjere znanja od kandidatkinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, nakon čega će kandidatkinjama biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatkinjama se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidatkinje uspješno položile testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarile najmanje 50% na testiranju. S kandidatkinjama koje uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedina kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 Povjerenstvo za provedbu oglasa
Tamara Glogović v.r.

 

   

Objava biračima za EU izbore 14.04.2013.

Srijeda, 06 Ožujak 2013 13:34

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Odluka je stupila na snagu 04. ožujka 2013. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 27 od 04. ožujka 2013. godine. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 14. travnja 2013. godine.


Objava biračima 
           

   

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Utorak, 26 Veljača 2013 18:58

                                   
REPUBLIKA HRVATSKA       
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA   
OPĆINA MARIJA GORICA

 
    ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
hrwww.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-2
Marija Gorica, 22. veljače 2013.

Na temelju članka 29., a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 66/11 – dalje u tekstu: ZSN), načelnica Općine Marija Gorica raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke
 • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta potrebno je:

   

Poziv na savjetovanje o legalizaciji 27.02.2013.

Petak, 22 Veljača 2013 17:58

POZIV NA SAVJETOVANJE 

LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Pozivamo sve zainteresirane mještane na savjetovanje „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada“ koje će se održati u srijedu, 27. veljače 2013. godine u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici, Gorička 18/a, Marija Gorica.

Na Vaša pitanja i sve nejasnoće oko legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada odgovarati će predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave Zaprešić.

                                                                                                           N A Č E L N I C A
                                                                                                              Marica Jančić

   

Mobilna mamografija 01.03.2013.

Petak, 22 Veljača 2013 17:11

Obavještavaju se žene u dobi od 50 do 69 godina koje su na kućnu adresu primile poziv Zavoda za javno zdravstvo za besplatan mamografski pregled da će se isti održati u Općini Marija Gorica, Gorička 18/a, u petak, 01. ožujka 2013. godine od 9,30 sati.
Žene koje nisu primile poziv na kućnu adresu, a pripadaju gore navedenoj dobnoj skupini mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica na broj 01/3396-655 ili 01/3395-868 radi dodatnih informacija.
Odazivom na poziv za mamografski pregled iskažimo brigu o svom zdravlju.

                                                                                                            N A Č E L N I C A
                                                                                                              Marica Jančić

                                                                                                              

   

2. Sanjkaški kup Marija Gorica

Četvrtak, 24 Siječanj 2013 06:56

   

Obavijest o zatvaranju prometa

Ponedjeljak, 17 Prosinac 2012 13:29Obavještavamo mještane Općine Marija Gorica da je za sav promet zatvorena ulica Matije Gupca u
Kraju Donjem, od kućnog broja 32 (Meštrović Juraj, dr.vet.med.) do kućnog broja 23 (Ivša Josip), u
oba smjera, zbog aktivnog klizišta.

 

   

Podjela poklon paketa i susret s Djedom Božićnjakom

Petak, 14 Prosinac 2012 08:00

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije