16. sjednica Općinskog vijeća 29.12.2015.

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- II izmjene i dopune proračuna (opći dio)
- II izmjene i dopune proračuna (posebni dio)
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu viška prihoda Proračuna Općine Marija Gorica iz 2014. godine
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2015. godini
7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
9. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
11. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2016. godinu
- Analiza 2015. i Smjernice 2016.g.
12. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
13. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
14. Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Gorica za 2016. godinu

Razno

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije