SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

   

   logo parlamentarni izbori 2020

   

  izbori pred logo 2019

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Odluka o sprječavanju nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš na području Općine Marija Gorica

  - OBRAZAC - PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gospodarenja otpadom za 2020

  - Izvjesce o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2020. Općina Marija Gorica

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Izvjesce o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

  - Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.g

  - Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica za 2018. godinu

  - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2018 Općina Marija Gorica

   

  - Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine

  - Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2015. do 2021. godine

  - Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Masrija Gorica za razdoblje 2017. - 2022. godine

  - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Marija Gorica

  - Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

  - Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada

   

  Reciklazno dvorište letak 1

  kud i kam se smece mece

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  preuzmi

  jednostavna nabava

  javna savjetovanja

  pdfSPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

   

  pdfPRAVILNIK JEDNOSTAVNE NABAVE

   

  2022. GODINA

   

  pdf Plana nabave

  pdf1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

  pdf5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

   

  2021. GODINA 

  pdf Plana nabave

  pdf1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf7. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf8. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

  pdf9. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.g.

   

   

  2020. GODINA 

  pdf Plana nabave

  pdf1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf 5. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.g.

  pdf Statističko izvješće o javnoj nabavi 01.01. do 31.12.2020.g.

   

  2019. GODINA

  pdf• Statističko izvješće o javnoj nabavi 01.01. do 31.12.2019.g

  pdf6. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf5. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdfPLAN NABAVE

   

   

  2018. GODINA

   

   pdfStatističko izvješće o javnoj nabavi - 1.1.2018. - 31.12.2018.

   

  pdf4. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf3. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

  pdf1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

   

  pdfPLAN NABAVE

   

   

  pdfSTATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI

   

   

  2017. GODINA

   

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2016. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2015. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2014. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfREGISTAR UGOVORA - JAVNA NABAVA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2013. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

  pdfPOPIS KORISNIKA SPONZORSTAVA I DONACIJA

   

   

  2012. GODINA

   

  pdfPLAN NABAVE

   

   

   

   

   

   

   

   

  2020. godina

  Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica, Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana

  1.korištenje i namjena površina

  2.1.elektroenergetska i tk mreža

  2.3.vodovodna mreža

  2.4.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

  3.1.uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

  4.1.bijela gorica, kraj gornji, oplaznik

  4.2.celine, žlebec gorički, hrastina

  4.3.kraj donji, marija gorica

  4.4.sveti križ

  4.5.trstenik

  Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUO Marija Gorica

  Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 233

  Tekstualni dio plana

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  1.0.korištenje i namjena površina

  1.1.prometni sustav

  2.1.elektroenergetska i tk mreža

  2.2.plinovodna mreža

  2.3.vodovodna mreža

  2.4.odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

  3.1.uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

  3.2.područja posebnih uvjeta korištenja prostora

  4.1.bijela gorica, kraj gornji, oplaznik

  4.2.celine, žlebec gorički, hrastina

  4.3.kraj donji, marija gorica

  4.4.sveti križ

  4.5.trstenik

  Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana

  Službeni glasnik broj 234 od 09.06.2020

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Izvješće o javnoj raspravi za III. Izmjene i dopune PPUO Marija Gorica - 07.01. do 17.01.2020.godine

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Izvješće o javnoj raspravi za III. Izmjene i dopune PPUO Marija Gorica - od 09.09. do 16.09.2019. godine

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Odluka o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJA GORICA

  Poštovani mještani Općine Marija Gorica,
  Ovim putem Vas obavještavamo o početku izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica. Obavijest o izradi pogledajte OVDJE.
  Putem zahtjeva za prenamjenu zemljišta, kojeg možete ispuniti temeljem Obrasca možete podnijeti zahtjev/zamolbu za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zahtjevu je potrebno priložiti kopiju katastarskog plana i izvadak iz zemljišne knjige (ne starije od 6 mjeseci).
  Popunjeni Obrasci s prilozima se mogu predati osobno, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18a, Marija Gorica, 10299 Marija Gorica.

  OPĆINA MARIJA GORICA

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

  - PROSTORNI PLAN I - 2016. godina                  

                      - Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica - elaborat

                     - Glasnik - 159

                      - Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža

                      - Korištenje i namjena površina

                      - Odvodnja i pročišćavanje

                      - Plinovodna mreža

                      - Prometni sustav

                     - Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

                      - Vodovodna mreža

                  - Građevinska područja - površine za razvoj i uređenje naselja

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

  - PROSTORNI PLAN II - preuzimanje

   ------------------------------------------------------------------------------------------------

  - PROSTORNI PLAN III - preuzimanje                   
                       - ELEKTROENERGETSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

                            - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

                          - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

                          - ODLUKA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

                          - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

   -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.