SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  eu2024 2

  izbori parlament 2024

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

  Izgradnja biciklističke staze u općini Marija Gorica

  bicikl staza MG

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

   

  NAZIV PROJEKTA
  Izgradnja biciklističke staze u općini Marija Gorica

  KORISNIK
  Općina Marija Gorica

  UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
  2.384.619,75 kn

  EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA
  2.026.926,78 kn

  RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
  01.04.2021. - 01.04.2023.

   

  Projekt Izgradnja biciklističke staze u općini Marija Gorica obuhvaća izgradnju biciklističke staze, odnosno prometne površine namijenjene prometu bicikala, odvojene od kolnika i obilježene horizontalnim oznakama i propisanim prometnim znakovima u Ulici Ante Kovačića na području općine Marija Gorica. Izgradnja, odnosno razvoj nove biciklističke infrastrukture doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 7ii2 OPKK jer promiče oblik prijevoza s niskom/nultom stopom emisije kroz izgradnju nove biciklističke staze u duljini od 4,12 km te doprinosi povećanju broja putnika u javnom prijevozu.

  Lokacija za izgradnju biciklističke staze nalazi se u dijelu Ulice Ante Kovačića koja je ujedno i županijska cesta (ŽC3030) i kao takva bilježi učestale dnevne migracije u prometu, obzirom da svojim pravcem prometovanja povezuje središte općine Marija Gorica i grad Zaprešić, udaljen oko 12 kilometara. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030., odnosno mjerama G.4. Povećanje intermodalnosti u putničkom prometu i razvoj intermodalnih putničkih čvorišta i G.12. Smanjenje negativnih ekoloških utjecaja prometa jer izgradnjom biciklističke staze doprinosi ostvarenju navedenih mjera potičući upotrebu javnog prijevoza, bicikla kao prijevoznog sredstva u dnevnim migracijama, doprinosi povećanju broja putnika u javnom prijevozu, doprinosi nultoj stopi emisije CO2, povezuje razne oblike prijevoza prihvatljive za okoliš, doprinosi boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području urbane aglomeracije (UA) Zagreb.

  Predmetni projekt pokazuje opravdanost izgradnje jer doprinosi povećanju broja putnika u javnom gradskom prijevozu. Stanovništvo općine Marija Gorica svakodnevno putuje osobnim automobilima navedenom prometnicom radi posla i školovanja do Zaprešića, zatim iz Zaprešića javnim prijevozom prema Zagrebu (posebice studenti).

  Planirana dionica biciklističke staze omogućuje bolju integraciju sustava biciklističkog prometa u javni prijevoz, odnosno autobusni i željeznički, te rješava problem sigurnosti prometovanja bicikala na jednoj od prometnijih cesta na području općine čime potiče veći broj stanovnika na korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva te smanjuje potrebu korištenja osobnih automobila navedenom cestom. Novo izgrađena biciklistička staza izvest će se na način da omogućuje nadograđivanje s planiranim biciklističkim infrastrukturama na području UA Zagreb čime bi se u potpunosti povezali općina Marija Gorica i grad Zaprešić preko susjednih općina Pušće i Brdovca, te povezali u smislenu cjelinu na razini UA Zagreb.

  Biciklistička staza se na svom početku nastavlja na Gorički trg, projekt koji ima za cilj uređenje samog središta općine te doprinosi povezivanju prometne infrastrukture omogućujući veću kvalitetu i sigurnost prometovanja biciklistima, ali i pješacima iz čega je vidljivo da je predmetni projekt integriran s postojećim projektima lokalnog razvoja. Također, predmetni projekt je integriran s projektom na regionalnoj razini, odnosno projektom Forest ride - izgradnjom biciklističko pješačke staze na području grada Zaprešića.


  Po svojoj funkciji biciklistička staza koja se izgrađuje spada u kategoriju županijskih prometnica, a njezina je namjena omogućiti sigurnost biciklista u prometu na opasnom području za bicikliste zbog nedostatka biciklističke infrastrukture na jednoj od prometnijih cesta na području općine Marija Gorica što ujedno rješava prioritet i gorući sigurnosni problem. Lokacija za izgradnju biciklističke staze nalazi se u dijelu Ulice Ante Kovačića, u dužini od 4.123,00 metra, te će biti izvedena uz istočnu stranu prometnice u širini od 1,00 metar.

  Oprema ceste, odnosno prometna signalizacija, zadržat će se kao postojeća uz nadopune novo projektiranih znakova. Postavljanjem vertikalne signalizacije, odnosno znakova opasnosti, znakova izričitih naredbi, znakova obavijesti i dopunskih ploča sudionicima u prometu omogućava se lakša i sigurnija vožnja. Od horizontalne signalizacije u projektu se koristi izrada zebre za pješački prijelaz. Izvedba projekta se sadrži od pripremnih radova koji uključuju iskolčenje objekata, uklanjanje grmlja i drveća, strojno rezanje asfalta, rušenje postojeće kolničke konstrukcije, nakon čega se pristupa zemljanim radovima, odnosno uređenju temeljnog tla zbijanjem i uređenju posteljice te izradi nasipa od kamenog materijala i izradi zelenog pojasa uz rubove prometne površine. Nakon izvedbe betonskih radova, odnosno cestovnih rubnjaka, pristupa se izradi kolničke konstrukcije od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala bez veziva te izvedbi bitumeniziranog nosivog sloja i bankine od kamenog zrnatog materijala. Projektom su predviđeni radovi na odvodnji na način da se izrade betonski slivnici te ugrade lijevano-željezne rešetke.

  Općina Marija Gorica upravlja javnom prometnom infrastrukturom temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture koju donosi svake godine za narednu godinu. Novo izgrađena biciklistička staza je u nadležnosti Općine Marija Gorica te će upravljanje istom obavljati kroz vlastiti komunalni pogon na način redovnog održavanja, zimskog održavanja i izvanrednog održavanja.

   

   

  eu vidljivost

  footer logo 43x

   

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Općine Marija Gorica.

  Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

   

   

   

  GFUK KAJ JE LJUBAV

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.