SLUŽBENE STRANICE OPĆINE MARIJA GORICA

Tel: +385 (0)1 33 96 655 / E-mail: marija.gorica@email.t-com.hr

  savjetovanja

  digitalna pristupacnost mg

  eu2024 2

  izbori parlament 2024

  logo png

  1mg ploca

  mg ploca3 ispravak

  mg ploca projekt kliziste groblje

  zazeli

  informativna ploca goricki trg

  informativna ploca djecje igraliste marija gorica

  izbori lokalni 2021. logo

  logo parlamentarni izbori 2020

  PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  zgrada opcineZa kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na tri mjeseca na radno mjesto – referent, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

  Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na oglas.

  Područja testiranja:
  1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i sustava državne uprave
  2. Komunalno gospodarstvo

  PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

  1. Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova lokalne i područne (regionalne) samouprave i sustava državne uprave
  • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18)
  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)
  • Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)
  • Statut Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 194)

  2. Komunalno gospodarstvo
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

  PRAVILA TESTIRANJA

  Prije početka provjere znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, nakon čega će kandidatima biti podijeljena pitanja.
  Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarili najmanje 50% na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože testove provest će se intervju (razgovori).
  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
  Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

  MJESTO I VRIJEME TESTIRANJA

  Testiranje će se održati u Općinskoj vijećnici Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica, a vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Općine Marija Gorica www.marija-gorica.hr , te na oglasnoj ploči Općine Marija Gorica, Marija Gorica, Gorička 18/a, najmanje 5 dana prije testiranja.
  Na oglasnoj ploči bit će izvješena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji mogu pristupiti testiranju.

  Povjerenstvo za provedbu oglasa

  Opcina Marija Gorica privremena informacijska ploca 70x100 page 0001

  Gorički trg - prezentacija

  goricki trg 3d

  pum2024

  pum2023 naslovnica

  pum2022.jpg

  pum2021

  pum2020 naslovnica

  ljeto u mariji gorici

  civilna zastita mup 145433

  Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.