Financije i javna nabava

 

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu energetske usluge provođenjem Mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Općine Marija Gorica

JAVNA NABAVA 2016.

08. lipnja 2016.

Općina Marija Gorica provodi bagatelnu nabavu za uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine te nabavu hrane, pića i ostalih proizvoda (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu).
Obavijest o bagatelnoj nabavi za uredski materijal za potrebe Općine Marija Gorica objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00278.
Obavijest o bagatelnoj nabavi za sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine za potrebe Općine Marija Gorica objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00280.
Obavijest o bagatelnoj nabavi  hrane, pića i ostalih proizvoda za potrebe Općina Marija Gorica (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu) objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00281.

1. Javni poziv  - uredski materijal
Troškovnik
Ispravak troškovnika
Pojašnjenje


2. Javni poziv - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine
Troškovnik

3. Javni poziv - hrana, piće i ostali proizvodi (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu)
Troškovnik

4. Odluka o izuzeću - reprezentacija
5. Odluka o izuzeću - sredstva za čišćenje
6. Odluka o izuzeću - uredski materijal

***************************************************************************************

PRORAČUN I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

2018. godina


Proračun za građane za 2018. godinu

Izglasani Plan proračuna za 2018. godinu - 20.12.2017.

Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa 2018.-2020. g.
Plan razvojnih programa 2018.-2020. g.

Projekcije proračuna 2019.-2020. (posebni dio)
Projekcije proračuna 2019.-2020. (opći dio)
Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna 2019.-2020.

Odluka o izvršavanju Plana proračuna za 2018. godinu
Plan proračuna za 2018. godinu (posebni dio)
Plan proračuna za 2018. godinu (opći dio 2.strana)
Plan proračuna za 2018. godinu (opći dio 1.strana)
Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2018. godinu

 

Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu -  24.11.2017.

Prijedlog Plana razvojnih programa 2018.-2020.

Prijedlog projekcija proračuna 2019.-2020. (opći dio)
Prijedlog projekcija proračuna 2019.-2020. (posebni dio)
Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekcija proračuna 2019.-2020.

Prijedlog Odluke o izvršavanju Plana proračuna za 2018.godinu
Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (opći dio) 1. strana

Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (opći dio) 2. strana

Prijedlog Plana proračuna za 2018. godinu (posebni dio)
Prijedlog Odluke o proračunu Općine Marija Gorica za 2018. godinu

Popis ugovora/sporazuma sklopljenih u 2017.

Registar ugovora/narudžbenica jednostavne nabave za 2017.

Registar ugovora 2017. - javna nabava

Statističko izvješće o jednostavnim nabavama u 2017.

1. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2018.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2018.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u 2018.

 

2017. godina

 

Financijski izvještaj 01.01. - 31.12.2017. razina 22

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01. - 31.12.2017.

II rebalans proračuna 2017. - posebni dio

II rebalans proračuna 2017. - opći dio

Odluka o II izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2017. godinu

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2017. - posebni dio, programska klasifikacija

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2017. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2017. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2017. - opći dio

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017.

Financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2017.

I rebalans proračuna 2017. - posebni dio

I rebalans proračuna 2017. - opći dio

Odluka o I izmjeni i dopuni Plana proračuna za 2017. godinu

Financijski izvještaj 01.01. - 31.03.2017.

Plan nabave za 2017. godinu - 3. izmjene

Plan nabave za 2017. godinu - 2. izmjene

Plan nabave za 2017. godinu - 1. izmjene

Plan nabave za 2017. godinu

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u 2017. godini

 

PRORAČUN U MALOM 2017. - VODIČ ZA GRAĐANE


Usvojeni Proračun za 2017. godinu

Plan razvojnih programa 2017. - 2019.

Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa 2017. - 2019.

Projekcije Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godina (posebni dio)

Projekcije Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godina (opći dio)

Odluka o prihvaćanju projekcija Proračuna 2018. - 2019. godina

Plan Proračuna Općine Marija Gorica za 2017. godinu (posebni dio)

Plan Proračuna Općine Marija Gorica za 2017. godinu (opći dio)

Odluka o Proračunu Općine Marija Gorica za 2017. godinu

 

Prijedlog Proračuna za 2017. godinu

Prijedlog Plana Proračuna Općine Marija Gorica za 2017. godinu (opći dio)

Prijedlog Plana Proračuna Općine Marija Gorica za 2017. godinu (posebni dio)

Prijedlog projekcija Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godina (opći dio)

Prijedlog projekcija Proračuna za razdoblje 2018. - 2019. godina (posebni dio)

Prijedlog Plana razvojnih programa 2017. - 2019.

 

2016. godina


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. - posebni dio, programska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2016. - opći dio

Realizacija proračuna 01.01.-31.12.2016.

Odluka o pokriću manjka prihoda na kraju 2016.

Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica 01.01.-31.12.2016.

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2016. razina 22

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2016. razina 23, konsolidirani

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

II rebalans Proračuna 2016. - posebni dio

II rebalans Proračuna 2016. - opći dio

Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.

Financijski izvještaj 01.01. - 30.09.2016.

Izvršenje razvojnih programa 01.01. - 30.06.2016.

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2016. - posebni dio, programska klasifikacija

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2016. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2016. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Izvršenje proračuna 01.01. - 30.06.2016. - opći dio

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016.g.

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje od  01.01. - 30.06.2016. (objava 04.08.2016.)

Financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2016. -  konsolidirani

Financijski izvještaj 01.01. - 30.06.2016.

Odluka o I izmjenama i dopunama Proračuna za 2016.g.

I rebalans proračuna 2016. - opći dio

I rebalans proračuna 2016. - posebni dio

Financijski izvještaj 01.01.- 31.03.2016.

Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2016. godinu

Plan proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu (posebni dio)

Plan proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu (opći dio)

Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna 2017. - 2018. godina

Projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godina (posebni dio)

Projekcije proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godina (opći dio)

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu

Odluka o prihvaćanju Plana razvojnih programa

Plan razvojnih programa

Plan nabave za 2016. godinu

 

2015. godina

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015. - posebni dio, programska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2015. - opći dio

Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica 01.01.-31.12.2015.

Financijski izvještaj  01.01. - 31.12.2015. - konsolidirani

Financijski izvještaj 01.01. - 31.12.2015.

Statističko izvješće o javnoj nabavi u 2015.


Popis ugovora / sporazuma sklopljenih u 2015. godini

Registar ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

II rebalans proračuna 2015. (posebni dio)

II rebalans proračuna 2015. (opći dio)

Odluka o II rebalansu proračuna 2015. godine

Financijski izvještaj 01.01.-30.09.2015.

Izvršenje proračuna Općine Marija Gorica 01.01.-30.06.2015. - posebni dio

Izvršenje proračuna Općine Marija Gorica 01.01.-30.06.2015. - opći dio

Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna 2015.

I rebalans proračuna 2015. (posebni dio)

I rebalans proračuna 2015. (opći dio)

Odluka o I rebalansu proračuna 2015. godine

Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2015. konsolidirani

Financijski izvještaj 01.01.-30.06.2015.

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2015.

Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2015. godinu

Plan proračuna za 2015. (opći dio)

Plan proračuna za 2015. (posebni dio)

Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna 2016. - 2017. 

Projekcije proračuna 2016. - 2017. (opći dio)

Projekcije proračuna 2016. - 2017. (posebni dio)

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marija Gorica za 2015.g.

Plan nabave za 2015. godinu

2014. godina


Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu

Godišnji obračun proračuna 2014. (opći dio)

Godišnji obračun proračuna 2014. (posebni dio - ekonomska klasifikacija)

Godišnji obračun proračuna 2014. (posebni dio - programska klasifikacija)

Godišnji obračun proračuna 2014. (posebni dio - organizacijska klasifikacija)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-31.12.2014.


II rebalans proračuna 2014. (posebni dio)

II rebalans proračuna 2014. (opći dio)

Odluka o II rebalansu proračuna za 2014.

I rebalans proračuna 2014. (posebni dio)

I rebalans proračuna 2014. (opći dio)

Odluka o I rebalansu proračuna za 2014.

Izvješće o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-30.06.2014.

Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2014.g.

Plan proračuna za 2014. godinu (opći dio)

Plan proračuna za 2014. godinu (posebni dio)

Odluka o prihvaćanju projekcija za 2015. i 2016. godinu

Projekcije proračuna za razdoblje 2015. - 2016. (opći dio)

Projekcije proračuna za razdoblje 2015. - 2016. (posebni dio)

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marija Gorica za 2014.g.

Plan nabave 2014. godine

2013. godina


Realizacija proračuna za 2013.

Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica za 2013. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2013.

II rebalans proračuna 2013. (opći dio)

II rebalans proračuna 2013. (posebni dio)

Odluka o II rebalansu proračuna za 2013.

I rebalans proračuna 2013. (posebni dio)

I rebalans proračuna 2013. (opći dio)

Odluka o I rebalansu proračuna za 2013.

Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2013.g.

Plan proračuna za 2013. godinu (opći dio)

Plan proračuna za 2013. godinu (posebni dio)

Odluka o prihvaćanju projekcija za 2014. i 2015. godinu

Projekcije proračuna za razdoblje 2014. - 2015. (opći dio)

Projekcije proračuna za razdoblje 2014. - 2015. (posebni dio)

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marija Gorica za 2013.g.

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2013.

Plan nabave 2013. godine


2012. godina

Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2012. godinu

Plan proračuna za 2012. godinu (opći dio)

Plan proračuna za 2012. godinu (posebni dio)

Odluka o prihvaćanju projekcija za 2013. i 2014. godinu

Projekcije proračuna za razdoblje 2013 - 2014 (opći dio)

Projekcije proračuna za razdoblje 2013 - 2014 (posebni dio)

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Marija Gorica za 2012. godinu

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2012. GODINI

Sprječavanje sukoba interesa

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije