Op?insko vije?e
Op?insko vije?e je predstavni?ko tijelo op?ine. Mandat ?lanova vije?a traje 4 godine. Op?insko vije?e broji jedanaest ?lanova. Na Lokalnim izborima 19.05.2013. izabrani su :

1. Josip agmetar - predsjednik
2. Slavko Brec
3. Zvonko Jakoli?
4. Jasna Menari?
5. Mario Pui?
6. Jelena Kukolj
7. eljko Kanceljak
8. Josipa Kolari?
9. Branko Crni?
10. Stjepan Debogovi?
11. Dragutin Borani?

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije