Financije i javna nabava

JAVNA NABAVA 2016.

08. lipnja 2016.

Op?ina Marija Gorica provodi bagatelnu nabavu za uredski materijal, sredstva za ?i?enje i odravanje i ostale potreptine te nabavu hrane, pi?a i ostalih proizvoda (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu).
Obavijest o bagatelnoj nabavi za uredski materijal za potrebe Op?ine Marija Gorica objavljen je u Elektroni?kom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00278.
Obavijest o bagatelnoj nabavi za sredstva za ?i?enje i odravanje i ostale potreptine za potrebe Op?ine Marija Gorica objavljen je u Elektroni?kom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00280.
Obavijest o bagatelnoj nabavi hrane, pi?a i ostalih proizvoda za potrebe Op?ina Marija Gorica (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu) objavljen je u Elektroni?kom oglasniku javne nabave - bagatelni postupci, broj objave : 2016/0BP-00281.

1. Javni poziv - uredski materijal
Trokovnik
Ispravak trokovnika
Pojanjenje


2. Javni poziv - sredstva za ?i?enje i odravanje i ostale potreptine
Trokovnik

3. Javni poziv - hrana, pi?e i ostali proizvodi (reprezentacija i prigodni poklon paketi za djecu)
Trokovnik

4. Odluka o izuze?u - reprezentacija
5. Odluka o izuze?u - sredstva za ?i?enje
6. Odluka o izuze?u - uredski materijal

***************************************************************************************

PRORA?UN I FINANCIJSKA IZVJE?A

2017. godina


PRORA?UN U MALOM 2017. - VODI? ZA GRA?ANEUsvojeni Prora?un za 2017. godinu

Plan razvojnih programa 2017. - 2019.

Odluka o prihva?anju Plana razvojnih programa 2017. - 2019.

Projekcije Prora?una za razdoblje 2018. - 2019. godina (posebni dio)

Projekcije Prora?una za razdoblje 2018. - 2019. godina (op?i dio)

Odluka o prihva?anju projekcija Prora?una 2018. - 2019. godina

Plan Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu (posebni dio)

Plan Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu (op?i dio)

Odluka o Prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu

Prijedlog Prora?una za 2017. godinu

Prijedlog Plana Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu (op?i dio)

Prijedlog Plana Prora?una Op?ine Marija Gorica za 2017. godinu (posebni dio)

Prijedlog projekcija Prora?una za razdoblje 2018. - 2019. godina (op?i dio)

Prijedlog projekcija Prora?una za razdoblje 2018. - 2019. godina (posebni dio)

Prijedlog Plana razvojnih programa 2017. - 2019.


2016. godina

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2016. - posebni dio, programska klasifikacija

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2016. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2016. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2016. - op?i dio

Odluka o godinjem obra?unu prora?una Op?ine Marija Gorica 01.01.-31.12.2016.

Financijski izvjetaj 01.01.-31.12.2016. razina 22

Financijski izvjetaj 01.01.-31.12.2016. razina 23, konsolidirani

Izvje?e o sponzorstvima i donacijama za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

II rebalans Prora?una 2016. - posebni dio

II rebalans Prora?una 2016. - op?i dio

Odluka o II izmjenama i dopunama Prora?una za 2016.

Financijski izvjetaj 01.01. - 30.09.2016.

Izvrenje razvojnih programa 01.01. - 30.06.2016.

Izvrenje prora?una 01.01. - 30.06.2016. - posebni dio, programska klasifikacija

Izvrenje prora?una 01.01. - 30.06.2016. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Izvrenje prora?una 01.01. - 30.06.2016. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Izvrenje prora?una 01.01. - 30.06.2016. - op?i dio

Odluka o polugodinjem izvjetaju o izvrenju prora?una za 2016.g.

Izvje?e o sponzorstvima i donacijama za razdoblje od 01.01. - 30.06.2016. (objava 04.08.2016.)

Financijski izvjetaj 01.01. - 30.06.2016. - konsolidirani

Financijski izvjetaj 01.01. - 30.06.2016.

Odluka o I izmjenama i dopunama Prora?una za 2016.g.

I rebalans prora?una 2016. - op?i dio

I rebalans prora?una 2016. - posebni dio

Financijski izvjetaj 01.01.- 31.03.2016.

Odluka o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu

Plan prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu (posebni dio)

Plan prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu (op?i dio)

Odluka o prihva?anju projekcija prora?una 2017. - 2018. godina

Projekcije prora?una za razdoblje 2017. - 2018. godina (posebni dio)

Projekcije prora?una za razdoblje 2017. - 2018. godina (op?i dio)

Odluka o izvravanju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2016. godinu

Odluka o prihva?anju Plana razvojnih programa

Plan razvojnih programa

Plan nabave za 2016. godinu

2015. godina

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2015. - posebni dio, programska klasifikacija

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2015. - posebni dio, ekonomska klasifikacija

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2015. - posebni dio, organizacijska klasifikacija

Godinji izvjetaj o izvrenju prora?una 2015. - op?i dio

Odluka o godinjem obra?unu prora?una Op?ine Marija Gorica 01.01.-31.12.2015.

Financijski izvjetaj 01.01. - 31.12.2015. - konsolidirani

Financijski izvjetaj 01.01. - 31.12.2015.

Statisti?ko izvje?e o javnoj nabavi u 2015.


Popis ugovora / sporazuma sklopljenih u 2015. godini

Registar ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. godinu

Izvje?e o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

II rebalans prora?una 2015. (posebni dio)

II rebalans prora?una 2015. (op?i dio)

Odluka o II rebalansu prora?una 2015. godine

Financijski izvjetaj 01.01.-30.09.2015.

Izvrenje prora?una Op?ine Marija Gorica 01.01.-30.06.2015. - posebni dio

Izvrenje prora?una Op?ine Marija Gorica 01.01.-30.06.2015. - op?i dio

Odluka o polugodinjem izvrenju prora?una 2015.

I rebalans prora?una 2015. (posebni dio)

I rebalans prora?una 2015. (op?i dio)

Odluka o I rebalansu prora?una 2015. godine

Financijski izvjetaj 01.01.-30.06.2015. konsolidirani

Financijski izvjetaj 01.01.-30.06.2015.

Izvje?e o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-30.06.2015.

Financijski izvjetaj 01.01.-31.03.2015.

Odluka o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2015. godinu

Plan prora?una za 2015. (op?i dio)

Plan prora?una za 2015. (posebni dio)

Odluka o prihva?anju projekcija prora?una 2016. - 2017.

Projekcije prora?una 2016. - 2017. (op?i dio)

Projekcije prora?una 2016. - 2017. (posebni dio)

Odluka o izvravanju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2015.g.

Plan nabave za 2015. godinu

2014. godina


Odluka o godinjem obra?unu prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014. godinu

Godinji obra?un prora?una 2014. (op?i dio)

Godinji obra?un prora?una 2014. (posebni dio - ekonomska klasifikacija)

Godinji obra?un prora?una 2014. (posebni dio - programska klasifikacija)

Godinji obra?un prora?una 2014. (posebni dio - organizacijska klasifikacija)

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. godinu

Izvje?e o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-31.12.2014.


II rebalans prora?una 2014. (posebni dio)

II rebalans prora?una 2014. (op?i dio)

Odluka o II rebalansu prora?una za 2014.

I rebalans prora?una 2014. (posebni dio)

I rebalans prora?una 2014. (op?i dio)

Odluka o I rebalansu prora?una za 2014.

Izvje?e o sponzorstvima i donacijama za razdoblje 01.01.-30.06.2014.

Odluka o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2014.g.

Plan prora?una za 2014. godinu (op?i dio)

Plan prora?una za 2014. godinu (posebni dio)

Odluka o prihva?anju projekcija za 2015. i 2016. godinu

Projekcije prora?una za razdoblje 2015. - 2016. (op?i dio)

Projekcije prora?una za razdoblje 2015. - 2016. (posebni dio)

Odluka o izvravanju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2014.g.

Plan nabave 2014. godine

2013. godina


Realizacija prora?una za 2013.

Odluka o godinjem obra?unu prora?una Op?ine Marija Gorica za 2013. godinu

Izvje?e o donacijama i sponzorstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2013.

II rebalans prora?una 2013. (op?i dio)

II rebalans prora?una 2013. (posebni dio)

Odluka o II rebalansu prora?una za 2013.

I rebalans prora?una 2013. (posebni dio)

I rebalans prora?una 2013. (op?i dio)

Odluka o I rebalansu prora?una za 2013.

Odluka o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2013.g.

Plan prora?una za 2013. godinu (op?i dio)

Plan prora?una za 2013. godinu (posebni dio)

Odluka o prihva?anju projekcija za 2014. i 2015. godinu

Projekcije prora?una za razdoblje 2014. - 2015. (op?i dio)

Projekcije prora?una za razdoblje 2014. - 2015. (posebni dio)

Odluka o izvravanju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2013.g.

Izvje?e o donacijama i sponzorstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2013.

Plan nabave 2013. godine


2012. godina

Odluka o prora?unu Op?ine Marija Gorica za 2012. godinu

Plan prora?una za 2012. godinu (op?i dio)

Plan prora?una za 2012. godinu (posebni dio)

Odluka o prihva?anju projekcija za 2013. i 2014. godinu

Projekcije prora?una za razdoblje 2013 - 2014 (op?i dio)

Projekcije prora?una za razdoblje 2013 - 2014 (posebni dio)

Odluka o izvravanju prora?una Op?ine Marija Gorica za 2012. godinu

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2012. GODINI

Sprje?avanje sukoba interesa

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije