Prostorni plan

 

PROČIŠĆENI TEKST odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica od 16.03.2016.

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Plana


1.0. Korištenje i namjena površina

1.1. Prometni sustav

2.1. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža

2.2. Plinovodna mreža

2.3. Vodovodna mreža

2.4. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja prostora

4.1. Bijela Gorica, Kraj Gornji, Oplaznik

4.2. Celine, Žlebec

4.3. Hrastina

4.4. Kraj Donji, Marija Gorica

4.5. Sveti Križ

4.6. Trstenik

 

II IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJA GORICA


Odluka o II izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica od 25.02.2016.


1.0. Korištenje i namjena površina

1.1. Prometni sustav

2.1. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža

2.3. Vodovodna mreža

3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja prostora

4.1. Bijela Gorica, Kraj Gornji, Oplaznik

4.2. Celine, Žlebec

4.3. Hrastina

4.4. Kraj Donji, Marija Gorica

4.5. Sveti Križ

4.6. Trstenik


*******************************************************

Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Marija Gorica od 07.04.2009.

  1. Korištenje i namjena površina
  2. Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
  3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
  4. Građevinsko područje naselja

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije