Turisti?ke atrakcijeIz opisa geografskog poloaja op?ine, vidljivo je da je op?ina Marija Gorica smjetena u vrlo lijepom prirodnom krajoliku, daleko od prometne guve, a ipak blizu grada Zagreba.

Iz ravni?arsko predjela uz rijeku Sutlu, na ulazu u Hrvatsko Zagorje uzdiu se pitomi vinorodni breuljci obrasli bujnim zelenilom. "Tu ivi krepak i jedar puk kao hrastovo ilje. Ubav i divlji je to kraj. Me?u brdima pukne kad to duboka propuklina, a u njoj se iri zelena livada, ili itom nasa?ena njiva. Po njoj rulja potok pun bistre studenice, ljeskaju?i se o sun?ane trakove, re?i ?e da se nebeska duga provukla livadom." Tako je svoje rodno mjesto u pripovjetci "Zagorski ?udak" opisao najve?i pisac hrvatskog realizma Ante Kova?i?. Treba do?i i vidjeti svojim o?ima tu Bogom danu prirodnu ljepotu. Osim prirodnih blagodati na podru?ju op?ine nalaze se vrijedni kulturno-povijesni spomenici i ugostiteljsko turisti?ki objekti.


Kao poseban dragulj kulturne batine vrijedno je vidjeti baroknu crkvu Blaene Djevice Marije od poho?enja u samoj Mariji Gorici, jednu od najljepih u Hrvatskoj. Osim barokne crkve mjetani su posebno ponosni i na kapelu Sv. Kri koja se spominje u ispravi jo iz 1334. godine. Gra?ena je u goti?kom stilu s kasnije izra?enim baroknim inventarom.I na susjednom brijegu Celine lijepo je srasla kapela gra?ena u 19. st. Na raskrijima cesta u selima op?ine mogu se vidjeti drvena raspela koja su izradili nepoznati stari majstori.

U duhovnu vertikalu svakako spada i znamenita "Pu?ka kola" osnovana 1854. u kojoj je jedan od prvih ?aka bio Ante Kova?i?. Kao kulturno-povijesni spomenik vrijedno je spomenuti kuriju Kraj, gra?enu krajem 16. st.

Ugostiteljski objekti

Najpoznatiji turisti?ko ugostiteljski objekt je izletite "Ladanjski raj", smjeteno nedaleko od centra Marije Gorice, na brijegu Lipa, sa zadivljuju?im pogledom na dolinu rijeke Sutle i slovensko gorje. Izletite je vrlo zahvalno mjesto i zbog svoje gastronomske ponude (doma?a kuhinja) s prate?im ugostiteljskim prostorom, zabavnim programom i mogu?no?u viednevnog odmora.

Mogu?nosti predaha i ?askanja uz kavu ili pokoje pi?e postoji i u oblinjim kafi?ima kao to su "Cafe bar" u centru Marije Gorice i "Cafe bar" u Kraju Donjem.

Kulturno sportska doga?anja

Uz pomo? op?inskih otaca kulturno sportske manifestacije uglavnom organizira "Mlade op?ine".

Zna?ajna doga?anja su:

- Dan op?ine
- Susreti glazbenih sastava
- Prvi pljesak
- enski malonogometni turnir
- etvene sve?anosti
- Fanjak
- Turnir nogometnih veterana u Kraju DonjemSudionici akcije "Dvori?e v ronatoj zipki"


Sudionici akcije "Dvori?e v ronatoj zipki"

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije