Osnovna škola Ante Kova?i?a u Mariji Gorici

Osnovna škola u Mariji Gorici osnovana je 1854. godine. Evo nekoliko podataka iz stare "Uspomenice u?ione Marije Gorice" (1865.g.).
"Godine 1854. marijagori?ki kapelan Ferdinand osniva skromnu u?ionu u koju poziva vrijedne mještane i oni mu predaše svoju ?eljad da ih podu?ava ne samo u vjerozakonu ve? i u drugim predmetima. Time je udaren temelj osnovne škole u Mariji Gorici.
Župnik Ivan Zodi?-Novak potaknut dobrim napretkom prvih polaznika, naumi uvesti javnu u?ionu, ali ga prerana smrt u tome sprije?i. Po smrti ostavlja svoju imovinu za uzdržavanje škole i time iskazava nezaboravno dobro?instvo.
Godine 1857. uvedena je "javna u?iona" pod ravnateljstvom Tome Gajdeka, katehete Ferdinanda Mikelinija i prvog privremenog u?itelja Ilije Staraveskija.
Godine 1862. postade ravnateljem u?ionice Ferdinand Mikelini, ?ijom zaslugom 1864. g. na Prvoj hrvatskoj izložbi u Zagrebu škola u Mariji Gorici bude odlikovana medaljom i pohvalnicom."
Školska zgrada sagra?ena je 1924. godine. Za vrijeme gradnje škole u?enici su polazili školu na Volaš?aku (Kraj Donji).
Školu u Mariji Gorici poha?aju djeca iz Marije Gorice, Hrastine, Trstenika, Svetog Križa, Vukovog Sela, Kraja Donjeg, Bijele Gorice, Oplaznika, Celina i Žlepca. 1954. godine, prema zapisima iz spomenice, škola slavi veliki jubilej - 100 godina postojanja. Tom prilikom škola dobiva naziv OŠ Ante Kova?i?a, bivšeg polaznika te škole.
U razdoblju od 1954/55. do 1959. škola je prerasla od osnovne šestogodišnje u osnovnu školu s osam razreda.
1959. sagra?en je novi dio školske zgrade s dvije velike u?ionice, blagavaonicom, radionicom, knjižnicom i zbornicom, školskom kuhinjom i terasom nad ?itavim novosagra?enim dijelom (280m2). U novi kao i stari dio školske zgrade uveden je vodovod. Kod izgradnje novog dijela škola je zamjenom dobila zemljište uz samu školu, gdje su u?enici uz pomo? u?itelja fizi?kog odgoja uredili sportsko igralište.
1959/60. na školu dolazi prvi diplomirani nastavnik biologije i kemije Vladimir Šinkovec, a 1961/62. zapošljava se i prvi diplomirani profesor geografije Ivan Ahel.
U razdoblju od 1954. do 1968. najve?i broj u?enika zabilježen je šk.god. 1961/62. - 314 u?enika. Od te godine broj u?enika se smanjuje.
1989. škola doživljava najve?u tragediju u svom postijanju. Prilikom odlaska na izlet, kod Pojatnog, na pružnom prijelazu, vlak nailazi na autobus i tom prilikom tragi?no stradava ?etrnaestoro u?enika.
Od 1. sije?nja 1977. osnovna škola Ante Kova?i?a postaje podru?na škola OŠ Ivane Brli?-Mažurani?, Prigorje Brdove?ko. Šk.g. 2001/02. broj u?enika od prvog do osmog razreda iznosi 125 u?enika.Osvijetljeno i ogra?eno igralište u Mariji Gorici


Izložba antikviteta OŠ Ante Kova?i?

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije