Op?ina Marija Gorica


Idejni za?etnici Op?ine


Op?ina Marija Gorica mlada je op?ina osnovana u studenom 1995. godine na temelju zakona o Zagreba?koj upaniji. Inicijativu za osnivanje pokrenula je nekolicina ustrajnih gra?ana. Idejni za?etnici su: Branimir Goj?eta, arko Pili, Branko Pili, Josip Kova?i?, Slavko agmestar ml., a njihovu ideju uz podrku ve?ine gra?ana oivotvorili su: Marica Jan?i?, Ivan Kodoman i Josip Blaevi?.

Op?ina je dobila svoj grb i zastavu. Grb ima oblik tita, plave je boje s likom srebrenog praslona (arheoloko nalazite praslona nalazi se na podru?ju op?ine). Zastava je tako?er plave boje sa uto obrubljenim op?inskim grbom u sredini.

Grb op?ine
Marija Gorica
Zastava op?ine
Marija Gorica

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije