Kapitalne investicije


Početak radova na plinifikaciji

LETAK

Na čelu općine je od njenog osnutka gđa Marica Jančić, koju s ponosom smatramo najzaslužnijom osobom za prosperitet ovog kraja i za očuvanje kulturne baštine.

Brojnim akcijama pridonijela je podizanju opće kvalitete življenja na širem općinskom području.

Cilja postojanja jedinice lokalne uprave i samouprave jest da se kroz racionalno i namjensko usmjeravanje proračunskih sredstava odnosno sredstava prikupljenih upravo od građana zadovolje potrebe u prvom redu građana kao pojedinca i da se poveća kvaliteta življenja na svim razinama.

Od najvažnijih kapitalnih ulaganja ističemo:

 • asfaltirano je preko 60 km općinskih cesta
 • izvedena je kompletna rekonstrukcija visokonaponskog i niskonaponskog električnog voda
 • postavljeno je pet novih trafostanica
 • izvedena je plinofikacija našeg ruralnog i raštrkano naseljenog područja
 • izvedena je građevinska sanacija župne crkve
 • djelomično je izvedena građevinska sanacija župnog dvora
 • izrađena je projektna dokumentacija za unutarnje uređenje župnog dvora
 • izvedeni su konzervatorsko restauratorski radovi na tri oltara i zidnoj slici u župnoj crkvi te su u tijeku radovi na obnovi četvrtog oltara i zidnim slikama
 • započeli su istražni radovi na obnovi orgulja Ioannes Georgius Eisl iz 1759.g., u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije od Pohoda
 • uz svekoliku pomoć Ministarstva kulture sanirano je krovište na stambenom i gospodarskom dijelu kuće Krulc, spomenika kulture u središtu Marije Gorice, čije će uređenje objekt privesti svrsi – knjižnica, čitaonica, galerija i vinoteka
 • djelomično su sanirani zidovi i temelji kuće Krulc te je djelomično izvedena odvodnja i drenaža iste
 • izgrađena je višenamjenska zgrada u kojoj su smještene prostorije ambulante primarne zdravstvene zaštite, stomatološka ordinacija, ljekarna, novi poštanski ured i poslovni prostori lokalne samouprave
 • izrađena je projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za I etapu izgradnje sustava odvodnje naselja Općine Marija Gorica
 • izrađena je projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole za II etapu izgradnje sustava odvodnje naselja Općine Marija Gorica
 • izvedena je rekonstrukcija i dogradnja zgrade za dječji vrtić «Bambi» u Mariji Gorici koji je počeo s radom 04. rujna 2006. godine
 • izrađen je projektni zadatak za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja školske športske dvorane O.Š. Ante Kovačića u Mariji Gorici
 • uvedeno je plinsko centralno grijanje u pet društvenih domova na području općine Marija Gorica – Kraj Donji, Kraj Gornji i Bijela Gorica, Marija Gorica, Trstenik i Sveti Križ
 • u tijeku je sanacija i rekonstrukcija krovišta na društvenom domu u Kraju Donjem

Ostala izdvajanja iz općinskog proračuna

 • značajna sredstva izdvajaju se za održavanje nerazvrstanih cesta tokom cijele godine, a naročito u zimskom periodu
 • Općina sufinancira predškolski odgoj i dječji vrtić za djecu s prebivalištem na području Općine
 • sufinanciraju se razni projekti osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici kao što su Škola u prirodi, razna natjecanja učenika (Lidrano i sl.)
 • financira se produženi boravak u osnovnoj školi Ante Kovačića u Mariji Gorici
 • sufinancira se prehrana učenika u školskoj kuhinji
 • sufinancira se prijevoz učenika i studenata te starijih osoba od 65 godina
 • značajna sredstva izdvajaju se za socijalnu skrb – podmirenje troškova stanovanja, prigodne poklon pakete za starije i nemoćne osobe, prigodne poklon pakete za djecu od 1 do 15 godina, a ove godine uspjelo se pripomoći i u nabavci školskih knjiga za učenike od 1. do 4. razreda OŠ Ante Kovačića
 • dotacijama iz proračuna potpomažu se razne udruge s područja Općine Marija Gorica, ali i udruge koje nisu u njezinom sastavu, a čije je djelovanje od presudnog značaja za razvoj i promidžbu cjelokupnog općinskog područja – Matica Hrvatska, udruge branitelja, lokalni mediji (Prigorski kaj, Informativni centar Zaprešić)
 • u suradnji sa stručnim osobama iz Županijskog ureda za gospodarstvo organizirana su brojna savjetovanja i prezentirani programi za kreditiranje razvoja poljoprivrede, obrtništva, seoskog turizma te gospodarstvo općenito
 • Općina Marija Gorica, uz pomoć obrtnika i poduzetnika, upriličila je prvo jedinstveno predstavljanje svojih gospodarstvenih potencijala na Prvom sajmu gospodarstva održanom 1999. godine u Zaprešiću, a isto se nastavilo i proteklih godina
 • U više navrata Općina Marija Gorica predstavljena je na HRT-u kroz priloge o seoskim domaćinstvima, starim zanatima, kulturnom životu te o mogućnostima za razvoj seoskog turizma

Nova trafostanica u
Bijeloj Gorici
Kurija u Kraju Donjem

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije