Marija Gorica iz zraka


Op?ina Marija Gorica nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Hrvatske i sastavni je dio Zagreba?ke županije. Pretežno je brdovito podru?je. Manji nizinski predio op?ine sa zapadne strane izlazi na rijeku Sutlu, koja ujedno ozna?ava grani?nu liniju izme?u Hrvatske i Slovenije. Na jugoisto?noj strani op?ina grani?i s op?inom Brdovec, sjeveroisto?no s op?inom Puš?a, a sjeverno s op?inom Dubravica. Najviše geografske to?ke cijelog tog podru?ja su brdo Kipiš?e, ?ija je nadmorska visina 312 m, te Lipa 297 m. Zna?ajno je i brdo Sveti Križ s nadmorskom visinom od 310 m. To je tzv. Svetokriški vidikovac s kojeg se ako gledamo prema jugu, proteže pogled preko Savske doline na Samoborsko i Žumbera?ko gorje sve do grada Velike Gorice. Na istoku svojim impozantnim izgledom dominira Medvednica, a na sjeveru pogled doseže sve do Maceljskog gorja. Okrenemo li se prema zapadu, onda se pred nama prostire slovenska dolina rijeke Sutle i Save, grad Brežice, Krško, te Slovensko gorje, a vidik dosiže sve do snježnih vrhova Alpa. 


Geografski položaj Op?ine Marija Gorica


Op?inu Marija Gorica ?ine: središnje naselje Marija Gorica, kao administrativno, kulturno, duhovno i turisti?ko središte, zatim Kraj Donji, Bijela Gorica, Kraj Gornji, Žlebec, Oplaznik, Celine, Hrastina, Trstenik i Sv. Križ. Ta su sela smještena, svako na svoj na?in, u prekrasnom prirodnom krajoliku. Sve ukupno u op?ini Mariji Gorici živi oko 2500 stanovnika.


Cestovno i željezni?ki je povezana s gradom Zagrebom od kojeg je udaljena 26 km. Glavne ceste i žile kucavice op?ine su: cesta koja vodi od Zapreši?a do dvorca Januševec, sjeverno preko Trstenika do Marije Gorice i cesta koja od grani?nog prijelaza Harmica, dolinom Sutle, vodi prema Klanjcu, te tako spaja Kraj Donji, Bijelu Goricu i Kraj Gornji s popre?nim cestama prema Mariji Gorici.


Orijentaciona karta zagreba?ke okolice s
Marijom Goricom

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije