Sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Marija Gorica za školsku godinu 2018/2019

Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete su:

-       prijavljeno prebivalište učenika i roditelja na području Općine Marija Gorica (potvrda o prebivalištu ili važeća osobna iskaznica)

-       podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica (komunalna naknada, naknada za uređenje voda i grobna naknada)

-       dostava izvornika računa.

Pravo na sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili po drugoj osnovi.

Općina Marija Gorica dodatno će sufinancirati će nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole u iznosu od 200,00 kuna, a učenicima od 5. do 8. razreda u iznosu od 300,00 kuna, temeljem zahtjeva za sufinanciranje koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica najkasnije do 21. rujna 2018. godine.

Isplate sufinanciranog iznosa vršiti će se po obradi svih zaprimljenih zahtjeva, o čemu će roditelji biti obaviješteni objavom obavijesti na službenoj Internet stranici Općine Marija Gorica.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije