Prijava štete od elementarne nepogode-mraza do 08.05.2017.

 


Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 28.04.2017. o proglašenju elementarne nepogode uslijed MRAZA za područje Općine Marija Gorica, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

A. Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom Općinskom povjerenstvu.

Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima.
Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava), kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode (u konkretnom slučaju 28.04.2017.). Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim ovom Metodologijom.
Obrasce možete preuzeti osobno u prostorijama Općine Marija Gorica, Marija Gorica, Gorička 18/a i na web stranici Općine Marija Gorica i ispunjene vratiti Općini Marija Gorica. Uz obrazac je potrebno priložiti traženo, kako je niže navedeno. Obrađene podatke o šteti Općinsko povjerenstvo dostavlja Županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode. Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna, Županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

B. Prijava štete

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode" te na obrascu/obrascima koji odgovaraju nastaloj šteti.
Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

a)    izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
b)    iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
c)    fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
d)    kopiju registracije tvrtke
e)    dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
f)     izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva ili korištenja i to ODMAH, a najkasnije do 08. svibnja 2017. od 8,00 do 14,00 sati.

OBRAZAC EN-P

OBRAZAC EN-4

OBRAZAC EN-7

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Marija Gorica

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije