Posjet obiteljskom gospodarstvu Hrust


Na podru?ju Op?ine Marija Gorica, u naselju Bijela Gorica, aktivno se bavi sto?arstvom i mljekarstvom obiteljsko gospodarstvo HRUST.
Obitelj Hrust ve? dugi niz godina bavi se sto?arstvom i ulau vlastiti trud i vlastita sredstva u razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva, a uz financijsku pomo? Zagreba?ke upanije otvorili su tri mljekomata na kojima se uvijek mogu kupiti svjee mlijeko, sir i vrhnje (trnice Pre?ko i Jarun te u blizini trnice u Gajnicama).
U ?etvrtak 30.03.2017. godine obitelj Hrust ugostila je predstavnike Op?ine Marija Gorica, u?enike i djelatnike Osnovne kole Ante Kova?i?a iz Marije Gorice.
Prilikom obilaska obiteljskog gospodarstva mogli smo vidjeti moderno ure?enu farmu muznih krava, teladi i bikova. Posebnost ovog gospodarstva je u tome to tee kvaliteti mlijeka i mlije?nih proizvoda a ne njihovoj kvantiteti.
Na farmi se moglo vidjeti i drugih doma?ih ivotinja kao to su svinje, odojci i kokoi.
Zahvaljuju?i lijepom vremenu uivali smo u obilasku okolnih panjaka i nakon toga se okrijepili doma?im proizvodima koje su nam priredili ljubazni doma?ini.
Zahvaljujemo se i ovim putem obitelji Hrust to su omogu?ili u?enicima da se upoznaju s na?inom ivota na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije