Obavijest o rezultatima testiranja


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 01. oujka 2017.


Povjerenstvo za provedbu natje?aja za prijam u slubu na radno mjesto pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica na neodre?eno vrijeme, pola radnog vremena / 20 sati tjedno objavilo je Podatke vezane uz natje?aj i Obavijest o testiranju kandidatkinja.

Povjerenstvo je utvrdilo da su pisanom testiranju odranom dana 28.02.2017. godine pristupile kandidatkinje:

  • KLEPI? NOVALIJA MARTINA i
  • KOSTANJEK SILVANA

Vie od 50% bodova iz svakog dijela testiranja ostvarila je kandidatkinja

  • KOSTANJEK SILVANA.

Imenovana je ostvarila pravo na pristup intervjuu koji ?e se odrati u ponedjeljak, 06. 03.2017. godine u 9,00 sati u prostorijama Op?ine Marija Gorica, Gori?ka 18/a, Marija Gorica.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije