Obavijest o testiranju kandidatkinja - imenovanje pro?elnice


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBA?KA UPANIJA
OP?INA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 20. velja?e 2017.


Obavjetavaju se kandidatkinje prijavljene na natje?aj za imenovanje pro?elnika/pro?elnice Jedinstvenog upravnog odjela Op?ine Marija Gorica na neodre?eno vrijeme nepuno radno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 8/2017 od 25.01.2017. godine, da ?e se testiranje odrati u utorak, 28. velja?e 2017. godine, s po?etkom u 14,00 sati u Op?inskoj vije?nici Op?ine Marija Gorica, Marija Gorica, Gori?ka 18/a.

LISTA KANDIDATA prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natje?ajem

  • KLEPI? NOVALIJA MARTINA
  • KOSTANJEK SILVANA

Ako kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja, smatra se da su povukle prijavu na natje?aj.


Obavijest i pravila testiranja

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije