Nakon sino?nje sjednice Op?inskog vije?a, danas je u op?inskoj Vije?nici bila sasvim druga pri?a, pri?a o njegovanju baštine i o?uvanja tradicije izrade drvenih igra?aka koje su na reprezentativnoj listi kulturnih nematerijalnih dobara UNESCO-a.
Etnografski muzej Zagreb i Radio Kaj, uz potporu Ministarstva poljoprivrede, brojnih županija, gradova i op?ina te vode?ih hrvatskih gospodarstvenika i medija, zajedno provode društveno koristan, odgojno-obrazovni i edukativni projekt "Dajmo djeci korijene i krila".
Obzirom da se projekt ostvaruje kroz odgojno-obrazovne programe u vrti?ima, Op?ina Marija Gorica podržala je ovaj projekt promocije zna?aja o?uvanja hrvatske kulturne baštine te je Dje?jem vrti?u Bambi iz Marije Gorice omogu?ila podjelu tradicijskih dje?jih drvenih igra?aka.
Naši najmla?i priredili su prigodni program za sudionike projekta nakon ?ega je za dje?icu održana interaktivna edukativna predstava s naglaskom na tradicijske vrijednosti.
Predstavnice Narodnih novina uru?ile su ravnateljici Dje?jeg vti?a Bambi, gospo?i Renati Brekalo komplet crta?eg pribora.
Veliki komplet s 30 tradicijskih ekološki proizvedenih dje?jih igra?aka najmla?ima je uru?ila na?elnica Marica Jan?i?.
Sveukupni troškovi ostvarenih vrijednosti projekta iznose 19.186,00 kuna, od ?ega je Op?ina Marija Gorica sudjelovala sa 5.000,00 kuna.

Prilog na Radio Kaj

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije