Prijava štete od elementarne nepogode do 10.05.2016.


Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97, 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 02.5.2016. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

A. Rokovi za prijavljivanje štete

Dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa člankom 28. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda. Oštećeni štetu prijavljuje u roku od osam dana od početka elementarne nepogode nadležnom općinskom povjerenstvu. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir osim u opravdanim slučajevima. Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava), kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode (u konkretnom slučaju 02.5.2016.).

Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Obrasce možete preuzeti osobno u prostorijama Općine Marija Gorica, Marija Gorica, Gorička 18/a, i web stranici Općine Marija Gorica  i ispunjene vratiti Općini Marija Gorica. Uz obrazac je potrebno priložiti traženo, kako je niže navedeno. Obrađene podatke o šteti općinsko povjerenstvo dostavlja županijskom povjerenstvu kao konačnu procjenu štete u roku od pedeset dana od početka elementarne nepogode. Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna, županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

B. Prijava štete

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P "Prijava štete od elementarne nepogode", te na obrascu/obrascima koji odgovaraju nastaloj šteti. Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj (vlasnik ili korisnik imovine, član obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Prijavu štete na imovini pravnih osoba potpisuju odgovorna osoba i predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe.
Pravne osobe uz prijavu podnose: a) izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu; b) iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine; c) fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete; d) kopiju registracije tvrtke; e) dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom; f) izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji.
Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, podizanjem propisanog obrasca u prostorijama općine Marija Gorica i to ODMAH, a najkasnije do 10. svibnja 2016. do 15,00 sati. Zakon, Metodologiju i sve obrasce možete preuzeti sa stranice Ministarstva poljoprivrede na sljedećoj poveznici: http://www.mps.hr/default.aspx?id=9459

 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Marija Gorica

Dokumentacija:

Odluka župana

Obrazac EN-P

Obrazac EN-3

Obrazac EN-4

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije