Ponovna javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija GoricaOPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-16
Marija Gorica, 28. listopada 2015.

 

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i Zaključka načelnice Općine Marija Gorica (KLASA: 350-02/15-01/01; URBROJ: 238/19-02-15-15 od 28. listopada 2015.) načelnica Općine Marija Gorica objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

I.

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica.

II.

Ponovna javna rasprava trajat će od 9. studenog 2015. do 20. studenog 2015. godine.

III.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica bit će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Marija Gorica, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati.

IV.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica u prostorijama Općine Marija Gorica dana 18. studenog 2015., u 11.00 sati.

 

V.

U javnoj raspravi sudionici sudjeluju na sljedeći način:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, zaključno do 20. studenog 2015.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima.


Zaključak

Općinska načelnica:

Marica Jančić v.r.

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije