Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Općina Marija Gorica na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) objavljuje 

J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se

- vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

- vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, na adresi Zaprešić, Nova ulica 10.

Uz zahtjev, stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić  na adresi Zaprešić, Nova ulica 10, tel. 01/3315 111 i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, tel. 01/3395-868 i 01/3396-655.

 

N A Č E L N I C A
Marica Jančić

Nezakonito izgrađena zgrada, što je to?

Osnovni uvjeti ozakonjenja, tj. što se ozakonjuje ovim Zakonom?

Koje se zgrade/građevine ne mogu ozakoniti ovim Zakonom?

Što je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade?

Što moram naručiti od projektanta?

Zanima me kako će upravni odjel voditi postupak i koliko to dugo može trajati?

Interesira me kao susjeda koja su mi prava u postupku donošenja rješenja?

Kakav je status zgrade nakon legalizacije, mogu li je upisati u katastar?

 

                                                                                                                         

                                                                                                                     

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije