Novosti

POZIV za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

19.09.18

Pozivaju se fizičke osobe dužnici Općine Marija Gorica da, temeljem odredbi članka 10. stavka 6.  Zakona  o  otpisu  dugova  fizičkim  osobama  (NN  62/18), Općini Marija Gorica podnesu zahtjev za otpis dospjelog duga. Pod dužnicima fizičkim osobama se, sukladno odredbi članka  5.  Zakona  o  otpisu  dugova  fizičkim  osobama,  podrazumijevaju  fizičke  osobe  koje  ne obavljaju  registriranu  djelatnost  i  fizičke  osobe  koje  su  registriranu  djelatnost  obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine.

Pod registriranom djelatnošću, u smislu definicije fizičke osobe  koja  obavlja  registriranu  djelatnost,  smatra  se  djelatnost  obrta  upisana  u  obrtni  registar, djelatnost  trgovca  fizičke  osobe  upisane  u  registar  trgovačkog  suda  kao  trgovac  pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja  samostalne  djelatnosti  poljoprivrede  i  šumarstva  te  ostale  nenavedene  samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.

OPŠIRNIJE / POZIV

ZAHTJEV ZA OTPIS DUGA

 

Sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Marija Gorica za školsku godinu 2018/2019

04.09.18

Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete su:

-       prijavljeno prebivalište učenika i roditelja na području Općine Marija Gorica (potvrda o prebivalištu ili važeća osobna iskaznica)

-       podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica (komunalna naknada, naknada za uređenje voda i grobna naknada)

-       dostava izvornika računa.

Pravo na sufinanciranje nabave dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili po drugoj osnovi.

Općina Marija Gorica dodatno će sufinancirati će nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole u iznosu od 200,00 kuna, a učenicima od 5. do 8. razreda u iznosu od 300,00 kuna, temeljem zahtjeva za sufinanciranje koji se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica najkasnije do 21. rujna 2018. godine.

Isplate sufinanciranog iznosa vršiti će se po obradi svih zaprimljenih zahtjeva, o čemu će roditelji biti obaviješteni objavom obavijesti na službenoj Internet stranici Općine Marija Gorica.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA

 

Prva radionica o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“

28.08.18

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira prvu u nizu informativnih radionica o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“. Radionica će se održati u petak, 31. kolovoza 2018. s početkom u 11.00 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 13. srpnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

Radi se o potpori male vrijednosti koja se dodjeljuje putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2LeTAJ0.

 

Zagreb, 27. kolovoza 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

   

Prva radionica o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“

28.08.18

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organizira prvu u nizu informativnih radionica o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“. Radionica će se održati u petak, 31. kolovoza 2018. s početkom u 11.00 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 13. srpnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, koji je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

Radi se o potpori male vrijednosti koja se dodjeljuje putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2LeTAJ0.

 

Zagreb, 27. kolovoza 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

14.08.18


OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

Ulica Matije Gupca - Kraj Donji

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnica Općine Marija Gorica, Marica Jančić objavljuje

JAVNI  POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

Općina Marija Gorica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je  izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije