Novosti

Projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

06.12.16

 


Uručenjem tradicijskih drvenih igračka, proizvedenih u Mariji Bistrici, nastavlja se hrvatski odgojno-obrazovni projekt "Dajmo djeci korijene i krila", kojega zajedno provode Etnografski muzej iz Zagreba i Radio Kaj. Širom Hrvatske, od Zagorja, Međimurja, Podravine i Prigorja, preko Zagreba, Slavonskog Broda, Vukovara, Rijeke i Dubrovnika, zahvaljujući projektu "Dajmo djeci korijene i krila", djeca se u vrtićima upoznaju s hrvatskom kulturnom baštinom i hrvatskim tradicijskim vrijednostima.
Igračke je UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu zaštićene kulturne baštine. Do sada je projektom obuhvaćeno 69 vrtića širom Hrvatske, a projekt trajno podržavaju tvrtke Narodne novine i Janaf, te jedinice lokalne samouprave na svom području.
Projektu se pridružuje i Općina Marija Gorica te će Dječjem vrtiću Bambi podijeliti igračke u četvrtak, 08. prosinca 2016. u Vijećnici Općine Marija Gorica.

Opširnije: Projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

01.12.16


Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Opširnije: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

Humanitarna pomoć u mandarinama

30.11.16


Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić u suradnji s Gradom Zaprešićem i okolnim općinama ovih dana podijeliti će humanitarnu pomoć u mandarinama s područja Opuzena i Metkovića.
Općina Marija Gorica zaprimila je 120 kašeta po 16 kilograma koje će se podijeliti socijalno ugroženim obiteljima, umirovljenicima i osobama slabijeg imovnog stanja, osnovnoj školi Ante Kovačića i dječjem vrtiću Bambi u Mariji Gorici.

   

Uređenje vanjskog igrališta kod sportske dvorane u Mariji Gorici

30.11.16

 


Osnovna škola Ante Kovačića provela je početkom studenoga postupak bagatelne nabave za izvođenje radova na uređenju vanjskog igrališta kod novootvorene sportske dvorane u Mariji Gorici.
Po provedenom postupku izabran je najpovoljniji ponuditelj Obrt Mihaliček iz Zaprešića. Sredstva za izvođenje radova u cijelosti je osigurala Zagrebačka županija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 560.725,00 kn s PDV. Igralište je namijenjeno za rekreativno bavljenje košarkom i odbojkom. Uz igralište izgrađene su i tribine za gledatelje. Završetak svih radova očekuje se do kraja godine.

Opširnije: Uređenje vanjskog igrališta kod sportske dvorane u Mariji Gorici

 

Javni natječaj za zimsko održavanje cesta

27.11.16


Općina Marija Gorica raspisala je Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica - čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje. Vrsta radova utvrđena je troškovnikom koji je sastavni dio Uputa ponuditeljima za izradu ponuda.
Ugovor se sklapa na vrijeme od dvije godine. Ponude se dostavljaju do 12.12.2016. do 14,00 sati za osobnu dostavu, a za dostavu poštom uvažit će se žig pošte na preporučenoj pošiljci od 12.12.2016.
Otvaranje ponuda biti će 14.12.2016. u 15,00 sati. Istome mogu nazočiti ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o punomoći.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u nedjelju, 27. studenog 2016. godine u 24sata.

Odluka o raspisivanju natječaja

Upute ponuditeljima

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije