Novosti

6. Eko-Etno festival hrane i pi?a

14.11.16

 

Privremena regulacija prometa

28.10.16


Privremena regulacija prometa uspostavit ?e se na upanijskoj cesti 3005 (Dubravica (2186) - Vukovo Selo - Harmica (D225)) prilikom sanacije klizita u Dubravi?koj ulici od k.br. 31 do 41, u takvim uvjetima ?e se omogu?iti naizmjeni?no odvijanje prometa jednim kolni?kim trakom, reguliran odgovoraju?om prometnom signalizacijom.
Privremena regulacija prometa trajati ?e od 07,30 sati 02.11.2016. do 17,30 sati 24.12.2016. godine.
Radno vrijeme izvo?enja radova je od 07,30 do 17,30 sati, svakog radnog dana osim subote, nedjelje i praznika.

Suglasnost

 

Vrti? u Trsteniku dobio pravomo?nu uporabnu dozvolu

28.10.16


Dana 18. listopada 2016. godine postala je pravomo?na uporabna dozvola za rekonstruirani i prenamijenjeni dio vatrogasnog doma DVD Trstenik u dje?ji vrti?. Tehni?ki pregled obavljen je 07. rujna 2016. godine.

Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji (dogradnji) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dje?ji vrti? uz pove?anje energetske u?inkovitosti zgrade, sklopljen je u rujnu 2015.g., s najpovoljnijim ponu?a?em, Obrtom "Mihali?ek" iz Zaprei?a. Vrijednost nabave radova prema ugovornom trokovniku iznosi 2.326.132,49 kuna.

Provedbu projekta sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 739.000,00 kuna. Za dovretak projekta osigurana su sredstva u prora?unu Op?ine Marija Gorica, Zagreba?ke upanije i Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost.

Radovi su izvedeni u ugovorenom roku. Kona?na vrijednost istih po ispostavljenoj okon?anoj situaciji iznosi 1.858.019,20 kn odnosno 2.322.524,00 kuna s PDV.

Uskoro se o?ekuje useljenje novih stanara u novoure?ene prostore.

   

28.10.16


Zajednitvom udruga Marijagori?ke zipke i Trsja, u subotu, 22. listopada u Mariji Gorici, odrana je 8. po redu truklijada, trudlijada i kestenijada. Pristigle trukle i trudle ocijenio je tro?lani ocjenjiva?ki sud. Najukusnije slane trudle ispekla je Zdenka Pui? iz Marije Gorice, najukusnije slatke Kristina Pui? iz Kraja Gornjeg, dok je za najbolje zape?ene trukle zasluna Danica Jakovina iz Bijele Gorice.
Posje?enost je bila uistinu mnogobrojna, tijekom ?itavog dana kolone posjetitelja slijevale su se u na Marijagori?ki kraj. Program je bio raznolik, nalo se za svakog poneto uz bogat kulturno umjetni?ki program kojeg ve? niz godina vodi Adam Kon?i?. Nastupali su KUD Januevec, KUD Mihovil Krulin, KUD Zgubidan, djeca dje?jeg vrti?a Bambi, djeca O Ante Kova?i?a, Udruga Drin?ani.
Nakon slubenog dijela za dobru atmosferu pobrinuo se muzi?ki sastav Maestral gdje su im se pridruile dvije dame, Ivana Novoselec i Vesna Kartu. Veselje je potrajalo do kasno popodne. Uz fine trukle, trudle, kestene, krpice sa zeljem i vratinom, bilo je tu i finog mota i vina. Ovogodinja manifestacija bila je organizirana na zavidnoj razini, uz tradicionalno pokroviteljstvo Zagreba?ke upanije, pokrovitelj iste ove godine bila je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarovi?.
Prihod od prodanih trukli i trudli organizatori su namijenili za obnovu vukovarskog Vodotornja.
Veliko hvala svima koji su na bilo koji na?in pomogli da ova manifestacija bude uspjena.

 

17.10.16

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije