Novosti

4. Sanjkaški kup Marija Gorica 2018.

15.02.18

 

Problematika javnog prijevoza

01.02.18


Poštovani mještani Općine Marija Gorica,

obavještavamo Vas da je Općina Marija Gorica upoznata s problematikom javnog prijevoza na području naše Općine, naročito nakon povećanja cijena voznih karata i smanjenja broja voznih linija od 29.01.2018. godine od strane Meštrović prijevoz d.o.o.

Ovim putem želimo Vas upoznati s načinom na koji se rješava problem javnog prijevoza. Zagrebačka županija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdali su dozvole za obavljanje prijevoza putnika na našem području i području susjednih općina te su isti ovlašteni na ukidanje i dodjele dozvola novom prijevozniku. Općina Marija Gorica, zajedno s okolnim općinama na čijem području Meštrović prijevoz d.o.o. vrši uslugu prijevoza putnika, pokušava na sve načine upoznati nadležne institucije o našem problemu i pronalasku rješenja za Vas, mještane Općine Marija Gorica, kao korisnike usluge prijevoza putnika.

Vlasnik tvrtke Meštović prijevoz d.o.o. na sastanku s predstavnicima naše Općine u prosincu 2017. godine, bez ikakvog prijašnjeg upozorenja i najava, najavio je poskupljenje voznih karata i ukidanje voznih linija početkom 2018. godine. Kao alternativu za zadržavanje dosadašnjih cijena i postojećih linija tražio je od Općine Marija Gorica dodatno sufinanciranje javnog prijevoza u  godišnjem iznosu od 544.262 kuna bez PDV-a. Općina Marija Gorica nije u mogućnosti osigurati navedeni iznos u svom proračunu.
Općina Marija Gorica iz proračuna subvencionira trošak usluge prijevoza srednjoškolske djece i studenata do 250 kuna po učeniku/studentu (za ZET, HŽ i Meštrović prijevoz) što na godišnjoj razini iznosi 185.000,00 kuna  te financira prijevoz osoba starijih od 65. godina u iznosu od 66.000 kuna godišnje.

Ističemo da su održana već dva sastanka svih čelnika susjednih općina i gradova te župana Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, upravo na temu javnog prijevoza na području naših Općina i gradova.
Župani obiju županija pokrenuli su postupak izrade Studije o troškovima usluge prijevoza, izračuna kilometara te svih potrebnih podataka, na područjima svih općina na kojima Meštrović prijevoz d.o.o. obavlja uslugu prijevoza putnika, upravo u svrhu objave javnog natječaja za odabir novog prijevoznika. Radi se o dugotrajnom postupku te Vas molimo za strpljenje i razumijevanje.

OPĆINA MARIJA GORICA

 

Proračun za građane za 2018. godinu

30.01.18

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017.g. usvojilo je Plan proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu.
Kako bi Općina približila proračun svojim mještanima, izrađen je Proračun u malom za 2018.
Isti predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Marija Gorica u svezi korištenja općinskog novca.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi  i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama Proračuna.
Proračun čini OPĆI DIO (sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja), POSEBNI DIO (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnog odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) i PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (sadrži ciljeve i prioritete razvoja.
Proračun Općine Marija Gorica objavljuje se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica i na službenim internet stranicama Općine Marija Gorica.

   

Sretan Božić i Nova godina!

21.12.17

 

Podjela dječjih poklon paketa i susret s Djedom Božićnjakom

11.12.17

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije