Novosti

Obavijest o Popisu stanovništva 2011

31.03.11

Poštovani mještani Općine Marija Gorica,

Popis 2011. provest će se od 01. do 28. travnja 2011. g., temeljem Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br. 92/10.).
Popis je najveće statističko istraživanje kojem je cilj prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima. Također, Popisom se prikupljaju podaci o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima.
Za realizaciju ovog Popisa za područje Općine Marija Gorica angažirano je 9 popisivača koji će tijekom travnja posjetiti Vaše domaćinstvo. Svaki od njih imat će ovlaštenje kojim dokazuje svoj status popisivača, a sa sobom će nositi kovčežić s logom Popisa. Molimo Vas da za članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisivač mogao upisati u obrasce. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti. Ako popisivač nikog ne zatekne kod kuće, ostavit će Obavijest o ponovnom dolasku s naznačenim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga možete nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja traženih podataka.
Vaše sudjelovanje iznimno je važno te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisivačem. 
Tajnost podataka : Osobni podaci prikupljeni Popisom službena su tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o službenoj statistici.
Podaci Popisa prikazivat će se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.
Još jednom Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo.   Popisni centar Marija Gorica

 

Popis 2011. - Popisivači i kontrolori

21.03.11

Državni zavod za statistiku, temeljem prijedloga Županijskog popisnog povjerenstva Zagrebačke županije, imenovao je kontrolore i popisivače za područje Zagrebačke županije koji će sudjelovati u Popisu 2011. godine. U nastavku pogledajte popis imenovanih.

Kontrolori

Popisivači

 

 

Županijske subvencije u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu

17.03.11

Zagrebačka županija raspisala je 10. ožujka o.g. Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu u 2011. godini. Korisnici županijske subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije. Najviši ukupni godišnji iznos subvencije koju korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija može iznositi do 100.000,00 kuna. Zahtjevi se podnose na županijskim obrascima dostupnim u Općini Marija Gorica te na službenim stranicama Zagrebačke županije, najkasnije do 30. rujna odnosno do 31. kolovoza 2011. ovisno o vrsti subvencije. Zainteresirani korisnici informacije mogu zatražiti na broju telefona: 6009-496, 6009-427, 6009-420 i 6009-426, radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

 

   

Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

16.03.11

Od  1. ožujka 2011. započela je kampanja podnošenja zahtjeva za državne potpore u poljoprivredi  i ruralnom razvoju. Od ove godine su kroz Jedinstveni zahtjev obuhvaćena izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, kao i potpore ruralnom razvoju.
Izravna plaćanja sastoje se od osnovnog plaćanja po poljoprivrednoj površini te proizvodno vezanih plaćanja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu.
Potpore ruralnom razvoju obuhvaćaju ekološku i integriranu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja i očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

 

 

Opširnije: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

16.03.11

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine donijelo je Odluku o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2011. godini, u iznosu od 150,00 kuna po svakoj osjemenjenoj kravi plotkinji. 
Dosad je subvencija iznosila 100,00 kuna po osjemenjenoj kravi plotkinji. U svrhu poticanja stočarskog uzgoja, Općinsko vijeće odlučilo je iz općinskog proračuna izdvojiti dodatnih 50,00 kuna po svakom osjemenjivanju krava plotkinja.

 

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije