Novosti

Županijske subvencije u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu

17.03.11

Zagrebačka županija raspisala je 10. ožujka o.g. Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu u 2011. godini. Korisnici županijske subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije. Najviši ukupni godišnji iznos subvencije koju korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija može iznositi do 100.000,00 kuna. Zahtjevi se podnose na županijskim obrascima dostupnim u Općini Marija Gorica te na službenim stranicama Zagrebačke županije, najkasnije do 30. rujna odnosno do 31. kolovoza 2011. ovisno o vrsti subvencije. Zainteresirani korisnici informacije mogu zatražiti na broju telefona: 6009-496, 6009-427, 6009-420 i 6009-426, radnim danom od 09,00 do 12,00 sati.

 

 

Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

16.03.11

Od  1. ožujka 2011. započela je kampanja podnošenja zahtjeva za državne potpore u poljoprivredi  i ruralnom razvoju. Od ove godine su kroz Jedinstveni zahtjev obuhvaćena izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, kao i potpore ruralnom razvoju.
Izravna plaćanja sastoje se od osnovnog plaćanja po poljoprivrednoj površini te proizvodno vezanih plaćanja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu.
Potpore ruralnom razvoju obuhvaćaju ekološku i integriranu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja i očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

 

 

Opširnije: Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

16.03.11

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011. godine donijelo je Odluku o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2011. godini, u iznosu od 150,00 kuna po svakoj osjemenjenoj kravi plotkinji. 
Dosad je subvencija iznosila 100,00 kuna po osjemenjenoj kravi plotkinji. U svrhu poticanja stočarskog uzgoja, Općinsko vijeće odlučilo je iz općinskog proračuna izdvojiti dodatnih 50,00 kuna po svakom osjemenjivanju krava plotkinja.

 

   

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada

16.03.11

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 17. sjednici održanoj 03. ožujka 2011.g., donijelo je Odluku o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica. Po svim policama osiguranja koje poljoprivrednici s područja Općine Marija Gorica zaključe s Croatia osiguranjem d.d., u 2011. godini sufinancirati će se premija osiguranja od proljetnog mraza, tuče, groma i požara u iznosu od 25% bruto premije osiguranja po svakoj zaključenoj polici. Premije osiguranja sufinancirati će se poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

 

Prijave za popisivače i kontrolore - Popis 2011.

18.02.11

 

Pozivamo sve zainteresirane kandidate na podnošenje prijava za sudjelovanje u Popisu stanovništva 2011. g. u svojstvu popisivača i kontrolora, te ispunjavanje Upitnika koje će se obaviti u Popisnom centru Marija Gorica, u četvrtak,  24. veljače 2011.g. u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, u Općini Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica.
Kandidati trebaju donijeti osobnu iskaznicu te Upitnik ispuniti kemijskom olovkom koja piše crno ili tamno plavo. Iste će biti dostupne u Popisnom centru.
Ispunjeni upitnici bit će skenirani u Državnom zavodu za statistiku. Rezultati optičkog čitanja poslužit će kao kriterij pri odabiru kandidata.
Kriteriji prijave i odabira za popisivača su: punoljetnost, najmanje završena srednja škola, čitljiv rukopis optičkim čitanjem. Kriteriji prijave i odabira za kontrolora su: punoljetnost, najmanje završena srednja škola, iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama.

Preuzmite javni poziv (PDF)

2011-02-18

Opširnije: Prijave za popisivače i kontrolore - Popis 2011.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije