Novosti

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

06.03.12


Dana 10. kolovoza 2011. stupio je na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( NN RH br. 90/11) koji  temeljem članka 28. stavak 2., obvezuje Općinu Marija Gorica, kao jedinicu lokalne samouprave, na pozivanje svih vlasnika/investitora nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Marija Gorica radi podnošenja zahtjeva za ishođenje RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU (akt kojim se ozakonjuje nelegalno izgrađena zgrada).

Detaljnije informacije mogu se zatražiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica, radnim danom u vremenu  od 09,00 do 14,00 sati.

Nezakonito izgrađenom zgradom, u smislu odredbi naprijed navedenog zakona, smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno gradnja protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011.

Zahtjevi za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju podnose se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, najkasnije do 31.12.2012. godine i po proteku navedenog roka više se ne mogu podnositi.

Načelnica Marica Jančić

 

Sanjkaški kup - Marija Gorica 2012.

09.02.12

Poštovani,

Turistička zajednica „Savsko-sutlanska dolina i brigi" i općina Marija Gorica po prvi puta organiziraju manifestaciju „Sanjkaški kup - Marija Gorica 2012.g." dana 18. i 19.02.2012 u Mariji Gorici. Cilj manifestacije je okupljanje  svih uzrasta i zaljubljenika u sanjkanje na jednom mjestu, a posebno naših najmlađih, djece predškolske dobi svih triju vrtića i djece iz svih OS škola ( do 4 razreda ) sa područja naše turističke zajednice. Pozivamo Vas na svečano otvorenje u subotu, 18.02.2012. s početkom u 11,00 sati. Manifestacija će imati i  natjecateljski karakter, a pobjednici će biti proglašeni u tri kategorije :  najbrži mali sanjkaš/mala sanjkašica, najsimpatičnije obučeni i najljepše sanjke.

 

Poziv na predavanje "Uzgoj zagorskih purana"

29.01.12


JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA
PODRUČNI ODJEL ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Kumrovečka 109, Donja Pušća ; Tel.  01/3356-925

I OPĆINA MARIJA GORICA

 POZIVAJU POLJOPRIVREDNIKE

NA PREDAVANJE

„Uvjeti Višestruke sukladnosti 2012.“

(veza između udovoljavanja propisanim zahtjevima i ostvarivanja prava na poticaj)

 i

„Uzgoj zagorskih purana
koje će se održati

u četvrtak 09.02.2012. u 19,00 sati

 u Vjećnici općine Marija Gorica

                                                                                          Manuel Čičko, dipl. ing. agr.

   

Referendum 2012. - Biračka mjesta

12.01.12


Za provedbu predstojećeg referenduma dana 22.01.2012.godine, na području Općine Marija Gorica utvrđeno je pet biračkih mjesta :

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Križ
4. Trstenik
5. Kraj Donji.

Popis pripadajućih ulica svakom biračkom mjestu možete pogledati u Rješenju o određivanju biračkih mjesta.

 

Referendum 2012. - Popis birača

04.01.12

Hrvatski sabor je na izvanrednoj sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donio Odluku o raspisivanju državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Odluka je stupila na snagu 23. prosinca 2011. godine, a objavljena je u „Narodnim novinama“.
Državni referendum će se održati u nedjelju, 22. siječnja 2012. godine.
Temeljem čl. 12. Zakona o popisima birača („Narodne novine“, broj 19/07), a vezano uz Odluku Hrvatskog sabora o raspisivanju referenduma, pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u popis birača, do 07. siječnja 2012.
Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u popis birača, te tražiti njegovu dopunu ili ispravak. Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se prema mjestu prebivališta podnositelja Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za opću upravu u Ispostavama.
Opširnije

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije