Novosti

04.04.17


upan Zagreba?ke upanije Stjepan Koi? potpisao je s predstavnicima 9 gradova i 25 op?ina sa svog podru?ja ugovore ukupne vrijednosti 15,3 milijuna kuna za realizaciju projekata u gospodarstvu, poljoprivredi, prometu, komunalnoj infrastrukturi i E-mobilnosti.
Op?ina Marija Gorica ostvarila je, temeljem podnesene prijave na Javni poziv, potporu za financiranje radova izgradnje i izvanrednog odravanja prometne infrastrukture u iznosu od 300.000,00 kuna.
Ostvarenom potporom i vlastitim sredstvima pridonijeti ?e se poboljanju prometne infrastrukture i kvalitete ivota na podru?ju Op?ine.

Kroz odjel za EU fondove Op?ina Marija Gorica ostvarila je bespovratnu potporu za ugradnju e-punionice i pametne klupe u ukupnom iznosu od 40.624,98 kuna. Ugradnja e-punionice u Kraju Donjem kod Drutvenog doma, Dubravi?ka 130, te postavljanje druge pametne klupe na podru?ju nae Op?ine, ovog puta kod ulaza u novootvorenu sportsku dvoranu, planira se najkasnije do kraja lipnja ove godine.

Opširnije:

 

Posjet obiteljskom gospodarstvu Hrust

31.03.17


Na podru?ju Op?ine Marija Gorica, u naselju Bijela Gorica, aktivno se bavi sto?arstvom i mljekarstvom obiteljsko gospodarstvo HRUST.
Obitelj Hrust ve? dugi niz godina bavi se sto?arstvom i ulau vlastiti trud i vlastita sredstva u razvoj svog poljoprivrednog gospodarstva, a uz financijsku pomo? Zagreba?ke upanije otvorili su tri mljekomata na kojima se uvijek mogu kupiti svjee mlijeko, sir i vrhnje (trnice Pre?ko i Jarun te u blizini trnice u Gajnicama).
U ?etvrtak 30.03.2017. godine obitelj Hrust ugostila je predstavnike Op?ine Marija Gorica, u?enike i djelatnike Osnovne kole Ante Kova?i?a iz Marije Gorice.
Prilikom obilaska obiteljskog gospodarstva mogli smo vidjeti moderno ure?enu farmu muznih krava, teladi i bikova. Posebnost ovog gospodarstva je u tome to tee kvaliteti mlijeka i mlije?nih proizvoda a ne njihovoj kvantiteti.
Na farmi se moglo vidjeti i drugih doma?ih ivotinja kao to su svinje, odojci i kokoi.
Zahvaljuju?i lijepom vremenu uivali smo u obilasku okolnih panjaka i nakon toga se okrijepili doma?im proizvodima koje su nam priredili ljubazni doma?ini.
Zahvaljujemo se i ovim putem obitelji Hrust to su omogu?ili u?enicima da se upoznaju s na?inom ivota na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Opširnije: Posjet obiteljskom gospodarstvu Hrust

 

10.03.17


U ?etvrtak, 09. oujka 2017.godine, s po?etkom u 10,00 sati u prostorijama Op?ine Bistra odran je sastanak na?elnice Policijske postaje Zaprei?, gradona?elnika Zaprei?a i na?elnika okolnih op?ina.
Na?elnica PP Zaprei? i njeni suradnici podnijeli su redovno izvje?e o stanju sigurnosti. Ono to se pokazalo posebno zabrinjavaju?im su porast zlouporabe narkotika i maloljetni?ka delikvencija. Naalost, doli smo do situacije koja pokazuje nunost postavljanja videonadzora na vie lokacija u gradu i podru?jima op?ina stoga se intenzivno radi na postavljanju video nadzora u mjestima Trstenik, Marija Gorica i Kraj Donji kako bi se lake otkrili i sankcionirali po?initelji kaznenih djela bilo koje vrste.
Mnogi problemi proizlaze iz sve izraenijeg otu?enja drutva, pa kako bismo se protiv njih uspjeno borili, potrebna je i suradnja cijele zajednice.

   

Odvoz glomaznog otpada 2017.

10.03.17


Obavjetavamo cijenjene mjetane Op?ine Marija Gorica da ?e se, sukladno ?lanku 35. Zakona o odrivom gospodarenju otpadom, odvoz glomaznog otpada vriti na na?in da ?e gra?ani svoj glomazni otpad dovoziti na odre?ene dane i odre?ena mjesta u naseljima stanovanja.
Odlaganje otpada biti ?e pod nadzorom djelatnika ZAPREI? d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, a mjetanima ?e biti na raspolaganju 4 kontejnera u vremenu od 07,00 do 18,00 sati te ?e se otpad sortirati na licu mjesta.

Plan odvoza

Popis vrsta predmeta i tvari

 

Obavijest poljoprivrednicima

10.03.17


Od 6. oujka 2017. godine poljoprivredni proizvo?a?i mogu podnositi Jedinstveni zahtjev za potporu za 2017. godinu Agenciji za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izravna pla?anja i IAKS mjere ruralnog razvoja provode se na isti na?in kao dvije protekle godine (2015.-2016.) uz nekoliko novih uvjeta za ostvarivanje potpore, koje donosimo u nastavku:
DRAVNA POTPORA ZA OSJETLJIVE SEKTORE Pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima (mlije?ne krave, krma?e, duhan i maslinovo ulje) od 2017. godine i dalje ?e se financirati, ali po pravilima odgovaraju?ih EU uredbi koje ure?uju de-minimis potpore.
Pla?anje za mlije?ne krave je pove?ano na maksimalno 1.000 kuna/mlije?noj kravi (prole godine je bilo 625 kn po grlu), a kod krma?a je uvedeno dodatno pla?anje od 470 kuna/krma?i ukoliko se radi o uzgojno valjanoj ivotinji (prole je godine bilo samo 530 kn po grlu, a od ove godine ukupno 1.000 kn po grlu). Ostali uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore isti su kao prethodnih godina.

Vie....

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije