Novosti

Proračun za građane za 2018. godinu

30.01.18

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2017.g. usvojilo je Plan proračuna Općine Marija Gorica za 2018. godinu.
Kako bi Općina približila proračun svojim mještanima, izrađen je Proračun u malom za 2018.
Isti predstavlja sažetak Proračuna Općine te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti Općine Marija Gorica u svezi korištenja općinskog novca.

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi  i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. Proračun se donosi za proračunsku godinu i vrijedi za tu godinu.
Proračunska godina razdoblje je od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja, a završava 31. prosinca kalendarske godine.

Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama Proračuna.
Proračun čini OPĆI DIO (sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja), POSEBNI DIO (plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnog odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata) i PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (sadrži ciljeve i prioritete razvoja.
Proračun Općine Marija Gorica objavljuje se u Službenom glasniku Općine Marija Gorica i na službenim internet stranicama Općine Marija Gorica.

 

Sretan Božić i Nova godina!

21.12.17

 

Podjela dječjih poklon paketa i susret s Djedom Božićnjakom

11.12.17

   

Božićni sajam Marija Gorica 16.12.2017.

11.12.17

 

Provođenje postupaka jednostavne nabave

23.11.17

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
Marija Gorica, 23. studenog 2017.

 

O B A V I J E S T
Općina Marija Gorica obavještava zainteresirane gospodarske subjekte da je u tijeku provedba postupaka jednostavne nabave:

 

  • broj 06/2017 reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i za starije i nemoćne osobe,
  • broj 05/2017 sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine,
  • broj 04/2017 uredski materijal.

Poziv za dostavu ponuda - reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i za starije i nemoćne osobe
Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine
Troškovnik

Poziv za dostavu ponude - uredski materijal
Troškovnik

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u Općini Marija Gorica

Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Napomena: za dostavu troškovnika u excel formatu molimo da se obratite na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

OTVARANJE PONUDA 07.12.2017. :

Zapisnik o otvaranju ponuda - uredski materijal

Zapisnik o otvaranju ponuda - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine

Zapisnik o otvaranju ponuda - reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i za starije i nemoćne osobe

Odluke o izuzeću :

Odluka o izuzeću odgovorne osobe naručitelja - reprezentacija, prigodni poklon paketi za djecu i za starije i nemoćne osobe

Odluka o izuzeću odgovorne osobe naručitelja - uredski materijal

Odluka o izuzeću odgovorne osobe naručitelja - sredstva za čišćenje i održavanje i ostale potrepštine

 Povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije