Novosti

Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima i studentima

28.08.15

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine, donijelo je Odluku o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima.
Općina Marija Gorica subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola i redovitim studentima do navršene 26. godine života, mjesečnu pokaznu kartu jednog od  prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najviše 250,00 kuna mjesečno.
Prijevoznici između kojih učenici i studenti mogu izvršiti odabir su Meštrović prijevoz ili Meštrović prijevoz – HŽ ili HŽ ili ZET ili ZET-HŽ.

Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu su:
- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica,
- prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica,
- status redovnog učenika odnosno studenta u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje traži
- da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za  socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.).

Zahtjevu za subvenciju učenici i studenti OBVEZNO prilažu:

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
- potvrdu o redovnom školovanju,
- osobni identifikacijski broj.

Prijevoz će se subvencionirati počevši od 01.09.2015. do zaključno 30.06.2016. godine.

 

Javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

14.08.15

 

11. KUP DVD-a Bijela Gorica

10.07.15

   

Javni poziv za nadmetanje - dječji vrtić Trstenik

23.06.15

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Dana 23. lipnja 2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje (otvoreni postupak javne nabave) za rekonstrukciju (dogradnju) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, broj objave : 2015/S 002-0023549.

Dokumentacija

Glavni projekt

Nacrti

troškovnik 1

troškovnik 2

troškovnik 3

troškovnik 4

troškovnik 5


stol_5

08.07.2015.

Pojašnjenje dokumentacije

Izmjena troškovnika

Izmjena troškovnika

stol_1
stol_2
stol_3
stol_4
stol_4A
stol_5
stol_6
stol_7

pvc_1
pvc_2
pvc_3
pvc_4
pvc_5
pvc_6
pvc_7
sheme_pvc
sheme_stolarija

 

Program održivog razvoja lokalne zajednice

17.06.15

Temeljem javnog natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Općini Marija Gorica odobreno je sufinanciranje projekta "Prenamjena objekta DVD Trstenik u dječji vrtić" u iznosu od 739.000,00 kuna. Navedenim projektom poboljšati će se kvaliteta života stanovništva na području Općine Marija Gorica kroz unapređenje socijalne infrastrukture. Budući da postojeći vrtić ne zadovoljava sve potrebe lokalnog stanovništva, definiran je projekt uređenja još jednog objekta predškolskog odgoja koji će biti smješten u dijelu zgrade DVD-a Trstenik koji će se u tu svrhu prenamijeniti. Očekivana dodana vrijednost projekta ogleda se u poboljšanju kvalitete društvene infrastrukture namijenjene najmlađim skupinama stanovništva kojima će biti omogućena kvalitetna priprema i osposobljavanje za uspješno pohađanje osnovne škole te usvajanje i razvoj socijalnih i ostalih vještina, neophodnih za kvalitetan psihofizički razvoj. Vrijednost investicije prema procjenama iznosi 3.190.405,43 kuna uključujući PDV.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2015. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije