Novosti

Ženski turnir u malom nogometu 06.09.2015.

04.09.15

 

Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima i studentima

28.08.15

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine, donijelo je Odluku o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima.
Općina Marija Gorica subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola i redovitim studentima do navršene 26. godine života, mjesečnu pokaznu kartu jednog od  prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najviše 250,00 kuna mjesečno.
Prijevoznici između kojih učenici i studenti mogu izvršiti odabir su Meštrović prijevoz ili Meštrović prijevoz – HŽ ili HŽ ili ZET ili ZET-HŽ.

Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu su:
- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica,
- prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica,
- status redovnog učenika odnosno studenta u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje traži
- da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za  socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.).

Zahtjevu za subvenciju učenici i studenti OBVEZNO prilažu:

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
- potvrdu o redovnom školovanju,
- osobni identifikacijski broj.

Prijevoz će se subvencionirati počevši od 01.09.2015. do zaključno 30.06.2016. godine.

 

Javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

14.08.15

   

11. KUP DVD-a Bijela Gorica

10.07.15

 

Javni poziv za nadmetanje - dječji vrtić Trstenik

23.06.15

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Dana 23. lipnja 2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje (otvoreni postupak javne nabave) za rekonstrukciju (dogradnju) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, broj objave : 2015/S 002-0023549.

Dokumentacija

Glavni projekt

Nacrti

troškovnik 1

troškovnik 2

troškovnik 3

troškovnik 4

troškovnik 5


stol_5

08.07.2015.

Pojašnjenje dokumentacije

Izmjena troškovnika

Izmjena troškovnika

stol_1
stol_2
stol_3
stol_4
stol_4A
stol_5
stol_6
stol_7

pvc_1
pvc_2
pvc_3
pvc_4
pvc_5
pvc_6
pvc_7
sheme_pvc
sheme_stolarija

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2015. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije