Novosti

4. Gastro-eko-etno 23.11.2014. Brdovec

18.11.14

 

Pečenje rakije uz poštivanje propisa za male proizvođače

21.10.14


Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, nazvao sam Carinarnicu u Zagrebu i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja pri registraciji.

1)     Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2)     Mali proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2015, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

3)     Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

4)     Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

Opširnije: Pečenje rakije uz poštivanje propisa za male proizvođače

 

Raspored odvoza papira i plastike

20.10.14


Od 1. listopada 2014. godine primjenjuje se raspored odvoza papira i plastike za sve korisnike na području djelovanja Zaprešić-a d.o.o., podijeljene su žute posude zapremnine od 120 L za selektivno odlaganje plastične ambalaže. Također, svim je korisnicima podijeljena i edukativna brošura “KUD I KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE“ koja sadržava upute za odlaganje otpada (plastika, papir, biootpad i dr.) kao i osvrt na zelene otoke s popisom lokacija.

 

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada 2014.

14.10.14

 

Mladi na djelu - poziv na radionicu 05.10.2014.

03.10.14


Općina Marija Gorica i Udruga Marijagorička zipka pokrenule su projekt Mladi na djelu – Posao na ruralnom području.

Pozivamo Vas da se pridružite radionici, da se čuje glas mladih i da, uz prigodno druženje, aktivno sudjelujete u rješavanju problema nezaposlenosti na području Općine Marija Gorica.

Radionica će se održati u nedjelju, 05. listopada 2014.g. s početkom u 16,00 sati, u Vijećnici Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica.

 

Načelnica
Marica Jančić

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2014. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije