Novosti

Podjela dječjih poklon paketa

22.12.14

 

5. Marijagorički božićni sajam

16.12.14

 

Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

08.12.14

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA


MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/07
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, na vrijeme od dvije godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

 

Članak 2.

1.a)  Naručitelj: Općina Marija Gorica

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB: 48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:    Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica - čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukaldno potrebama naručitelja i vremenskim uvjetima.
Ponuditelj određuje cijenu obavljanja posla na način da u ispunjenom troškovniku u cijenu moraju uračunati i sve eventualne dodatne troškove i sav potreban rad i pomoćne radnje i sve ostalo što je potrebno za izvršenje poslova koji su predmet ovog javnog natječaja.

Opširnije: Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

   

Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

08.12.14

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

ODLUKU

o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta za vrijeme od dvije (2) godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

Članak 2.

1.a)  Naručitelj:                     OPĆINA MARIJA GORICA

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB:  48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:

2.a  1. Redovno održavanje nerazvrstanih  cesta na području Općine Marija Gorica

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukladno potrebama naručitelja.

Opširnije: Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

 

4. Gastro-eko-etno 23.11.2014. Brdovec

18.11.14

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2014. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije