Radovi kipara Franje Haramine


Franjo Haramina (kipar) ro?en je u Sv. Križu 1958.g. (Marija Gorica). Osnovnu školu poha?ao je u Mariji Gorici, a srednju grafi?ku završio je u Zagrebu. Nekoliko godina djeluje u grafi?koj struci, ali s vremenom kiparstvo postaje njegova primarna djelatnost. Do sada je priredio pet samostalnih izložbi, a sudjelovao je na više skupnih.

Adresa:
Sv. Križ, S. Glogovi?a 7
10299 Marija Gorica
tel. 33 95 816


Rad umjetnice M.I.Jan?i?


Marija Javorovi?-Jan?i? ro?ena je 1944. godine u Hrastini, Marija Gorica.

Osnovnu školu završila je u Mariji Gorici i Zapreši?u. Školu primijenjenih umjetnosti, odjel slikarstva, u Zagrebu. Po završetku umjetni?kog obrazovanja, od 1964. do završetka radnoga vijeka, radila je na poslovima grafi?kog dizajna u tvornici "Kraš". Uz grafi?ki dizajn intenzivno se bavi slikanjem u raznim tehnikama: pastelu, akvarelu, air-brushu, slikanju na svili.

Sudjelovala je u radu brojnih likovnih kolonija. Osim samostalnih izložbi u Zagrebu, izlagala je, kao dugogodišnji ?lan Udruge likovnih umjetnika "Grupa '69", na mnogim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Živi i radi u Zagrebu, D. Budaka 9.
Tel. 01/ 23 19 890, 091/ 15 08 003

Na podru?ju kulturno-umjetni?kog života treba istaknuti i KUD Zgubidan koje djeluje od 12. velja?e 1998. godine. Svojim nastupima prati sve manifestacije u sklopu Op?ine i šire.

 Kipar Franjo Haramina


Ku?a u Oplazniku u kojoj je A. Kova?i? proveo djetinjstvo

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije