Općina Marija Gorica

Natječaj za imenovanje pročelnika

Ponedjeljak, 30 Siječanj 2017 12:44


OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 238/19-02-17-3
Marija Gorica, 25. siječnja 2017.

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E Č A J

Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.
Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).

Opći uvjeti:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno može biti imenovana osoba iz članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10 i 125/14)
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje tijelom
- položen državni stručni ispit
- položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, s obveznom naznakom: NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA – NE OTVARATI.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Općina Marija Gorica zadržava pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja, odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti izbor pročelnika.

Natječaj - Narodne novine

Podaci vezani uz natječaj

   

Projekt "Stare fotografije svih marijgoričkih sela"

Ponedjeljak, 23 Siječanj 2017 12:59


KUD Zgubidan, etno dramska sekcija

poziva mještane svih marijagoričkih sela

koji žele sudjelovati u projektu

"STARE FOTOGRAFIJE SVIH MARIJAGORIČKIH SELA"

nastale u razdoblju od 1920. do 1960. godine,

da se jave :

Tatjani  099/5608 611  i  Meliti 098/1333 792.

   

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Utorak, 17 Siječanj 2017 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
Marija Gorica, 17. siječnja 2017.

 

 

Sukladno članku 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Mariija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica, broj 160), Općinska načelnica donosi Odluku o raspisivanju Natječaja za obavljanje prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Marija Gorica, dakle za obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.
Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se na vrijeme od 2 godine.
Rok za predaju ponuda je 15 dana od dana objave ovog natječaja.
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 02. veljače 2017.godine u 15:00 sati u prostorijama Općine Marija Gorica.
Detaljnije informacije kao i uvjete Natječaja pročitajte u nastavku.

NATJEČAJ

   

Sretan Božić i Nova godina

Subota, 24 Prosinac 2016 22:23

   

Podjela dječjih poklon paketa 19.12.2016.

Srijeda, 14 Prosinac 2016 13:37

   

7. Božićni sajam 17. i 18.12.2016.

Četvrtak, 08 Prosinac 2016 21:42

   

Održan projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

Četvrtak, 08 Prosinac 2016 20:34

 

Nakon sinoćnje sjednice Općinskog vijeća, danas je u općinskoj Vijećnici bila sasvim druga priča, priča o njegovanju baštine i očuvanja tradicije izrade drvenih igračaka koje su na reprezentativnoj listi kulturnih nematerijalnih dobara UNESCO-a.
Etnografski muzej Zagreb i Radio Kaj, uz potporu Ministarstva poljoprivrede, brojnih županija, gradova i općina te vodećih hrvatskih gospodarstvenika i medija, zajedno provode društveno koristan, odgojno-obrazovni i edukativni projekt "Dajmo djeci korijene i krila".
Obzirom da se projekt ostvaruje kroz odgojno-obrazovne programe u vrtićima, Općina Marija Gorica podržala je ovaj projekt promocije značaja očuvanja hrvatske kulturne baštine te je Dječjem vrtiću Bambi iz Marije Gorice omogućila podjelu tradicijskih dječjih drvenih igračaka.
Naši najmlađi priredili su prigodni program za sudionike projekta nakon čega je za dječicu održana interaktivna edukativna predstava s naglaskom na tradicijske vrijednosti.
Predstavnice Narodnih novina uručile su ravnateljici Dječjeg vtića Bambi, gospođi Renati Brekalo komplet crtaćeg pribora.
Veliki komplet s 30 tradicijskih ekološki proizvedenih dječjih igračaka najmlađima je uručila načelnica Marica Jančić.
Sveukupni troškovi ostvarenih vrijednosti projekta iznose 19.186,00 kuna, od čega je Općina Marija Gorica sudjelovala sa 5.000,00 kuna.

Prilog na Radio Kaj

Opširnije: Održan projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

   

Održana 21. sjednica Općinskog vijeća 07.12.2016.

Četvrtak, 08 Prosinac 2016 19:48

Sinoć je u općinskoj Vijećnici, s početkom u 19:05 održana 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Gorica. Od 11 vijećnika prisustvovalo je njih 9 dok je dvoje ispričalo svoj izostanak.
Na početku sjednice jednoglasno je verificiran Zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća te je većinom glasova usvojen dnevni red koji je obuhvaćao 12 točaka.

Nakon aktualnog sata vijećnici su raspravljali o prijedlogu Plana proračuna za 2017.godinu, Odluci o izvršavanju Proračuna za 2017., projekcijama za 2018. i 2019. godinu, Planu razvojnih programa te o programima izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, programu javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica, javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu, programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i programu javnih potreba u športu.
Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica.
Na prijedlog Plana proračuna za 2017. SDP je podnio 7 amandmana, međutim Općinsko vijeće većinom glasova nije prihvatilo niti jedan.
Nakon rasprave, izglasan je općinski proračun s osam glasova ZA i jednim PROTIV. Na isti način usvojene su i ostale točke dnevnog reda. Pod točkom Razno nije bilo rasprave te je sjednica završena u 20,20 sati.

   

Projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

Utorak, 06 Prosinac 2016 14:31

 


Uručenjem tradicijskih drvenih igračka, proizvedenih u Mariji Bistrici, nastavlja se hrvatski odgojno-obrazovni projekt "Dajmo djeci korijene i krila", kojega zajedno provode Etnografski muzej iz Zagreba i Radio Kaj. Širom Hrvatske, od Zagorja, Međimurja, Podravine i Prigorja, preko Zagreba, Slavonskog Broda, Vukovara, Rijeke i Dubrovnika, zahvaljujući projektu "Dajmo djeci korijene i krila", djeca se u vrtićima upoznaju s hrvatskom kulturnom baštinom i hrvatskim tradicijskim vrijednostima.
Igračke je UNESCO uvrstio na reprezentativnu listu zaštićene kulturne baštine. Do sada je projektom obuhvaćeno 69 vrtića širom Hrvatske, a projekt trajno podržavaju tvrtke Narodne novine i Janaf, te jedinice lokalne samouprave na svom području.
Projektu se pridružuje i Općina Marija Gorica te će Dječjem vrtiću Bambi podijeliti igračke u četvrtak, 08. prosinca 2016. u Vijećnici Općine Marija Gorica.

Opširnije: Projekt "Dajmo djeci korijene i krila"

   

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Četvrtak, 01 Prosinac 2016 13:03


Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Opširnije: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

   

Humanitarna pomoć u mandarinama

Srijeda, 30 Studeni 2016 07:24


Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić u suradnji s Gradom Zaprešićem i okolnim općinama ovih dana podijeliti će humanitarnu pomoć u mandarinama s područja Opuzena i Metkovića.
Općina Marija Gorica zaprimila je 120 kašeta po 16 kilograma koje će se podijeliti socijalno ugroženim obiteljima, umirovljenicima i osobama slabijeg imovnog stanja, osnovnoj školi Ante Kovačića i dječjem vrtiću Bambi u Mariji Gorici.

   

Uređenje vanjskog igrališta kod sportske dvorane u Mariji Gorici

Srijeda, 30 Studeni 2016 06:53

 


Osnovna škola Ante Kovačića provela je početkom studenoga postupak bagatelne nabave za izvođenje radova na uređenju vanjskog igrališta kod novootvorene sportske dvorane u Mariji Gorici.
Po provedenom postupku izabran je najpovoljniji ponuditelj Obrt Mihaliček iz Zaprešića. Sredstva za izvođenje radova u cijelosti je osigurala Zagrebačka županija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 560.725,00 kn s PDV. Igralište je namijenjeno za rekreativno bavljenje košarkom i odbojkom. Uz igralište izgrađene su i tribine za gledatelje. Završetak svih radova očekuje se do kraja godine.

Opširnije: Uređenje vanjskog igrališta kod sportske dvorane u Mariji Gorici

   

Javni natječaj za zimsko održavanje cesta

Nedjelja, 27 Studeni 2016 00:00


Općina Marija Gorica raspisala je Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica - čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje. Vrsta radova utvrđena je troškovnikom koji je sastavni dio Uputa ponuditeljima za izradu ponuda.
Ugovor se sklapa na vrijeme od dvije godine. Ponude se dostavljaju do 12.12.2016. do 14,00 sati za osobnu dostavu, a za dostavu poštom uvažit će se žig pošte na preporučenoj pošiljci od 12.12.2016.
Otvaranje ponuda biti će 14.12.2016. u 15,00 sati. Istome mogu nazočiti ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja uz priloženi dokaz o punomoći.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u nedjelju, 27. studenog 2016. godine u 24sata.

Odluka o raspisivanju natječaja

Upute ponuditeljima

   

Isplata predujma poljoprivrednicima

Ponedjeljak, 21 Studeni 2016 15:58


Isplata izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2016. godinu započinje sutra, 22. studenog 2016. godine i to isplatom proizvodno vezane potpore za voće, a do 28. studenog isplatit će se i osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje u ukupnom iznosu od 806 milijuna kuna (50 milijuna kuna više nego lani).

Isplatu će primiti oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava, a novac povlačimo iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi. Kada završi ova avansna isplata poljoprivrednicima, a nakon usvajanja Državnog proračuna za 2017. godinu - svi poljoprivrednici će unaprijed dobiti informaciju koliko ih izravnih plaćanja očekuje u 2017. godini.

„Ova isplata ide prvo na račune naših voćara, jer oni su pretrpjeli najveću štetu od proljetnog mraza, a do kraja tjedna isplatit ćemo i preostale poljoprivredne proizvođače.“- izjavio je ministar Tolušić.

Prema informativnom izračunu izravnih plaćanja i pod uvjetom da zadovolje sva propisana pravila, hrvatski će voćari za cijelu proizvodnu 2016. godinu prosječno dobiti oko 2.200 kuna po hektaru te dodatnih 1.300 kuna po hektaru proizvodno vezane potpore za voće. Ako imaju ekološku proizvodnju voća dodatno će im se isplatiti 5.530 kuna po hektaru, a za održavanje ekstenzivnih voćnjaka još 2.940 kuna. Voćari koji imaju proizvodnu u područjima s prirodnim ograničenjima dobit će između 620 i 1.720  kuna po hektaru, ovisno o lokaciji na kojoj se nalazi njihovo gospodarstvo.

   

6. Eko-Etno festival hrane i pića

Ponedjeljak, 14 Studeni 2016 11:01

   

Privremena regulacija prometa

Petak, 28 Listopad 2016 12:08


Privremena regulacija prometa uspostavit će se na županijskoj cesti Ž3005 (Dubravica (Ž2186) - Vukovo Selo - Harmica (D225)) prilikom sanacije klizišta u Dubravičkoj ulici od k.br. 31 do 41, u takvim uvjetima će se omogućiti naizmjenično odvijanje prometa jednim kolničkim trakom, reguliran odgovorajućom prometnom signalizacijom.
Privremena regulacija prometa trajati će od 07,30 sati 02.11.2016. do 17,30 sati 24.12.2016. godine.
Radno vrijeme izvođenja radova je od 07,30 do 17,30 sati, svakog radnog dana osim subote, nedjelje i praznika.

Suglasnost

 

   

Vrtić u Trsteniku dobio pravomoćnu uporabnu dozvolu

Petak, 28 Listopad 2016 11:49


Dana 18. listopada 2016. godine postala je pravomoćna uporabna dozvola za rekonstruirani i prenamijenjeni dio vatrogasnog doma DVD Trstenik u dječji vrtić. Tehnički pregled obavljen je 07. rujna 2016. godine.

Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji (dogradnji) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, sklopljen je u rujnu 2015.g., s najpovoljnijim ponuđačem, Obrtom "Mihaliček" iz Zaprešića. Vrijednost nabave radova prema ugovornom troškovniku iznosi 2.326.132,49 kuna.

Provedbu projekta sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 739.000,00 kuna. Za dovršetak projekta osigurana su sredstva u proračunu Općine Marija Gorica, Zagrebačke županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Radovi su izvedeni u ugovorenom roku. Konačna vrijednost istih po ispostavljenoj okončanoj situaciji iznosi 1.858.019,20 kn odnosno 2.322.524,00 kuna s PDV.

Uskoro se očekuje useljenje novih stanara u novouređene prostore.

   

Održana 8. Štruklijada, štrudlijada i kestenijada

Petak, 28 Listopad 2016 11:06


Zajedništvom udruga Marijagoričke zipke i Trsja, u subotu, 22. listopada u Mariji Gorici, održana je 8. po redu Štruklijada, štrudlijada i kestenijada.  Pristigle štrukle i štrudle ocijenio je tročlani ocjenjivački sud. Najukusnije slane štrudle ispekla je Zdenka Pušić iz Marije Gorice, najukusnije slatke Kristina Pušić iz Kraja Gornjeg, dok je za najbolje zapečene štrukle zaslužna Danica Jakovina iz Bijele Gorice.
Posjećenost je bila uistinu mnogobrojna, tijekom čitavog dana kolone posjetitelja slijevale su se u naš Marijagorički kraj. Program je bio raznolik, našlo se za svakog ponešto uz bogat kulturno umjetnički program kojeg već niz godina vodi Adam Končić. Nastupali su KUD Januševec, KUD Mihovil Krušlin, KUD Zgubidan, djeca dječjeg vrtića Bambi, djeca OŠ Ante Kovačića, Udruga Drinčani.
Nakon službenog dijela za dobru atmosferu pobrinuo se muzički sastav Maestral gdje su im se pridružile dvije dame, Ivana Novoselec i Vesna Kartuš. Veselje je potrajalo do kasno popodne. Uz fine štrukle, štrudle, kestene, krpice sa zeljem i vratinom, bilo je tu i finog mošta i vina. Ovogodišnja manifestacija bila je organizirana na zavidnoj razini, uz tradicionalno pokroviteljstvo Zagrebačke županije, pokrovitelj iste ove godine bila je i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.
Prihod od prodanih štrukli i štrudli organizatori su namijenili za obnovu vukovarskog Vodotornja.
Veliko hvala svima koji su na bilo koji način pomogli da ova manifestacija bude uspješna.

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada 22.10.2016.

Ponedjeljak, 17 Listopad 2016 07:41

   

Čestitamo Dan neovisnosti

Subota, 08 Listopad 2016 00:00

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije