Općina Marija Gorica

Zimski uvjeti - podsjetnik mještanima

Ponedjeljak, 10 Prosinac 2012 16:26

Općina Marija Gorica podsjeća mještane na odredbe članaka 25. i 26. Odluke o komunalnom redu Općine Marija Gorica po kojoj su mještani, odnosno korisnici ili vlasnici zemljišta dužni redovito čistiti snijeg sa zemljišta i nogostupa i drugih javnih površina kojima se služe pješaci, odnosno da spomenute površine redovno posipavaju solju, pijeskom, piljevinom ili drugim materijalima kojima se izaziva topljenje leda te da tako sprečavaju klizanje.
Predmetne radnje nužno je provoditi nekoliko puta dnevno.

Prema člancima 62. i 63. Odluke o komunalnom redu, za mještane koji ne postupaju po odredbama odluke predviđena je kazna od 300,00 do 1.000,00 kuna za fizičke osobe, odnosno od 500,00 do 2.000,00 kuna za pravne osobe.

Mole se mještani za suradnju i poštivanje Odluke o komunalnom redu.

OPERATIVNI PLAN ČIŠĆENJA PROMETNICA

                                                                                                         NAČELNICA
                                                                                                        Marica Jančić
 

   

3. Marijagorički božićni sajam

Ponedjeljak, 10 Prosinac 2012 08:11

 

   

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Nedjelja, 09 Prosinac 2012 15:51

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Općina Marija Gorica na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) objavljuje 

J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se

- vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

- vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, na adresi Zaprešić, Nova ulica 10.

Uz zahtjev, stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić  na adresi Zaprešić, Nova ulica 10, tel. 01/3315 111 i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, tel. 01/3395-868 i 01/3396-655.

 

N A Č E L N I C A
Marica Jančić

Opširnije: Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

   

Odvoz kućnog otpada u vrijeme blagdana

Nedjelja, 09 Prosinac 2012 15:38

Obavještavamo mještane Općine Marija Gorica da je komunalno poduzeće "Zaprešić" d.o.o prilagodilo odvoz kućnog otpada u vrijeme predstojećih blagdana.
Odvoz kućnog otpada vršiti će se na slijedeći način:

- odvoz kućnog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na blagdan Božića – 25. prosinca/utorak/ 2012. godine, obavit će se 29. prosinca/subota/ 2012. godine,

- odvoz kućnog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Novu Godinu - 01. siječnja/utorak/ 2013. godine, obavit će se 05. siječnja/subota/ 2013. godine,

- odvoz kućnog otpada na Štefanje – 26. prosinca/srijeda/2012. godine, obavljat će se prema redovitom rasporedu.

   

Upis u Vinogradarski registar

Nedjelja, 09 Prosinac 2012 14:57

Ministarstvo poljoprivrede je u cilju usklađivanja zakonodavstva u sektoru vina sa zakonima EU donijelo Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (NN br. 121/10, 132/10-ispravak i 78/11). Pravilnikom je uspostavljen Vinogradarski registar kao dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, kojeg vodi Angencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a upis u Vinogradarski registar provode regionalni uredi Agencije.

Osnovni cilj uspostave Vinogradarskog registra je praćenje i provjera proizvodnog potencijala Republike Hrvatske, odnosno površina pod vinogradima, a razlog tome je činjenica da je u Europskoj uniji na snazi zabrana sadnje novih vinograda do 31. prosinca 2015. godine, ili najkasnije do 31.prosinca 2018.g., ovisno o odluci države članice. Prema posljednjim podacima Agencije, u Vinogradarskom registru registrirano je 20.751,96 ha vinograda. Pregledom podataka o vinogradima u ARKOD sustavu utvrđeno je da postoji ukupno 24.671,72 ha vinograda. Ukupne površine vinograda u registru i Agenciji ne slažu se niti s podacima Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je 2011.g. površina pod vinogradima iznosila 32.485 ha.
Površine koje su vinogradi, a nisu upisane u Vinogradarski registar, nakon ulaska Republike Hrvatske u EU neće se moći naknadno upisati kao vinogradi, dok god traje zabrana sadnje novih vinograda. Uzimajući u obzir navedene činjenice, evidentiranje površina je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku, ali i za proizvođače grožđa i vina budući da će samo oni koji su upisani u Vinogradarski registar odnosno u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava moći ostvariti prava u sektoru, te da će se samo registrirani proizvođači moći stavljati svoje proizvode na tržište.

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada, 20.10.2012.

Utorak, 16 Listopad 2012 05:41

Udruge s područja Općine Marija Gorica, "Marijagorička zipka" i "Trsje", pozivaju Vas ove subote, 20. listopada u Mariju Goricu na štruklijadu, štrudlijadu i kestenijadu koja će se održati ispred Župne crkve u Mariji Gorici s početkom u 11,00 sati.
Uz svirku i igrokaze častimo Vas štrukljima i štrudlima, a domaće krpice sa zeljem, svinjsku vratinu, kestene i mošt probajte po popularnim cijenama.
Dođite i ugodno se provedite!
                                                 Marijagorička zipka i Trsje

 

 

   

Dodatno pravo na plavo gorivo za 2012.godinu

Utorak, 16 Listopad 2012 05:35

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila je dodatno pravo na potrošnju „plavog goriva“ za 2012. godinu, u količini od 9.695.422,42 l, temeljem podnesenog Jedinstvenog zahtjeva u 2012. godini, sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10, 144/10, 4/11, 44/11, 134/11, u daljnjem tekstu Pravilnik).


Na dan 28. rujna 2012. godine izvršena je dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ za 2012. godinu svim korisnicima sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika:

(8) Korisnik koji se odlučio za obračun prava iz stavka 3. ovoga članka može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravna plaćanja po površini, za mliječne krave, krave dojilje, krave dojilje u ekstenzivnom uzgoju ili koze. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, krava dojilja u ekstenzivnom uzgoju i koza navedenih u stavku 3. ovoga članka za koje je podnio zahtjev za izravna plaćanja u tekućoj godini u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine, ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravna plaćanja po poljoprivrednoj površini ili za stoku.

Svi korisnici koji nemaju karticu goriva, a podnijeli su zahtjev za izravna plaćanja u 2011. godini ili jedinstveni zahtjev u 2012. godini, mogu ostvariti svoje pravo na „plavo gorivo“ u regionalnim uredima Agencije, koja će, prema zahtjevu korisnika, u roku od 30 dana izdati karticu goriva.

Pozivom na broj telefona: 01/ 612 – 8877 korisnik u svakom trenutku može saznati trenutno stanje na kartici goriva (provjera trenutno raspoložive količine „plavog goriva“).

Sve o uvjetima korištenja kartice goriva, cjeniku te lokacijama na kojima se toči „plavo gorivo“ možete pogledati ovdje : http://www.apprrr.hr/plavo-gorivo-71.aspx

Manuel Čičko, dipl. ing. agr

   

Berba 2012. "Kak su brali naši stari"

Srijeda, 05 Rujan 2012 14:20

   

Ženski malonogometni turnir 09.09.2012.

Petak, 31 Kolovoz 2012 14:49

Udruga Marijagorička zipka u suradnji sa ženama ovog područja organizira ženski turnir u malom nogometu koji će se održati u promjenjenom terminu, u nedjelju, 09. rujna 2012. od 11 sati na novom igralištu u Trsteniku.
Turnir se održava već sedamnaestu godinu zaredom.
Posjetitelje očekuje bogata tombola i ugostiteljska ponuda a sudionice nezaboravno druženje!
Dođite i ugodno se provedite!

 

 

   

Susret mužikaša 2012.

Srijeda, 22 Kolovoz 2012 16:34

Dobra zabava za sve dobre ljude…Ove nedjelje u Općini Mariji Gorici! Na novom igralištu u mjestu Trstenik, održat će se 17. po redu tradicionalna veselica „Najlepše je biti mužikaš „!
Poziv vrijedi za izvođače koje očekuje ugodno druženje i za posjetitelje za koje je osigurana tombola, bogata ponuda jela i pića i nezaboravna zabava!
U zabavnom dijelu programa nastupit će i gošće iz Slovenije, jedinstvene Vesele Štajerke!
Najlepše je biti mužikaš „!
Zato, dobri ljudi, ako ste željni dobre zabave… dođite u Trstenik u nedjelju 26. kolovoza!
Početak programa u 16,00 sati.

 

   

PRIJAVA ŠTETE do elementarne nepogode do 28.08.2012.

Srijeda, 22 Kolovoz 2012 16:16

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 20.8.2012. godine  o proglašenju elementarne nepogode (dugotrajne suše) za područje cijele Zagrebačke županije, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

Opširnije: PRIJAVA ŠTETE do elementarne nepogode do 28.08.2012.

   

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika

Srijeda, 22 Kolovoz 2012 16:07

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-02/12-01/01
URBROJ: 238/19-02-12-5
Marija Gorica, 09. kolovoza 2012.

 Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, donosi


O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE MARIJA GORICA

Članak 1.


Poništava se natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica, KLASA: 112-02/12-01/01, URBROJ: 238/19-02-12-1 od 12.07.2012. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 80 od 18. srpnja 2012. godine, obzirom da se na natječaj nije prijavio niti jedan kandidat.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Narodnim novinama i na web stranici Općine Marija Gorica.

                                                                                                    N A Č E L N I C A
                                                                                                      Marica Jančić

 

   

Natječaj za imenovanje pročelnika

Petak, 20 Srpanj 2012 11:13

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA 

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-02/12-01/01
URBROJ: 238/19-02-12-1
Marija Gorica, 12. srpnja 2012.                                                     

 Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E Č A J

          Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.

 Uvjeti:

-       magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja)

-       najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       organizacijske sposobnosti
-       komunikacijske vještine
-       položen državni stručni ispit
-       položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
-       aktivno znanje engleskog jezika
-       poznavanje rada na računalu

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati  moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  broj 86/08 i 61/11).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11).
Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave pod uvjetom da ih položi u roku od godine dana od prijma u službu.
Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju propisane uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za provjeru objaviti će se na Internet stranici Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr) i oglasnoj ploči.  Preuzmi
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Marija Gorica objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
-
životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- preslika radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem)
- potvrdu ili drugu ispravu o radnom iskustvu
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
- preslika uvjerenja o položenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (članak 15. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, s obveznom naznakom: NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA – NE OTVARATI.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.    

N A Č E L N  I C A
Marica Jančić

   

Sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi

Subota, 14 Srpanj 2012 21:23

Privremeno i povremeno zapošljavanje na sezonskim poslovima u poljoprivredi regulirano je Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12), Pravilnikom o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i Odlukom o najnižem iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2012. godinu (NN 64/12.).

Tko se sve može i na koji način zaposliti na sezonskim poslovima u poljoprivredi, koje su obveze poslodavaca, a koje sezonskog radnika, koliko iznosi najniža dnevna naknada, te odgovore na druga pitanja možete pročitati u letku o sezonskom zapošljavanju u poljoprivredi.

LETAK

   

Štetnost paljenja strništa nakon žetve

Subota, 14 Srpanj 2012 20:51

VIŠESTRUKA SUKLADNOST –Upravljanje žetvenim ostatcima

Ne paliti slamu i strnište nakon žetve !

Vrijeme je žetve, ali se nadamo, da će biti zanemarivo mali broj neodgovornih pojedinaca, koji očito ne znaju ili ne žele znati što učiniti sa ostatcima nakon žetve, stoga pribjegavaju njima najjednostavnijoj metodi spaljivanja slame i strništa.
Poštujući Pravilnik N.N. 89/11. i uvjete višestruke sukladnosti, te dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta na snazi je još od 1. siječnja 2011. uvjet br. 3. – upravljanje žetvenim ostacima, gdje se izričito zabranjuje paljenje slame i strništa. Iznimno je dopušteno samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetočinja o čemu mora postojati službena naređena mjera.

Opširnije: Štetnost paljenja strništa nakon žetve

   

Zatvaranje županijske ceste Kraj Gornji - M.Magdalena

Utorak, 10 Srpanj 2012 00:00

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije zbog radova izvanrednog održavanja - asfaltiranja, zatvara za sav promet županijsku cestu Ž3276 od Kraja Gornjeg (Ž3005) do Marije Magdalene (Ž3030) u duljini cca 1700 m.
Privremeni obilazni pravac biti će po ŽC3030 u smjeru Žlebec Gorički - Oplaznik - ŽC3005 Kraj Gornji i obrnuto. Odluka o zatvaranju trajat će od 10.07. do 20.07.2012. godine u vremenu od 08,00 do 17,00 sati.

 

   

Dani općine, župe i škole 2012.

Srijeda, 30 Svibanj 2012 11:37

 

 

   

Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja 2012.

Petak, 27 Travanj 2012 00:00

Načelnica Općine Marija Gorica raspisuje pozivni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Marija Gorica. Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
Povelja Općine Marija Gorica,
Zahvalnica Općine Marija Gorica.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Marija Gorica, radna tijela Općinskog vijeća Općine Marija Gorica (osim Povjerenstva za dodjelu priznanja i nagrada Općinskog vijeća), općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Marija Gorica i najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Marija Gorica.
Javna priznanja se dodjeljuju za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Marija Gorica, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prostornog uređenje i zaštite okoliša, odgoja i prosvjete, športa i tjelesne kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi , te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene, te se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u roku 15 dana od dana objave ovog pozivnog natječaja.

   

Natječaj za općinske subvencije u poljoprivredi 2012.

Četvrtak, 26 Travanj 2012 00:00

Općina Marija Gorica raspisala je natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi za 2012. godinu. Subvencije će se dodjeljivati na nabavu loznih cjepova, voćnih sadnica, sadnica jagoda, sadnju ljekovitog bilja te za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica. Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Najviši ukupni godišnji iznos općinske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija u tekućoj godini može iznositi 5.000,00 kuna. Zahtjevi za općinsku subvenciju mogu se podnositi do 30. rujna 2012. godine.    Preuzmi natječaj

   

Obavijest o plaćanju članarine Turističkoj zajednici

Petak, 20 Travanj 2012 05:46

 

Slobodni smo Vas obavijestiti da je dana 15.03.2011.godine osnovana turistička zajednica „Savsko sutlanska dolina i brigi“ koja obuhvaća tri općine: Brdovec, Mariju Goricu i Dubravicu. Temeljem Zakona o plaćanju članarina turističkim zajednicama, čl.3 tč.1, čl.4, .5, .9, i .10 NN 152/08, 88/10,  Ministarstvo financija dana 1.7.2011.g.  donijelo je rješenje kojim je određen broj žiro računa,za svaku općinu posebno ( Brdovec, Marija Gorica, Dubravica), na koji ste dužni uplaćivati iznos turističke članarine, a sve to sukladno navedenim zakonom.
Mole se svi obveznici plaćanja turističke članarine da izvrše uplatu ( dolje navedeni broj žiro računa ), a oni koji su do sada plaćali turističku članarinu Turističkoj zajednici grada Zaprešića moraju sa svojim knjigovodstvenim uredom zatražiti povrat uplaćenog iznosa te ga preusmjeriti na navedeni žiro račun. ( zakonska obveza ). Neizvršenje obveze plaćanja turističke članarine podliježe zakonskim sankcijama.

Račun: Općina Marija Gorica : 1001005-1753927150

S poštovanjem                                                                    

                                         Direktor Turističke zajednice
                                         Esih Stjepan

 
   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije