Općina Marija Gorica

Obavijest o testiranju kandidata za prijam u službu

Petak, 08 Ožujak 2013 13:49

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-9
Marija Gorica, 08. ožujka 2013.

 Obavijest o testiranju kandidata/kandidatkinja prijavljenih na oglas za prijam  
 u službu na određeno vrijeme na radno mjesto – referent

Obavještavaju se kandidatkinje prijavljene na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Općinu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 26.02.2013. godine, da će se testiranje održati:

dana 15. ožujka 2013. godine, s početkom u 14,30 sati
u Općinskoj vijećnici Općine Marija Gorica, Marija Gorica, Gorička 18/a 

LISTA KANDIDATA
prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

  • HORVAT KRISTINA
  • KUKOLJ JASMINA

Ako kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja, smatra se da su povukle prijavu na oglas.

 PRAVILA TESTIRANJA:

Prije početka provjere znanja od kandidatkinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, nakon čega će kandidatkinjama biti podijeljena pitanja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatkinjama se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidatkinje uspješno položile testove ako su iz svakog djela provjere znanja ostvarile najmanje 50% na testiranju. S kandidatkinjama koje uspješno polože testove provest će se intervjui (razgovori).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedina kandidatkinja prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati. 

 Povjerenstvo za provedbu oglasa
Tamara Glogović v.r.

 

   

Objava biračima za EU izbore 14.04.2013.

Srijeda, 06 Ožujak 2013 13:34

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01. ožujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
Odluka je stupila na snagu 04. ožujka 2013. godine, a objavljena je u Narodnim novinama broj 27 od 04. ožujka 2013. godine. Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju 14. travnja 2013. godine.


Objava biračima 
           

   

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Utorak, 26 Veljača 2013 18:58

                                   
REPUBLIKA HRVATSKA       
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA   
OPĆINA MARIJA GORICA

 
    ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO


MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
hrwww.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-03/13-01/01
URBROJ: 238/19-02-13-2
Marija Gorica, 22. veljače 2013.

Na temelju članka 29., a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 66/11 – dalje u tekstu: ZSN), načelnica Općine Marija Gorica raspisuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Marija Gorica, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest (6) mjeseci i može se produžiti za još šest (6) mjeseci.
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), te sljedeće posebne uvjete:

  • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • položen državni stručni ispit

Uz ispunjavanje općih i posebnih uvjeta potrebno je:

   

Poziv na savjetovanje o legalizaciji 27.02.2013.

Petak, 22 Veljača 2013 17:58

POZIV NA SAVJETOVANJE 

LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Pozivamo sve zainteresirane mještane na savjetovanje „Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada“ koje će se održati u srijedu, 27. veljače 2013. godine u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici, Gorička 18/a, Marija Gorica.

Na Vaša pitanja i sve nejasnoće oko legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada odgovarati će predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostave Zaprešić.

                                                                                                           N A Č E L N I C A
                                                                                                              Marica Jančić

   

Mobilna mamografija 01.03.2013.

Petak, 22 Veljača 2013 17:11

Obavještavaju se žene u dobi od 50 do 69 godina koje su na kućnu adresu primile poziv Zavoda za javno zdravstvo za besplatan mamografski pregled da će se isti održati u Općini Marija Gorica, Gorička 18/a, u petak, 01. ožujka 2013. godine od 9,30 sati.
Žene koje nisu primile poziv na kućnu adresu, a pripadaju gore navedenoj dobnoj skupini mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica na broj 01/3396-655 ili 01/3395-868 radi dodatnih informacija.
Odazivom na poziv za mamografski pregled iskažimo brigu o svom zdravlju.

                                                                                                            N A Č E L N I C A
                                                                                                              Marica Jančić

                                                                                                              

   

2. Sanjkaški kup Marija Gorica

Četvrtak, 24 Siječanj 2013 06:56

   

Obavijest o zatvaranju prometa

Ponedjeljak, 17 Prosinac 2012 13:29Obavještavamo mještane Općine Marija Gorica da je za sav promet zatvorena ulica Matije Gupca u
Kraju Donjem, od kućnog broja 32 (Meštrović Juraj, dr.vet.med.) do kućnog broja 23 (Ivša Josip), u
oba smjera, zbog aktivnog klizišta.

 

   

Podjela poklon paketa i susret s Djedom Božićnjakom

Petak, 14 Prosinac 2012 08:00

   

Zimski uvjeti - podsjetnik mještanima

Ponedjeljak, 10 Prosinac 2012 16:26

Općina Marija Gorica podsjeća mještane na odredbe članaka 25. i 26. Odluke o komunalnom redu Općine Marija Gorica po kojoj su mještani, odnosno korisnici ili vlasnici zemljišta dužni redovito čistiti snijeg sa zemljišta i nogostupa i drugih javnih površina kojima se služe pješaci, odnosno da spomenute površine redovno posipavaju solju, pijeskom, piljevinom ili drugim materijalima kojima se izaziva topljenje leda te da tako sprečavaju klizanje.
Predmetne radnje nužno je provoditi nekoliko puta dnevno.

Prema člancima 62. i 63. Odluke o komunalnom redu, za mještane koji ne postupaju po odredbama odluke predviđena je kazna od 300,00 do 1.000,00 kuna za fizičke osobe, odnosno od 500,00 do 2.000,00 kuna za pravne osobe.

Mole se mještani za suradnju i poštivanje Odluke o komunalnom redu.

OPERATIVNI PLAN ČIŠĆENJA PROMETNICA

                                                                                                         NAČELNICA
                                                                                                        Marica Jančić
 

   

3. Marijagorički božićni sajam

Ponedjeljak, 10 Prosinac 2012 08:11

 

   

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Nedjelja, 09 Prosinac 2012 15:51

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Općina Marija Gorica na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) objavljuje 

J A V N I  P O Z I V

Pozivaju se

- vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

- vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, na adresi Zaprešić, Nova ulica 10.

Uz zahtjev, stranka treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić  na adresi Zaprešić, Nova ulica 10, tel. 01/3315 111 i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, tel. 01/3395-868 i 01/3396-655.

 

N A Č E L N I C A
Marica Jančić

Opširnije: Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

   

Odvoz kućnog otpada u vrijeme blagdana

Nedjelja, 09 Prosinac 2012 15:38

Obavještavamo mještane Općine Marija Gorica da je komunalno poduzeće "Zaprešić" d.o.o prilagodilo odvoz kućnog otpada u vrijeme predstojećih blagdana.
Odvoz kućnog otpada vršiti će se na slijedeći način:

- odvoz kućnog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na blagdan Božića – 25. prosinca/utorak/ 2012. godine, obavit će se 29. prosinca/subota/ 2012. godine,

- odvoz kućnog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Novu Godinu - 01. siječnja/utorak/ 2013. godine, obavit će se 05. siječnja/subota/ 2013. godine,

- odvoz kućnog otpada na Štefanje – 26. prosinca/srijeda/2012. godine, obavljat će se prema redovitom rasporedu.

   

Upis u Vinogradarski registar

Nedjelja, 09 Prosinac 2012 14:57

Ministarstvo poljoprivrede je u cilju usklađivanja zakonodavstva u sektoru vina sa zakonima EU donijelo Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (NN br. 121/10, 132/10-ispravak i 78/11). Pravilnikom je uspostavljen Vinogradarski registar kao dio Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, kojeg vodi Angencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a upis u Vinogradarski registar provode regionalni uredi Agencije.

Osnovni cilj uspostave Vinogradarskog registra je praćenje i provjera proizvodnog potencijala Republike Hrvatske, odnosno površina pod vinogradima, a razlog tome je činjenica da je u Europskoj uniji na snazi zabrana sadnje novih vinograda do 31. prosinca 2015. godine, ili najkasnije do 31.prosinca 2018.g., ovisno o odluci države članice. Prema posljednjim podacima Agencije, u Vinogradarskom registru registrirano je 20.751,96 ha vinograda. Pregledom podataka o vinogradima u ARKOD sustavu utvrđeno je da postoji ukupno 24.671,72 ha vinograda. Ukupne površine vinograda u registru i Agenciji ne slažu se niti s podacima Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je 2011.g. površina pod vinogradima iznosila 32.485 ha.
Površine koje su vinogradi, a nisu upisane u Vinogradarski registar, nakon ulaska Republike Hrvatske u EU neće se moći naknadno upisati kao vinogradi, dok god traje zabrana sadnje novih vinograda. Uzimajući u obzir navedene činjenice, evidentiranje površina je od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku, ali i za proizvođače grožđa i vina budući da će samo oni koji su upisani u Vinogradarski registar odnosno u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava moći ostvariti prava u sektoru, te da će se samo registrirani proizvođači moći stavljati svoje proizvode na tržište.

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada, 20.10.2012.

Utorak, 16 Listopad 2012 05:41

Udruge s područja Općine Marija Gorica, "Marijagorička zipka" i "Trsje", pozivaju Vas ove subote, 20. listopada u Mariju Goricu na štruklijadu, štrudlijadu i kestenijadu koja će se održati ispred Župne crkve u Mariji Gorici s početkom u 11,00 sati.
Uz svirku i igrokaze častimo Vas štrukljima i štrudlima, a domaće krpice sa zeljem, svinjsku vratinu, kestene i mošt probajte po popularnim cijenama.
Dođite i ugodno se provedite!
                                                 Marijagorička zipka i Trsje

 

 

   

Dodatno pravo na plavo gorivo za 2012.godinu

Utorak, 16 Listopad 2012 05:35

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila je dodatno pravo na potrošnju „plavog goriva“ za 2012. godinu, u količini od 9.695.422,42 l, temeljem podnesenog Jedinstvenog zahtjeva u 2012. godini, sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10, 144/10, 4/11, 44/11, 134/11, u daljnjem tekstu Pravilnik).


Na dan 28. rujna 2012. godine izvršena je dodjela prava na potrošnju „plavog goriva“ za 2012. godinu svim korisnicima sukladno članku 7. stavku 8. Pravilnika:

(8) Korisnik koji se odlučio za obračun prava iz stavka 3. ovoga članka može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravna plaćanja po površini, za mliječne krave, krave dojilje, krave dojilje u ekstenzivnom uzgoju ili koze. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, krava dojilja u ekstenzivnom uzgoju i koza navedenih u stavku 3. ovoga članka za koje je podnio zahtjev za izravna plaćanja u tekućoj godini u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine, ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravna plaćanja po poljoprivrednoj površini ili za stoku.

Svi korisnici koji nemaju karticu goriva, a podnijeli su zahtjev za izravna plaćanja u 2011. godini ili jedinstveni zahtjev u 2012. godini, mogu ostvariti svoje pravo na „plavo gorivo“ u regionalnim uredima Agencije, koja će, prema zahtjevu korisnika, u roku od 30 dana izdati karticu goriva.

Pozivom na broj telefona: 01/ 612 – 8877 korisnik u svakom trenutku može saznati trenutno stanje na kartici goriva (provjera trenutno raspoložive količine „plavog goriva“).

Sve o uvjetima korištenja kartice goriva, cjeniku te lokacijama na kojima se toči „plavo gorivo“ možete pogledati ovdje : http://www.apprrr.hr/plavo-gorivo-71.aspx

Manuel Čičko, dipl. ing. agr

   

Berba 2012. "Kak su brali naši stari"

Srijeda, 05 Rujan 2012 14:20

   

Ženski malonogometni turnir 09.09.2012.

Petak, 31 Kolovoz 2012 14:49

Udruga Marijagorička zipka u suradnji sa ženama ovog područja organizira ženski turnir u malom nogometu koji će se održati u promjenjenom terminu, u nedjelju, 09. rujna 2012. od 11 sati na novom igralištu u Trsteniku.
Turnir se održava već sedamnaestu godinu zaredom.
Posjetitelje očekuje bogata tombola i ugostiteljska ponuda a sudionice nezaboravno druženje!
Dođite i ugodno se provedite!

 

 

   

Susret mužikaša 2012.

Srijeda, 22 Kolovoz 2012 16:34

Dobra zabava za sve dobre ljude…Ove nedjelje u Općini Mariji Gorici! Na novom igralištu u mjestu Trstenik, održat će se 17. po redu tradicionalna veselica „Najlepše je biti mužikaš „!
Poziv vrijedi za izvođače koje očekuje ugodno druženje i za posjetitelje za koje je osigurana tombola, bogata ponuda jela i pića i nezaboravna zabava!
U zabavnom dijelu programa nastupit će i gošće iz Slovenije, jedinstvene Vesele Štajerke!
Najlepše je biti mužikaš „!
Zato, dobri ljudi, ako ste željni dobre zabave… dođite u Trstenik u nedjelju 26. kolovoza!
Početak programa u 16,00 sati.

 

   

PRIJAVA ŠTETE do elementarne nepogode do 28.08.2012.

Srijeda, 22 Kolovoz 2012 16:16

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 20.8.2012. godine  o proglašenju elementarne nepogode (dugotrajne suše) za područje cijele Zagrebačke županije, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

Opširnije: PRIJAVA ŠTETE do elementarne nepogode do 28.08.2012.

   

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje pročelnika

Srijeda, 22 Kolovoz 2012 16:07

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-02/12-01/01
URBROJ: 238/19-02-12-5
Marija Gorica, 09. kolovoza 2012.

 Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, donosi


O D L U K U
O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE MARIJA GORICA

Članak 1.


Poništava se natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica, KLASA: 112-02/12-01/01, URBROJ: 238/19-02-12-1 od 12.07.2012. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 80 od 18. srpnja 2012. godine, obzirom da se na natječaj nije prijavio niti jedan kandidat.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Narodnim novinama i na web stranici Općine Marija Gorica.

                                                                                                    N A Č E L N I C A
                                                                                                      Marica Jančić

 

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije