Općina Marija Gorica

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - biračka mjesta

Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:45REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Marija Gorica, 15. siječnja 2014.


Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 09. veljače 2014. godine, na području Općine Marija Gorica utvrđeno je 5 biračkih mjesta, s pripadajućim ulicama:

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica               2. Marija Gorica                   3. Sveti Križ

4. Trstenik                                        5. Kraj Donji

 

                                                                OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
                                                                                 Predsjednik
                                                                        Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - objava lista

Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:56REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Marija Gorica, 15. siječnja 2014.


Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Marija Gorica :

1. KRAJ GORNJI I BIJELA GORICA
Kandidacijske liste
Zbirna lista

2. MARIJA GORICA
Kandidacijske liste
Zbirna lista

3. SVETI KRIŽ
Kandidacijske liste
Zbirna lista

4. TRSTENIK
Kandidacijske liste
Zbirna lista

5. KRAJ DONJI
Kandidacijske liste
Zbirna lista

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Predsjednik
Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Obavijest političkim strankama

Petak, 10 Siječanj 2014 16:45REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 013-01/13-01/05
URBROJ: 238/19-04-14-12
Marija Gorica, 10. siječnja 2014.

 

O B A V I J E S T
POLITIČKIM STRANKAMA

 Poštovani,

 Molimo vas da primite na znanje nekoliko aktualnih informacija:

  1. Punomoći izbornih sudionika:

Osobe ovlaštene za zastupanje političkih stranaka, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, te kandidati grupe birača mogu opunomoćiti osobe za predaju kandidacijskih lista odnosno kandidatura općinskom izbornom povjerenstvu, za unošenje ispravaka u prijedloge kandidacijskih lista odnosno kandidatura, te za sve ostale radnje pred općinskim izbornim povjerenstvom. Ta punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, već samo potpisana od ovlaštene osobe.

VAŽNO: Izborni sudionici dužni su original/izvornik spomenute punomoći dostaviti Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Marija Gorica.

  1. Radno vrijeme OIP- a Općine Marija Gorica- za ovjeru očitovanja:
  • 10.01.2014. od 08:00 do 14:30 sati,
  • 11.01.2014. od 10:00 do 14:00 sati,
  • 13.01.2014. od 08:00 do 14:30 sati,
  • 14.01.2014. od 08:00 do 24:00 sata (rok za predaju kandidature).


                                                                                     Predsjednik 
                                                                       Općinskog izbornog povjerenstva
                                                                              Daniel Bukovinski, dipl.iur.

 

   

Pregled, dopuna i ispravak podataka u registru birača

Utorak, 07 Siječanj 2014 16:02REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Povodom održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Gorica, u nedjelju 09. veljače 2014. godine, temeljem članka 23. Zakona o registru birača (Narodne novine, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača, u Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Ispostavi Zaprešić, zaključno do srijede 29. siječnja 2014. godine.

Objava biračima

   

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora - obvezatne upute i obrasci

Petak, 03 Siječanj 2014 11:42

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12) i članka 31. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Gorica (Službeni glasnik broj 129), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica propisalo je :

Obvezatne upute broj OMS I
Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezatne upute broj  OMS II
O obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obrasci za postupak kandidiranja :
OMS-1
OMS-2
OMS-3
OMS-4


Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

 

                                                                                    Predsjednik
                                                                          Općinskog izbornog povjerenstva
                                                                              Daniel Bukovinski, dipl.iur.

   

Obavijest političkim strankama

Petak, 03 Siječanj 2014 11:25

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Gorica obavještava političke stranke da su dužne u roku od osam dana od dana stupnja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, odnosno do 08. siječnja 2014. do 24,00 sata, predložiti predstavnike koji će biti imenovani u prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Marija Gorica, sukladno stranačkoj zastupljenosti u Općinskom vijeću Općine Marija Gorica. Većinska politička stranka HDZ ima pravo na tri, HSS ima pravo na dva, a SDP na jednog predstavnika.

                                                                         Predsjednik
                                                           Općinskog izbornog povjerenstva
                                                                   Daniel Bukovinski, dipl.iur.

 

   

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora 09.02.2014.

Petak, 03 Siječanj 2014 08:02REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA
OPĆINSKO VIJEĆE


U Službenom glasniku Općine Marija Gorica, broj 133 od 31. prosinca 2013. godine, objavljena je sljedeća O D L U K A :

Na temelju članka 61. i članka 61.a  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 32.  i članka  69. stavak 1. Statuta Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 124) i članka 4. stavak 1. i 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Gorica (Službeni glasnik Općine Marija Gorica broj 129), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Marija Gorica

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Gorica.

Članak 2.

U Vijeće Mjesnog odbora Marija Gorica, bira se 5 članova.
U Vijeće Mjesnog odbora Kraj Gornji i Bijela Gorica, bira se 5 članova.
U Vijeće Mjesnog odbora Kraj Donji, bira se 5 članova.
U Vijeće Mjesnog odobra Trstenik, bira se 5 članova.
U Vijeće Mjesnog odbora Sveti Križ, bira se 5 članova.

Članak 3.

Područja Mjesnih odbora utvrđena su posebnom Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marija Gorica određuje se nedjelja, 09. veljače 2014. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marija Gorica.


OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/05
URBROJ: 238/19-01-13-13
Marija Gorica, 12. prosinca 2013.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Žagmeštar

   

Božićna čestitka

Utorak, 24 Prosinac 2013 00:00

Poštovani mještani Općine Marija Gorica!

Božić je blagdan radosti, obiteljskog zajedništva i ljudske solidarnosti.

U prigodi Božića i božićnih blagdana, u ime Općine Marija Gorica i moje osobno,

upućujem srdačne čestitke i želim Vam da blagdane provedete okruženi svojim

najmilijima u ljubavi i međusobnom razumijevanju.

Sretan Vam Božić!

 

N A Č E L N I C A

Marica Jančić


   

Odvoz kućnog otpada u vrijeme blagdana

Ponedjeljak, 23 Prosinac 2013 13:32

Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o. obavještava mještane Općine Marija Gorica o rasporedu odvoza kućnog otpada na području Općine Marija Gorica, prilagođen predstojećim blagdanima, na sljedeći način :

- odvoz kućnog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Božić, 25. prosinca (srijeda) 2013. godine, obaviti će se 28. prosinca (subota) 2013. godine;

- odvoz kućnog otpada koji bi prema redovitom rasporedu trebao biti obavljen na Novu godinu, 01. siječnja (srijeda) 2014. godine, obaviti će se 04. siječnja (subota) 2014. godine.

   

4. Božićni sajam Marija Gorica 21. i 22.12.2013.

Utorak, 17 Prosinac 2013 11:19

   

Podjela dječjih poklon paketa 18.12.2013.

Utorak, 17 Prosinac 2013 10:48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Referendum 01.12.2013. - Glasački odbori

Petak, 22 Studeni 2013 16:24

Za provedbu Referenduma dana 01. prosinca 2013. godine, na području Općine Marija Gorica utvrđeno je ukupno 5 glasačkih mjesta:

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Križ
4. Trstenik
5. Kraj Donji

Rješenje o imenovanju Odbora za provedbu glasovanja na Državnom referendumu možete pogledati ovdje.

 

   

Referendum 01.12.2013. - Glasačka mjesta

Srijeda, 20 Studeni 2013 14:03

 Za provedbu predstojećeg Referenduma dana 01. prosinca 2013.godine na području Općine Marija Gorica utvrđeno je 5 glasačkih mjesta :

1. Kraj Gornji i Bijela Gorica
2. Marija Gorica
3. Sveti Križ
4. Trstenik
5. Kraj Donji

Popis pripadajućih ulica svakom glasačkom mjestu možete pogledati u Rješenju o određivanju glasačkih mjesta.

   

3. Gastro-eko-etno zaprešićkog kraja

Srijeda, 30 Listopad 2013 14:00

   

Štruklijada, štrudlijada, kestenijada 19.10.2013.

Četvrtak, 17 Listopad 2013 20:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ženski turnir u malom nogometu

Petak, 30 Kolovoz 2013 12:30

   

Susret mužikaša 2013.

Petak, 30 Kolovoz 2013 10:45

   

"Berba 2013" kak su brali naši stari

Petak, 23 Kolovoz 2013 12:04

   

9. KUP DVD-a Bijela Gorica

Utorak, 20 Kolovoz 2013 06:29

   

Sv. Misa i blagoslov raspela u Žlepcu

Četvrtak, 04 Srpanj 2013 11:35

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije