Općina Marija Gorica

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Srijeda, 14 Siječanj 2015 08:20


Temeljem objavljenog javnog natječaja, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava izvršilo je otvaranje prijava pristiglih na natječaj i terenski pregled obiteljskih kuća te se objavljuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi i Odluka o utvrđivanju bodovne liste.

ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi

ODLUKA o utvrđivanju bodovne liste

   

Čestitka 2015.

Srijeda, 24 Prosinac 2014 09:54

   

Javni natječaj - Energetska učinkovitost obiteljskih kuća

Srijeda, 24 Prosinac 2014 09:36

Temeljem objavljenog javnog natječaja, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava izvršilo je otvaranje prijava pristiglih na natječaj i terenski pregled obiteljskih kuća te se objavljuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava na Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Marija Gorica i neslužbena bodovna lista.

ZAPISNIK

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

   

Podjela dječjih poklon paketa

Ponedjeljak, 22 Prosinac 2014 10:44

   

5. Marijagorički božićni sajam

Utorak, 16 Prosinac 2014 07:22

   

Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014 12:14

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA


MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/07
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, na vrijeme od dvije godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

 

Članak 2.

1.a)  Naručitelj: Općina Marija Gorica

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB: 48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:    Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica - čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukaldno potrebama naručitelja i vremenskim uvjetima.
Ponuditelj određuje cijenu obavljanja posla na način da u ispunjenom troškovniku u cijenu moraju uračunati i sve eventualne dodatne troškove i sav potreban rad i pomoćne radnje i sve ostalo što je potrebno za izvršenje poslova koji su predmet ovog javnog natječaja.

Opširnije: Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

   

Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014 11:39

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

ODLUKU

o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta za vrijeme od dvije (2) godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

Članak 2.

1.a)  Naručitelj:                     OPĆINA MARIJA GORICA

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB:  48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:

2.a  1. Redovno održavanje nerazvrstanih  cesta na području Općine Marija Gorica

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukladno potrebama naručitelja.

Opširnije: Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

   

4. Gastro-eko-etno 23.11.2014. Brdovec

Utorak, 18 Studeni 2014 09:15

   

Pečenje rakije uz poštivanje propisa za male proizvođače

Utorak, 21 Listopad 2014 07:04


Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, nazvao sam Carinarnicu u Zagrebu i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja pri registraciji.

1)     Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2)     Mali proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2015, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

3)     Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

4)     Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

Opširnije: Pečenje rakije uz poštivanje propisa za male proizvođače

   

Raspored odvoza papira i plastike

Ponedjeljak, 20 Listopad 2014 12:35


Od 1. listopada 2014. godine primjenjuje se raspored odvoza papira i plastike za sve korisnike na području djelovanja Zaprešić-a d.o.o., podijeljene su žute posude zapremnine od 120 L za selektivno odlaganje plastične ambalaže. Također, svim je korisnicima podijeljena i edukativna brošura “KUD I KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE“ koja sadržava upute za odlaganje otpada (plastika, papir, biootpad i dr.) kao i osvrt na zelene otoke s popisom lokacija.

 

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada 2014.

Utorak, 14 Listopad 2014 06:44

   

Mladi na djelu - poziv na radionicu 05.10.2014.

Petak, 03 Listopad 2014 11:36


Općina Marija Gorica i Udruga Marijagorička zipka pokrenule su projekt Mladi na djelu – Posao na ruralnom području.

Pozivamo Vas da se pridružite radionici, da se čuje glas mladih i da, uz prigodno druženje, aktivno sudjelujete u rješavanju problema nezaposlenosti na području Općine Marija Gorica.

Radionica će se održati u nedjelju, 05. listopada 2014.g. s početkom u 16,00 sati, u Vijećnici Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, Marija Gorica.

 

Načelnica
Marica Jančić

   

Obavijest poljoprivrednicima o ispitivanju uređaja za zaštitu bilja

Petak, 03 Listopad 2014 11:25

OBAVIJEST O ISPITIVANJU UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA (PRSKALICE I RASPRŠIVAČI)

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju se ispitati sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014)  i to ispitivanje mogu provoditi samo ovlaštene organizacije Ministarstva poljoprivrede. Ispitivanje prskalica i raspršivača obvezno je za sve uređaje koji su proizvedeni prije 1995. te moraju biti pregledani do 26.11.2014. Od pregleda su izuzete  sve ručne prskalice, leđne prskalice raspršivači.
Po uspješno obavljenom pregledu svaki uređaj dobije naljepnicu i potvrdu na kojem je označeno važenje izdanog certifikata koji za nove uređaje proizvedene nakon 01.01.2013 iznosi 5 godina, a za sve ostale uređaje važenje certifikata je 3 godine.
Za upis novih uređaja potrebno je donijeti račun i tehničke podatke uređaja.
Cijena pregleda je definirana Pravilnikom Ministarstva Poljoprivrede (NN 38/2013-red.broj. 25).
Tijek ispitivanja: Stranka se prijavljuje na ispitno mjesto pri čemu treba posjedovati osobne podatke, OIB i sve tehničke podatke uređaja. Podaci se unose u računalni sustav MP, pristupa se vizualnom pregledu, kontroli manometra, provjeri crpke, protoka i prostorne raspodjele mlaznica.
Priprema uređaja za ispitivanje: Temeljito očistite uređaj iznutra i izvana (koristite sredstva za čišćenje). Jednokratno pranje nije dovoljno da u pravilnoj mjeri očistite spremnik. Na ispitno mjesto dođite sa minimalno 2/3 spremnika napunjenog čistom vodom.
Sve filtere uređaja temeljito očistite, mlaznice rastavite i očistite ih mekom četkicom ili propirite.  Istrošene mlaznice obavezno zamijenite. Sve mlaznice moraju biti istog proizvođača i tipa (osim kod raspršivača). Provjerite stanje crpke, pogotovo razinu ulja i tlak u pretkomori. Također provjerite spremnik, sve cijevi, spojeve, ručice, ventile i usis na pukotine ili curenja. Provjerite pravilnu zaštitu kardanskog vratila (sigurnosni lanac i zaštitnu plastiku).

U slučaju manjih kvarova, servis će osiguravati serviseri tvrtke Leško d.o.o.

RASPORED ISPITIVANJA u vremenu od 8-16h:

Datum         Dan

14.10.2014. Utorak            Donja Pušća, Groblje parkiralište

15.10.2014. Srijeda            Dubravica, Ispred DVD-a        ,    Jakovlje, Ispred DVD-a

OBRAZAC

Manuel Čičko, dipl. ing. agr.

Savjetodavna služba

   

Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata "Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Marija Gorica"

Utorak, 16 Rujan 2014 12:30


Općina Marija Gorica, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisala je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Marija Gorica“. Natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pogledati u nastavku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Općine Marija Gorica, kao i na sljedećim kontaktima: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , 01/3396 655, 01/ 3395 868



JAVNI NATJEČAJ

Odluka o objavi javnog natječaja

Obavijest o objavi javnog natječaja

Mjerila - kriteriji za ocjenjivanje EnU obiteljske kuće

Pravilnik za provedbu programa

Marija Gorica, 16. rujna 2014.

Načelnica

Marica Jančić

   

ODGAĐA SE Berba 2014.

Petak, 05 Rujan 2014 07:03

   

ODGOĐEN Susret muzikaša 2014.

Petak, 05 Rujan 2014 06:48

Obavještavamo sve zainteresirane mještane i posjetitelje Općine Marije Gorice da se tradicionalna manifestacija marijagoričkog kraja "Najlepše biti je mužikaš", planirana za 07. rujna ove godine, odgađa do daljnjega zbog nestabilnih vremenskih uvjeta.

 

   

Subvencija đačkih i studentskih mjesečnih pokaza

Srijeda, 03 Rujan 2014 00:00


Općina Marija Gorica u školskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015. subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola i redovitim studentima mjesečnu pokaznu kartu samo jednog od prijevoznika kojeg odaberu u iznosu do 250,00 kuna mjesečno.
Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu su:

  • - podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica,
    - prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica,
    - status redovnog učenika odnosno studenta u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje traži
    - da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.).


Zahtjevu za subvenciju učenici i studenti obvezno prilažu:

  • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu o redovnom školovanju,
  • osobni identifikacijski broj.
   

10. KUP DVD-a Bijela Gorica 13.07.2014.

Četvrtak, 03 Srpanj 2014 11:38

   

Dani općine Brdovec 2014.

Četvrtak, 05 Lipanj 2014 11:32

   

Dani Općine Marija Gorica 2014.

Srijeda, 28 Svibanj 2014 10:59

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije