Općina Marija Gorica

Mobilna mamografija 20.05.2015.

Četvrtak, 23 Travanj 2015 08:16


Obavještavamo žene u dobi od 40-50 godina, KOJE NISU OBUHVAĆENE PROGRAMOM "MAMMA", da će se u srijedu, 20.05.2015.g. u prostorijama Općine Marija Gorica održati besplatan mamografski pregled, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati. Također će se vršiti i mjerenje gustoće kostiju za žene iznad 50 godina starosti.
Predbilježbe se primaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica : 01 3396 655 ili 01 3395 868, ili osobno, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, zaključno s 11.05.2015.godine.
Ukoliko će biti mali broj predbilježbi, obavijestiti ćemo Vas o novom terminu održavanja pregleda.

Odazivom na mamografski pregled i mjerenje gustoće kostiju iskažimo brigu o svojem zdravlju!

Načelnica
Marica Jančić

   

Plan odvoza glomaznog otpada 2015.g.

Četvrtak, 23 Travanj 2015 08:07

   

Podnošenje jedinstvenih zahtjeva za plaćanja u poljoprivredi

Četvrtak, 23 Travanj 2015 07:58

Temeljem novog Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015, od 17. ožujka 2015.) donesen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ broj 35/2015, od 27. ožujka 2015.) kojim se propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu od ove godine.

Na jedinstvenom zahtjevu korisnici mogu zatražiti: 


  • potporu iz programa izravnih plaćanja – osnovno plaćanje, plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezanu potporu, plaćanje za mlade poljoprivrednike i program za male poljoprivrednike;
  • potporu za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima - maslinovo ulje, duhan, mliječne krave,  rasplodne krmače;
  • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz državnog proračuna –za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, te za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja te
  • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja predviđenu Programom ruralnog razvoja, i to za:
   

Vino u brdovečkoj čaši

Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 12:51

   

Mobilni šalterski ured Policijske postaje Zaprešić

Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 09:22


Obavještavamo mještane s područja Općine Marija Gorica da će usluge mobilnog šalterskog ureda Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Zaprešić, moći koristiti dana 24.04.2015. godine, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Općine Marija Gorica, Gorička 18/a.

Kontakt broj za mještane tog dana je  098/9821-977.

Mobilni šalterski ured služi za obavljanje upravnih poslova i to poslova prijavništva (prebivalište i boravište), MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, registracije vozila.

 

N A Č E L N I C A
Marica Jančić

   

Otvoreni postupak javne nabave - oprema za školsku dvoranu

Četvrtak, 19 Ožujak 2015 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 19. ožujka 2015.g


Općina Marija Gorica provodi otvoreni postupak javne nabave za nabavu, isporku i montažu opreme školske dvorane OŠ  Ante Kovačića u Mariji Gorici koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2015/S 002-0011387 dana 19. ožujka 2015. godine.

Dokumentacija za nadmetanje

Pojašnjenje

Troškovnik

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Ispravak pojašnjenja


Načelnica Marica Jančić

   

3. Sanjkaški kup Marija Gorica 2015.

Utorak, 10 Veljača 2015 07:31

   

Obavijest poljoprivrednicima - potpore za osiguranje proizvodnje

Četvrtak, 22 Siječanj 2015 07:22

 


Sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik, koja su svoju proizvodnju osigurala policom osiguranja od šteta - mogu zatražiti potporu. Potpora se ostvaruje nakon cjelovite uplate ugovorene ukupne premije osiguranja po polici osiguranja i iznosi do 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja, a temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos potpore za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kada je ona osiguranik, iznosi 350.000,00 kuna. Zahtjev za ostvarivanje potpore osiguranik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. travnja 2015. godine za osiguravateljsko razdoblje okončano u prethodnoj kalendarskoj godini. Potpora se isplaćuje jednokratno i to nositelju poljoprivrednog gospodarstva na žiro-račun prijavljen u Upisnik. Rok za isplatu je 31. kolovoza tekuće godine za osiguravateljsko razdoblje iz prethodne kalendarske godine.

Potpora osiguranju - obrasci

   

Natječaj za imenovanje pročelnika

Ponedjeljak, 19 Siječanj 2015 12:51

MB: 2734575, OIB:48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : marija.gorica @email.t-com.hr
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 112-02/14-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-4
Marija Gorica, 12. siječnja 2015.

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11) Općinska načelnica Općine Marija Gorica, raspisuje

N A T J E Č A J

Za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Gorica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno.

Uvjeti:

-       magistar struke ili stručni specijalist pravnog ili ekonomskog smjera (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne ili ekonomske struke odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja)

-       najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-       organizacijske sposobnosti
-       komunikacijske vještine
-       položen državni stručni ispit
-       položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
-       aktivno znanje engleskog jezika
-       poznavanje rada na računalu

Opširnije: Natječaj za imenovanje pročelnika

   

Obavijest poljoprivrednicima-plavi diesel

Četvrtak, 15 Siječanj 2015 09:27


OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA - KORISNICIMA PLAVOG DIESELA

Prenosimo priopćenje Ministarstva poljoprivrede o dodjeli kvote za plavo gorivo. Ministarstvo poljoprivrede je putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelilo nove kvote za 2015. godinu poljoprivrednicima - korisnicima plavog diesela koje je, nakon administrativne provjere, Financijska agencija pridružila korisničkim karticama nositelja prava na korištenje plavog diesela. Temeljem jedinstvenih zahtjeva za 2014. godinu, kvota za plavi diesel za 2015. godinu iznosi 158.991.225,50 litara, a dodijeljena je za 80.661 poljoprivredno gospodarstvo.

Poljoprivrednici – korisnici plavog diesela ovogodišnju će kvotu moći koristiti već od srijede, 7. siječnja 2015. godine u 10:00 sati. Podsjećamo da je korištenje kvote za 2014. godine omogućeno tek 29. siječnja 2014. godine, a za 2013. godinu 24. siječnja 2013. godine.
Ministarstvo poljoprivrede, potaknuto nepredvidivim vremenskim uvjetima u posljednjih nekoliko godina, ubrzalo je postupak dodjele kvota na najkraći mogući vremenski rok kako bi korisnicima plavog diesla omogućilo neometano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.


Savjetodavna služba

   

Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Srijeda, 14 Siječanj 2015 08:20


Temeljem objavljenog javnog natječaja, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava izvršilo je otvaranje prijava pristiglih na natječaj i terenski pregled obiteljskih kuća te se objavljuje Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi i Odluka o utvrđivanju bodovne liste.

ZAPISNIK o konačnoj bodovnoj listi

ODLUKA o utvrđivanju bodovne liste

   

Čestitka 2015.

Srijeda, 24 Prosinac 2014 09:54

   

Javni natječaj - Energetska učinkovitost obiteljskih kuća

Srijeda, 24 Prosinac 2014 09:36

Temeljem objavljenog javnog natječaja, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava izvršilo je otvaranje prijava pristiglih na natječaj i terenski pregled obiteljskih kuća te se objavljuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava na Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Općini Marija Gorica i neslužbena bodovna lista.

ZAPISNIK

NESLUŽBENA BODOVNA LISTA

   

Podjela dječjih poklon paketa

Ponedjeljak, 22 Prosinac 2014 10:44

   

5. Marijagorički božićni sajam

Utorak, 16 Prosinac 2014 07:22

   

Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014 12:14

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA


MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/07
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, na vrijeme od dvije godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

 

Članak 2.

1.a)  Naručitelj: Općina Marija Gorica

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB: 48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:    Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica - čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukaldno potrebama naručitelja i vremenskim uvjetima.
Ponuditelj određuje cijenu obavljanja posla na način da u ispunjenom troškovniku u cijenu moraju uračunati i sve eventualne dodatne troškove i sav potreban rad i pomoćne radnje i sve ostalo što je potrebno za izvršenje poslova koji su predmet ovog javnog natječaja.

Opširnije: Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

   

Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

Ponedjeljak, 08 Prosinac 2014 11:39

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

MB: 2734575, OIB: 48658001244
10299 Marija Gorica, Gorička 18/a
Tel. 01/3395-868, fax: 01/3396-655
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
www.marija-gorica.hr

OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/19-02-14-1
Marija Gorica, 03. prosinca 2014.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o cestama  (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (Službeni glasnik Općine Marija Gorica br. 105/10), načelnica Općine Marija Gorica donosi

ODLUKU

o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA GORICA

Članak 1.

Ovom Odlukom započinje postupak javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta za vrijeme od dvije (2) godine, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

Članak 2.

1.a)  Naručitelj:                     OPĆINA MARIJA GORICA

b)  Sjedište/adresa: Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica

c)  Telefonski broj: 01/3395-868, 01/3396-445, fax:01/3396-655

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

d)  OIB:  48658001244

 

2.a) Predmet natječaja:

2.a  1. Redovno održavanje nerazvrstanih  cesta na području Općine Marija Gorica

Vrsta i opseg poslova: vrsta radova prema troškovniku koji je sastavni dio „Uputa ponuditeljima za izradu ponuda“, a u opsegu i količini sukladno potrebama naručitelja.

Opširnije: Javni natječaj za redovno održavanje nerazvrstanih cesta

   

4. Gastro-eko-etno 23.11.2014. Brdovec

Utorak, 18 Studeni 2014 09:15

   

Pečenje rakije uz poštivanje propisa za male proizvođače

Utorak, 21 Listopad 2014 07:04


Susrećući se zadnjih dana sa strankama koje su nedovoljno informirane za problematiku pečenja rakije uz poštivanje svih propisa, nazvao sam Carinarnicu u Zagrebu i ondje dobio jasno tumačenje propisa vezanih uz pečenje rakije. Da ne morate lutati, ovdje, na jednom mjestu, pružam Vam kronologiju te način postupanja pri registraciji.

1)     Zakon te propisi vezani uz pečenje rakije su na snazi već od 01.01.2010.

2)     Mali proizvođači jakih alkoholnih pića (MP-JAP) prilikom registracije ispunjavaju samo IZJAVU i PUR-obrazac, a jednom godišnje (to je u siječnju 2015, točnije do 20. 01.) ispunjavaju i šalju Godišnje izvješće malih proizvođača jakih alkoholnih pića (GI-MP-JAP) i plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se plaća svake godine, bez obzira da li se rakija peče ili ne. Ukoliko je MP već registriran, prije pečenja šalje samo PUR obrazac

3)     Svi obrazci popunjavaju se i potpisani šalju u tri primjerka poštom na nadležnu Carinsku upravu.

4)     Svaki MP-JAP smije godišnje ispeći ukupno 20 litara a.a. (apsolutnog alkohola) bez plaćanja trošarine. Uvjetno rečeno to je 100%-tni alkohol koji u stvarnosti ne postoji. Postoji 96%-tni. Alkohol koji MP proizvede npr. 42 litre sa 16 gradi, preračunava se u apsolutni alkohol (a.a.). Najprije treba grade pretvoriti u % alkohola. Npr. 16 x koeficijent 2,5 =40. Tada se količina od 42 litre pomnoži sa jačinom 40% alkohola te podijeli sa 100. Tako se dobije količina a.a (apsulutnog alkohola) kojeg je mali proizvođač proizveo. Npr. 42x40=1.680. 1680:100 =16,8. Znači u ovom primjeru je mali proizvođač (MP) proizveo (preračunato) samo 16,8 litara apsolutnog alkohola.

Opširnije: Pečenje rakije uz poštivanje propisa za male proizvođače

   

Raspored odvoza papira i plastike

Ponedjeljak, 20 Listopad 2014 12:35


Od 1. listopada 2014. godine primjenjuje se raspored odvoza papira i plastike za sve korisnike na području djelovanja Zaprešić-a d.o.o., podijeljene su žute posude zapremnine od 120 L za selektivno odlaganje plastične ambalaže. Također, svim je korisnicima podijeljena i edukativna brošura “KUD I KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE“ koja sadržava upute za odlaganje otpada (plastika, papir, biootpad i dr.) kao i osvrt na zelene otoke s popisom lokacija.

 

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije