Općina Marija Gorica

Izvješće o javnoj raspravi - II izmjene i dopune PPU Općine Marija Gorica

Srijeda, 21 Listopad 2015 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 21. listopada 2015.

 

Izvješće o javnoj raspravi

 

Javni uvid u prijedlog II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica održan je u periodu od 24.08. - 08.09.2015. godine, u prostorijama Općine Marija Gorica. Javno izlaganje o prijedlogu plana održano je 26. rujna 2015.g. u 11,00 sati. U tijeku javne rasprave davane su primjedbe na izloženi prijedlog plana. U nastavku objavljujemo cjelokupno izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada 2015.

Četvrtak, 15 Listopad 2015 11:42

   

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 08.11.2015.

Srijeda, 07 Listopad 2015 12:51

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

 

 

   

Ženski turnir u malom nogometu 06.09.2015.

Petak, 04 Rujan 2015 05:53

   

Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima i studentima

Petak, 28 Kolovoz 2015 08:30

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine, donijelo je Odluku o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima.
Općina Marija Gorica subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola i redovitim studentima do navršene 26. godine života, mjesečnu pokaznu kartu jednog od  prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najviše 250,00 kuna mjesečno.
Prijevoznici između kojih učenici i studenti mogu izvršiti odabir su Meštrović prijevoz ili Meštrović prijevoz – HŽ ili HŽ ili ZET ili ZET-HŽ.

Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu su:
- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica,
- prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica,
- status redovnog učenika odnosno studenta u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje traži
- da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za  socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.).

Zahtjevu za subvenciju učenici i studenti OBVEZNO prilažu:

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
- potvrdu o redovnom školovanju,
- osobni identifikacijski broj.

Prijevoz će se subvencionirati počevši od 01.09.2015. do zaključno 30.06.2016. godine.

   

Javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

Petak, 14 Kolovoz 2015 07:55

   

11. KUP DVD-a Bijela Gorica

Petak, 10 Srpanj 2015 06:20

   

Javni poziv za nadmetanje - dječji vrtić Trstenik

Utorak, 23 Lipanj 2015 00:00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Dana 23. lipnja 2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje (otvoreni postupak javne nabave) za rekonstrukciju (dogradnju) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, broj objave : 2015/S 002-0023549.

Dokumentacija

Glavni projekt

Nacrti

troškovnik 1

troškovnik 2

troškovnik 3

troškovnik 4

troškovnik 5


stol_5

08.07.2015.

Pojašnjenje dokumentacije

Izmjena troškovnika

Izmjena troškovnika

stol_1
stol_2
stol_3
stol_4
stol_4A
stol_5
stol_6
stol_7

pvc_1
pvc_2
pvc_3
pvc_4
pvc_5
pvc_6
pvc_7
sheme_pvc
sheme_stolarija

   

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Srijeda, 17 Lipanj 2015 11:28

Temeljem javnog natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Općini Marija Gorica odobreno je sufinanciranje projekta "Prenamjena objekta DVD Trstenik u dječji vrtić" u iznosu od 739.000,00 kuna. Navedenim projektom poboljšati će se kvaliteta života stanovništva na području Općine Marija Gorica kroz unapređenje socijalne infrastrukture. Budući da postojeći vrtić ne zadovoljava sve potrebe lokalnog stanovništva, definiran je projekt uređenja još jednog objekta predškolskog odgoja koji će biti smješten u dijelu zgrade DVD-a Trstenik koji će se u tu svrhu prenamijeniti. Očekivana dodana vrijednost projekta ogleda se u poboljšanju kvalitete društvene infrastrukture namijenjene najmlađim skupinama stanovništva kojima će biti omogućena kvalitetna priprema i osposobljavanje za uspješno pohađanje osnovne škole te usvajanje i razvoj socijalnih i ostalih vještina, neophodnih za kvalitetan psihofizički razvoj. Vrijednost investicije prema procjenama iznosi 3.190.405,43 kuna uključujući PDV.

   

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 31.05.2015.

Četvrtak, 28 Svibanj 2015 12:04


Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. travnja 2015.g., o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbori će se održati u nedjelju, 31. svibnja 2015.godine.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta za područje Općine Marija Gorica

   

Dani općine Marija Gorica, Župe i škole

Ponedjeljak, 25 Svibanj 2015 11:00

   

Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu

Utorak, 19 Svibanj 2015 07:03

Obavještavamo sve poljoprivrednike koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu za izravna plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i IAKS mjerama ruralnog razvoja da se rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. godinu iz članka 6. stavka 1. Pravilnika za provedbu programa izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine br. 35/2015) produljuje do 15. lipnja 2015. godine. Također, do 15. lipnja 2015. godine produljuje se rok za izmjene i dopune već podnesenog jedinstvenog zahtjeva za potporu iz članka 7. stavka 1. Pravilnika. Konačni datum za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu nakon redovnog roka (zakašnjeli zahtjevi uz smanjenje plaćanja iz članka 8. Pravilnika) je 10. srpanj 2015. godine.

   

Mobilna mamografija 20.05.2015.

Četvrtak, 23 Travanj 2015 08:16


Obavještavamo žene u dobi od 40-50 godina, KOJE NISU OBUHVAĆENE PROGRAMOM "MAMMA", da će se u srijedu, 20.05.2015.g. u prostorijama Općine Marija Gorica održati besplatan mamografski pregled, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati. Također će se vršiti i mjerenje gustoće kostiju za žene iznad 50 godina starosti.
Predbilježbe se primaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Gorica : 01 3396 655 ili 01 3395 868, ili osobno, u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, zaključno s 11.05.2015.godine.
Ukoliko će biti mali broj predbilježbi, obavijestiti ćemo Vas o novom terminu održavanja pregleda.

Odazivom na mamografski pregled i mjerenje gustoće kostiju iskažimo brigu o svojem zdravlju!

Načelnica
Marica Jančić

   

Plan odvoza glomaznog otpada 2015.g.

Četvrtak, 23 Travanj 2015 08:07

   

Podnošenje jedinstvenih zahtjeva za plaćanja u poljoprivredi

Četvrtak, 23 Travanj 2015 07:58

Temeljem novog Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015, od 17. ožujka 2015.) donesen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja („Narodne novine“ broj 35/2015, od 27. ožujka 2015.) kojim se propisuje podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu od ove godine.

Na jedinstvenom zahtjevu korisnici mogu zatražiti: 


  • potporu iz programa izravnih plaćanja – osnovno plaćanje, plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezanu potporu, plaćanje za mlade poljoprivrednike i program za male poljoprivrednike;
  • potporu za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima - maslinovo ulje, duhan, mliječne krave,  rasplodne krmače;
  • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz državnog proračuna –za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, te za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja te
  • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja predviđenu Programom ruralnog razvoja, i to za:
   

Vino u brdovečkoj čaši

Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 12:51

   

Mobilni šalterski ured Policijske postaje Zaprešić

Ponedjeljak, 20 Travanj 2015 09:22


Obavještavamo mještane s područja Općine Marija Gorica da će usluge mobilnog šalterskog ureda Policijske uprave Zagrebačke, Policijske postaje Zaprešić, moći koristiti dana 24.04.2015. godine, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, u prostorijama Općine Marija Gorica, Gorička 18/a.

Kontakt broj za mještane tog dana je  098/9821-977.

Mobilni šalterski ured služi za obavljanje upravnih poslova i to poslova prijavništva (prebivalište i boravište), MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola, registracije vozila.

 

N A Č E L N I C A
Marica Jančić

   

Otvoreni postupak javne nabave - oprema za školsku dvoranu

Četvrtak, 19 Ožujak 2015 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 19. ožujka 2015.g


Općina Marija Gorica provodi otvoreni postupak javne nabave za nabavu, isporku i montažu opreme školske dvorane OŠ  Ante Kovačića u Mariji Gorici koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2015/S 002-0011387 dana 19. ožujka 2015. godine.

Dokumentacija za nadmetanje

Pojašnjenje

Troškovnik

Pojašnjenje 2

Pojašnjenje 3

Ispravak pojašnjenja


Načelnica Marica Jančić

   

3. Sanjkaški kup Marija Gorica 2015.

Utorak, 10 Veljača 2015 07:31

   

Obavijest poljoprivrednicima - potpore za osiguranje proizvodnje

Četvrtak, 22 Siječanj 2015 07:22

 


Sva poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik, koja su svoju proizvodnju osigurala policom osiguranja od šteta - mogu zatražiti potporu. Potpora se ostvaruje nakon cjelovite uplate ugovorene ukupne premije osiguranja po polici osiguranja i iznosi do 25% troška zaračunate ukupne premije osiguranja, a temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi i Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Maksimalni iznos potpore za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi, kada je ona osiguranik, iznosi 350.000,00 kuna. Zahtjev za ostvarivanje potpore osiguranik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 15. travnja 2015. godine za osiguravateljsko razdoblje okončano u prethodnoj kalendarskoj godini. Potpora se isplaćuje jednokratno i to nositelju poljoprivrednog gospodarstva na žiro-račun prijavljen u Upisnik. Rok za isplatu je 31. kolovoza tekuće godine za osiguravateljsko razdoblje iz prethodne kalendarske godine.

Potpora osiguranju - obrasci

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije