Općina Marija Gorica

Plan gospodarenja otpadom 2015. - 2021. - javni uvid

Ponedjeljak, 29 Veljača 2016 08:21


Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2021. godine održati će se u periodu od 29.02.2016 do 29.03.2016. godine.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2021. godine biti će svakog radnog dana u vremenu do 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Marija Gorica, Gorička 18/a, a isti će biti objavljen na službenim stranicama Općine Marija Gorica (www.marija-gorica.hr).

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, dostavljaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica zaključno s danom 29.03.2016. godine, do 14,00 sati.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe, smatrat će se da su isti suglasni s izloženim nacrtom Plana.

NAČELNICA
Marica Jančić

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2015. - 2021.

Upute za odvojeno sakupljanje otpada

   

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta - voditelj/ica LAG-a Sava

Utorak, 16 Veljača 2016 10:07


Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „SAVA“ (LAG „SAVA“)
, OIB 07345374254, sa sjedištem u Zaprešiću, Nova ulica 10, temeljem članka 21. Statuta udruge Lokalne akcijske grupe „Sava“, članka 14. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju i Odluke sa sjednice održane dana 9. veljače 2016. godine objavljuje:

 

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta

 

  • VODITELJ/ICA LAG-a Sava

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja Ugovora.

Opširnije: Natječaj za popunjavanje radnog mjesta - voditelj/ica LAG-a Sava

   

LAG Sava - poziv na radionicu 17.02.2016.

Petak, 12 Veljača 2016 13:09

Općina Marija Gorica i devet jedinica lokalne samouprave iz okruženja (gradovi: Zaprešić, Samobor, Sveta Nedelja, općine: Brdovec, Stupnik,  Klinča Sela, Pušća, Dubravica  i  Luka)  osnovali su Lokalnu  akcijsku grupu „Sava“ (LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „SAVA“, OIB 07345374254, Zaprešić, Nova ulica 10,) koja želi objediniti  predstavnike malih i srednjih poduzeća, neprofitne organizacije i druge dionike iz različitih područja, koji se zajedno dogovaraju o zajedničkom pristupu u cilju razvoja regije.
LAG Sava ima svoj statut, definirane ciljeve, a trenutno je u izradi i lokalna razvojna strategija, na temelju čega se prijavljuje na natječaje za dodjelu sredstava, procjenjuje i bira projekte koji će se financirati,  te daje mogućnost povlačenja financijskih sredstava iz za to predviđenih fondova Europske unije (s naglaskom na ruralni razvoj), što je i osnovni razlog upućivanja vam ovog poziva za sudjelovanje na radionici. Lokalna akcijska grupa - LAG je partnerstvo predstavnika  javnog,  gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Ciljevi LAG-a su:

  • promicanje i unapređenje održivog ruralnog razvoja područja LAG-a,
  • razvoj proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji,
  • osiguravanje  protoka  informacija  i  transfera  znanja  za  napredak  u  razvoju  ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
  • razvijanje sinergije i umrežavanje te planiranje ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
  • iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj,
  • jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
  • pripreme LAG područja za korištenje EU fondova,
  • briga  o  infrastrukturnom,  ekološko-socijalnom,  kulturnom,  gospodarskom  i  svakom drugom razvoju u širem   ruralnom području.

 

Opširnije: LAG Sava - poziv na radionicu 17.02.2016.

   

Božićna i novogodišnja čestitka

Četvrtak, 24 Prosinac 2015 10:35

   

Podjela poklon paketa djeci od 1 do 7 godina i od 1. do 4. razreda OŠ

Utorak, 15 Prosinac 2015 13:01

   

Božićni sajam u Mariji Gorici 19. prosinca 2015.

Ponedjeljak, 14 Prosinac 2015 06:57

   

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi - II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

Ponedjeljak, 30 Studeni 2015 13:17


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 30. studenog 2015.

 

Javni uvid u ponovni prijedlog II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica održan je u periodu od 09.11. - 20.11.2015. godine, u prostorijama Općine Marija Gorica. Javno izlaganje o prijedlogu plana održano je 18. studenog 2015.g. u 11,00 sati.
U nastavku objavljujemo cjelokupno izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

   

Ponovna javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

Ponedjeljak, 02 Studeni 2015 00:00OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 238/19-02-15-16
Marija Gorica, 28. listopada 2015.

 

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i Zaključka načelnice Općine Marija Gorica (KLASA: 350-02/15-01/01; URBROJ: 238/19-02-15-15 od 28. listopada 2015.) načelnica Općine Marija Gorica objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

I.

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica.

II.

Ponovna javna rasprava trajat će od 9. studenog 2015. do 20. studenog 2015. godine.

III.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica bit će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u prostorijama Općine Marija Gorica, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati.

IV.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica u prostorijama Općine Marija Gorica dana 18. studenog 2015., u 11.00 sati.

Opširnije: Ponovna javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

   

Izvješće o javnoj raspravi - II izmjene i dopune PPU Općine Marija Gorica

Srijeda, 21 Listopad 2015 00:00


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Marija Gorica, 21. listopada 2015.

 

Izvješće o javnoj raspravi

 

Javni uvid u prijedlog II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica održan je u periodu od 24.08. - 08.09.2015. godine, u prostorijama Općine Marija Gorica. Javno izlaganje o prijedlogu plana održano je 26. rujna 2015.g. u 11,00 sati. U tijeku javne rasprave davane su primjedbe na izloženi prijedlog plana. U nastavku objavljujemo cjelokupno izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi

   

Štruklijada, štrudlijada i kestenijada 2015.

Četvrtak, 15 Listopad 2015 11:42

   

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 08.11.2015.

Srijeda, 07 Listopad 2015 12:51

 

OBJAVA BIRAČIMA

 

 

 

   

Ženski turnir u malom nogometu 06.09.2015.

Petak, 04 Rujan 2015 05:53

   

Subvencioniranje javnog prijevoza učenicima i studentima

Petak, 28 Kolovoz 2015 08:30

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica, na svojoj 13. sjednici održanoj 17. lipnja 2015. godine, donijelo je Odluku o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima.
Općina Marija Gorica subvencionirati će učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola i redovitim studentima do navršene 26. godine života, mjesečnu pokaznu kartu jednog od  prijevoznika kojeg odaberu u iznosu od najviše 250,00 kuna mjesečno.
Prijevoznici između kojih učenici i studenti mogu izvršiti odabir su Meštrović prijevoz ili Meštrović prijevoz – HŽ ili HŽ ili ZET ili ZET-HŽ.

Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu su:
- podmirene sve obveze domaćinstva prema Općini Marija Gorica,
- prijavljeno prebivalište na području Općine Marija Gorica,
- status redovnog učenika odnosno studenta u školskoj odnosno akademskoj godini za koju se sufinanciranje traži
- da pravo na subvencioniranu kartu nije ostvareno po nekoj drugoj osnovi (subvencija od strane Centra za  socijalnu skrb, Zagrebačke županije i sl.).

Zahtjevu za subvenciju učenici i studenti OBVEZNO prilažu:

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
- potvrdu o redovnom školovanju,
- osobni identifikacijski broj.

Prijevoz će se subvencionirati počevši od 01.09.2015. do zaključno 30.06.2016. godine.

   

Javna rasprava o II izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica

Petak, 14 Kolovoz 2015 07:55

   

11. KUP DVD-a Bijela Gorica

Petak, 10 Srpanj 2015 06:20

   

Javni poziv za nadmetanje - dječji vrtić Trstenik

Utorak, 23 Lipanj 2015 00:00

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARIJA GORICA

Dana 23. lipnja 2015.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje (otvoreni postupak javne nabave) za rekonstrukciju (dogradnju) zgrade vatrogasnog doma i prenamjene dijela zgrade u dječji vrtić uz povećanje energetske učinkovitosti zgrade, broj objave : 2015/S 002-0023549.

Dokumentacija

Glavni projekt

Nacrti

troškovnik 1

troškovnik 2

troškovnik 3

troškovnik 4

troškovnik 5


stol_5

08.07.2015.

Pojašnjenje dokumentacije

Izmjena troškovnika

Izmjena troškovnika

stol_1
stol_2
stol_3
stol_4
stol_4A
stol_5
stol_6
stol_7

pvc_1
pvc_2
pvc_3
pvc_4
pvc_5
pvc_6
pvc_7
sheme_pvc
sheme_stolarija

   

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Srijeda, 17 Lipanj 2015 11:28

Temeljem javnog natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Općini Marija Gorica odobreno je sufinanciranje projekta "Prenamjena objekta DVD Trstenik u dječji vrtić" u iznosu od 739.000,00 kuna. Navedenim projektom poboljšati će se kvaliteta života stanovništva na području Općine Marija Gorica kroz unapređenje socijalne infrastrukture. Budući da postojeći vrtić ne zadovoljava sve potrebe lokalnog stanovništva, definiran je projekt uređenja još jednog objekta predškolskog odgoja koji će biti smješten u dijelu zgrade DVD-a Trstenik koji će se u tu svrhu prenamijeniti. Očekivana dodana vrijednost projekta ogleda se u poboljšanju kvalitete društvene infrastrukture namijenjene najmlađim skupinama stanovništva kojima će biti omogućena kvalitetna priprema i osposobljavanje za uspješno pohađanje osnovne škole te usvajanje i razvoj socijalnih i ostalih vještina, neophodnih za kvalitetan psihofizički razvoj. Vrijednost investicije prema procjenama iznosi 3.190.405,43 kuna uključujući PDV.

   

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 31.05.2015.

Četvrtak, 28 Svibanj 2015 12:04


Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015.g. o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 30. travnja 2015.g., o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbori će se održati u nedjelju, 31. svibnja 2015.godine.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta za područje Općine Marija Gorica

   

Dani općine Marija Gorica, Župe i škole

Ponedjeljak, 25 Svibanj 2015 11:00

   

Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu

Utorak, 19 Svibanj 2015 07:03

Obavještavamo sve poljoprivrednike koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu za izravna plaćanja, plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i IAKS mjerama ruralnog razvoja da se rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu za 2015. godinu iz članka 6. stavka 1. Pravilnika za provedbu programa izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine br. 35/2015) produljuje do 15. lipnja 2015. godine. Također, do 15. lipnja 2015. godine produljuje se rok za izmjene i dopune već podnesenog jedinstvenog zahtjeva za potporu iz članka 7. stavka 1. Pravilnika. Konačni datum za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu nakon redovnog roka (zakašnjeli zahtjevi uz smanjenje plaćanja iz članka 8. Pravilnika) je 10. srpanj 2015. godine.

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije