U selu Sv. Križ Brdove?ki na mjestu današnje crkve sv. Križ i groblja, u prapovijesti bilo je naselje. Sa te pozicije savršeno se kontrolira cijela Savska dolina i važna komunikacija iz Panonije u predalpski prostor. Arheološka istraživanja potvrdila su da je u starije željezno doba ovdje bilo naselje gradinskog tipa. Na?eni su brojni kerami?ki ulomci raznog ku?nog posu?a i tragovi nastambi. Na blažim stranama uo?ljivi su tragovi utvr?enja. Uz put koji je vodio u naselje bilo je smješteno groblje, koje se tek po?elo istraživati. Na?en je skeletni grob, a pokojnik je bio pokopan sa svojim konjem i svom opremom koju je nosio za života. Takav grob nazivamo kneževski grob, jer osoba koja se pokopala na taj na?in morala je biti neki od plemenskih vo?a. Pokojnikova oprema sastojala se od bron?ane kacige, ukrasne bron?ane pojasne kop?e i još nekih dijelova odje?e i oružja koje nije za sada mogu?e to?no identificirati dok se predmeti ne restauriraju. Od opreme konja na?ene su bron?ane falere (ukrasne plo?e) i željezne žvale. Uz pokojnika na?eni su brojni kerami?ki ulomci raznih posuda (vjerojatno sa hranom) koji se stavljani kao popudbina za drugi svijet. Bron?ana kaciga koju je nosio pokojnik jedinstven je nalaz u Hrvatskoj i u svijetu. Arheološke nalaze do sada otkrivene okvirno možemo datirati u starije željezno doba oko 700 godina prije Krista.

arheolog Ivan Cvitkovi?

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridrĹľana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije