Sjednice

 

17. sjednica Općinskog vijeća 25.02.2016.

26.02.16

POZIV


Usvojeni akti

1. Odluka o donošenju II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica
2. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Marija Gorica
3. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Ante Kovačića u Mariji Gorici
4. Odluka o sufinancirnaju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica

 

16. sjednica Općinskog vijeća 29.12.2015.

31.12.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- II izmjene i dopune proračuna (opći dio)
- II izmjene i dopune proračuna (posebni dio)
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu viška prihoda Proračuna Općine Marija Gorica iz 2014. godine
3. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
4. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
5. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
6. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2015. godini
7. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
9. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
11. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2016. godinu
- Analiza 2015. i Smjernice 2016.g.
12. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
13. Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća
14. Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Gorica za 2016. godinu

Razno

   

15. sjednica Općinskog vijeća 15.12.2015.

18.12.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o proračunu Općine Marija Gorica za 2016. godinu
- Plan proračuna za 2016. (opći dio)
- Plan proračuna za 2016. (posebni dio)
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu
3. Odluka o prihvaćanju projekcija proračuna Općine Marija Gorica za 2017. i 2018. godinu
- Projekcije proračuna 2017. - 2018. (opći dio)
- Projekcije proračuna 2017. - 2018. (posebni dio)
4. Odluka o usvajanju plana razvojnih programa
- Plan razvojnih programa
5. Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini
6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
7. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2016. godini
8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2016. godini
9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
10. Program javnih potreba u športu za 2016. godinu
11. Odluka o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica
12. Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb
13. Odluka o plaćanju godišnje članarine za LAG Sava

Razno

 

14. sjednica Općinskog vijeća 16.09.2015.

18.09.15

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- Polugodišnji izvještaj (opći dio)
- Polugodišnji izvještaj (posebni dio)

2. Izvješće načelnice o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine

3. Razno

- Odluka o rješavanju predstavke mještana naselja Sveti Križ na držanje pasa

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije