Sjednice

 

20. sjednica Općinskog vijeća 27.09.2016.

28.09.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu

- polugodišnji izvještaj - opći dio
- polugodišnji izvještaj - organizacijska klasifikacija
- polugodišnji izvještaj - ekonomska klasifikacija
- polugodišnji izvještaj - programska klasifikacija
- realizacija proračuna 01.01.-30.06.2016.
- Plan razvojnih programa - izvršenje 01.01.-30.06.2016.

2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Marija Gorica

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Ante Kovačića u Mariji Gorici

4. Prethodna suglasnost na Statut Općinske knjižnice Ante Kovačića

5. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Općinske knjižnice Ante Kovačića

6. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu

7. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti od požara

8. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općinske knjižnice Ante Kovačića

9. Prethodna suglasnost na Pravila Općinske knjižnice Ante Kovačića

10. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

 

19. sjednica Općinskog vijeća 28.06.2016.

30.06.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o 1. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2016.godinu
Prve izmjene i dopune - opći dio
Prve izmjene i dopune - posebni dio
2. Odluka o I izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.g.
3. Odluka o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u Općini Marija Gorica u 2016.g.
4. Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici
5. Odluka o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima

   

18. sjednica Općinskog vijeća 30.03.2016.

01.04.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o godišnjem obračunu proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
- realizacija proračuna 01.01.-31.12.2015. - opći dio
- realizacija proračuna 01.01.-31.12.2015. - posebni dio
2. Odluka o pokriću manjka prihoda na kraju 2015. godine
3. Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Marija Gorica
4. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna
5. Odluka o prijenosu poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Marija Gorica na Zagrebačku županiju u 2016. godini
6. Odluka o izmjeni i dopuni Strateškog plana gospodarskog razvoja Općine Marija Gorica za 2014. - 2020.g.
7. Odluka o donošenju Registra nerazvrstanih cesta na području Općuine Marija Gorica
8. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2016. godini
9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.g.
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.g.
11. Izvješće načelnice o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine

 

17. sjednica Općinskog vijeća 25.02.2016.

26.02.16

POZIV


Usvojeni akti

1. Odluka o donošenju II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Gorica
2. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Marija Gorica
3. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Ante Kovačića u Mariji Gorici
4. Odluka o sufinancirnaju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije