Sjednice

 

10. sjednica Općinskog vijeća 26.11.2014.

18.11.14

Poziv

Usvojeni akti

DNEVNI RED:

Aktualni sat

 1. Donošenje Odluke o proračunu Općine Marija Gorica za 2015. godinu
  Plan proračuna (opći)
  Plan proračuna (posebni)
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekcija proračuna Općine Marija Gorica za 2016. i 2017. godinu
  Projekcije (opći dio)
  Projekcije (posebni dio)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju plana razvojnih programa
  Plan razvojnih programa
 5. Donošenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
 8. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2015. godini
 9. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

10.  Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
11.  Donošenje Odluke o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica
12.  Suglasnost na prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda
13.  Razno

 

Sažetak - javnost rada

17.11.14

SAŽETAK - JAVNOST RADA

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije