Sjednice

 

12. sjednica Općinskog vijeća 19.03.2015.

23.03.15

Poziv

Usvojeni akti

 1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Odluka o rasporedu viška prihoda Proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 3. Odluka o odabiru ponude za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica za razdoblje 2015. -2016. godine
 4. Odluka o poništenju natječaja za redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2016. godine
 5. Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
 6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica
 7. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2015. godini
 8. Odluka o sufinanciranju izobrazbe u poljoprivredi
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marija Gorica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marija Gorica
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godinu
  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 12. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2014. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
  Analiza 2014.g. i smjernice za 2015.g.
 13. Izvješće načelnice i radu za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
 14. Razno
  Odluka o nemogućnosti otkupa kurije u Kraju Donjem
  Zaključak o nemogućnosti prihvaćanja ponude Ankice i Vinka Bohar
  Odluka o sudjelovanju u međugraničnom projektu Ride&Bike
 

11. sjednica Općinskog vijeća 23.12.2014.

18.11.14

Poziv

Usvojeni akti

 1. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2014. godini
 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2014. godini
 6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
 7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnh potreba u športu za 2014. godinu
 8. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o financiranju troškova bruto plaće, doprinosa i drugih materijalnih prava iz radnog odnosa za dvoje službenika u Upravnom odsjeku za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na radnom mjestu savjetnika
 9. Razno
   

10. sjednica Općinskog vijeća 26.11.2014.

18.11.14

Poziv

Usvojeni akti

DNEVNI RED:

Aktualni sat

 1. Donošenje Odluke o proračunu Općine Marija Gorica za 2015. godinu
  Plan proračuna (opći)
  Plan proračuna (posebni)
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2015. godinu
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekcija proračuna Općine Marija Gorica za 2016. i 2017. godinu
  Projekcije (opći dio)
  Projekcije (posebni dio)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju plana razvojnih programa
  Plan razvojnih programa
 5. Donošenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2015. godini
 6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
 7. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
 8. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te osnovnom školstvu u Općini Marija Gorica u 2015. godini
 9. Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu

10.  Donošenje Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
11.  Donošenje Odluke o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica
12.  Suglasnost na prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda
13.  Razno

 

Sažetak - javnost rada

17.11.14

SAŽETAK - JAVNOST RADA

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije