Sjednice

 

22. sjednica Općinskog vijeća 28.12.2016.

29.12.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu

- Druga izmjena i dopuna Proračuna - opći dio
- Druga izmjena i dopuna Proračuna - posebni dio

2. Odluka o II izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini

3. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

4. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

5. Odluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

6. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

7. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

8. Statut Općinske knjižnice Ante Kovačića

9. Zaključak o izdavanju prethodne suglasnosti na Pravila Općinske knjižnice Ante Kovačića

10. Odluka o odabiru ponude za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u 2017. i 2018. godini

11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Marija Gorica od 2017. do 2020. godine

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

 

21. sjednica Općinskog vijeća 07.12.2016.

08.12.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o Proračunu Općine Marija Gorica za 2017. godinu

- Plan proračuna 2017. - opći dio
- Plan proračuna 2017. - posebni dio
- Plan proračuna 2017. - radni dio

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Gorica za 2017. godinu

3. Odluka o prihvaćanju Projekcija Proračuna Općine Marija Gorica za 2018. i 2019. godinu

- Projekcije proračuna 2018. - 2019. - opći dio
- Projekcije proračuna 2018. - 2019. - posebni dio

4. Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa 2017. - 2019.

- Plan razvojnih programa 2017. - 2019.

5. Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2017. godini

6. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

7. Pogram javnih potreba u kulturi u 2017. godini

8. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini

9. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2017. godini

10. Program javnih potreba u športu u 2017. godini

11. Odluka o privremenom stavljanju van snage pojedinih odredbi Odluke o općinskim porezima Općine Marija Gorica

12. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za zgradu Društvenog doma u Kraju Donjem

   

20. sjednica Općinskog vijeća 27.09.2016.

28.09.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu

- polugodišnji izvještaj - opći dio
- polugodišnji izvještaj - organizacijska klasifikacija
- polugodišnji izvještaj - ekonomska klasifikacija
- polugodišnji izvještaj - programska klasifikacija
- realizacija proračuna 01.01.-30.06.2016.
- Plan razvojnih programa - izvršenje 01.01.-30.06.2016.

2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Marija Gorica

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Općinske knjižnice Ante Kovačića u Mariji Gorici

4. Prethodna suglasnost na Statut Općinske knjižnice Ante Kovačića

5. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Općinske knjižnice Ante Kovačića

6. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti na radu

7. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti od požara

8. Prethodna suglasnost na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općinske knjižnice Ante Kovačića

9. Prethodna suglasnost na Pravila Općinske knjižnice Ante Kovačića

10. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

 

19. sjednica Općinskog vijeća 28.06.2016.

30.06.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o 1. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2016.godinu
Prve izmjene i dopune - opći dio
Prve izmjene i dopune - posebni dio
2. Odluka o I izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.g.
3. Odluka o I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u Općini Marija Gorica u 2016.g.
4. Odluka o financiranju produženog boravka u OŠ Ante Kovačića u Mariji Gorici
5. Odluka o subvenciji mjesečne pokazne karte učenicima srednjih škola i redovitim studentima

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2017. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije