Sjednice

 

Konstituirajuća sjednica 08.06.2017.

01.06.17

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o izboru mandatne komisije
2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
3. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

 

24. sjednica Općinskog vijeća 18.04.2017.

13.04.17

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o I izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2017. godinu
I izmjene i dopune - opći dio
I izmjene i dopune - posebni dio

2. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu
3. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
5. Odluka o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u Općini Marija Gorica u 2017. godini
6. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općinske knjižnice Ante Kovačića
7. Odluka o osnovici za obračun plaće, visini koeficijenata za obračun plaće i ostalim materijalnim pravima ravnatelja i pomoćnog knjižničara Općinske knjižnice Ante Kovačića
8.
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i uređenje Goričkog trga“
Prilog projektu Gorički trg
9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Kraju Donjem“
10. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica za 2016. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Marija Gorica za 2017. godinu
11. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Marija Gorica

   

23. sjednica Općinskog vijeća 23.03.2017.

24.03.17

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu

- realizacija Proračuna 01.01.-31.12.2016. - opći dio
- realizacija Proračuna 01.01.-31.12.2016. - posebni dio

2. Odluka o pokriću manjka na kraju 2016. godine

3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Strateškog plana gospdarskog razvoja Općine Marija Gorica za 2014.-2020. godinu

4. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2017. godini

5. Odluka o sufinanciranju premija osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica

6. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Marija Gorica za financiranje političkih stranaka u 2017. godini

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

9. Odluka o osnivanju javne ustanove - Općinske knjižnice Ante Kovačića

10. Izvješće načelnice o radu za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine

 

22. sjednica Općinskog vijeća 28.12.2016.

29.12.16

POZIV

Usvojeni akti

1. Odluka o II izmjeni i dopuni Proračuna Općine Marija Gorica za 2016. godinu

- Druga izmjena i dopuna Proračuna - opći dio
- Druga izmjena i dopuna Proračuna - posebni dio

2. Odluka o II izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016. godini

3. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

4. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini

5. Odluka o II izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnom i srednjem školstvu u 2016. godini

6. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini

7. Odluka o I izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu u 2016. godini

8. Statut Općinske knjižnice Ante Kovačića

9. Zaključak o izdavanju prethodne suglasnosti na Pravila Općinske knjižnice Ante Kovačića

10. Odluka o odabiru ponude za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u 2017. i 2018. godini

11. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Marija Gorica od 2017. do 2020. godine

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj

   

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije