12. sjednica Općinskog vijeća 19.03.2015.

Poziv

Usvojeni akti

 1. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 2. Odluka o rasporedu viška prihoda Proračuna Općine Marija Gorica za 2014. godinu
 3. Odluka o odabiru ponude za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica za razdoblje 2015. -2016. godine
 4. Odluka o poništenju natječaja za redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Gorica za razdoblje 2015.-2016. godine
 5. Odluka o subvencijama za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnju ljekovitog bilja te uzgoj i držanje pčelinjih zajednica na području Općine Marija Gorica u 2015. godini
 6. Odluka o sufinanciranju premije osiguranja za usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Općine Marija Gorica
 7. Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja u 2015. godini
 8. Odluka o sufinanciranju izobrazbe u poljoprivredi
 9. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marija Gorica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Marija Gorica
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godinu
  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.
 12. Zaključak o usvajanju Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2014. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Marija Gorica za 2015. godinu
  Analiza 2014.g. i smjernice za 2015.g.
 13. Izvješće načelnice i radu za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
 14. Razno
  Odluka o nemogućnosti otkupa kurije u Kraju Donjem
  Zaključak o nemogućnosti prihvaćanja ponude Ankice i Vinka Bohar
  Odluka o sudjelovanju u međugraničnom projektu Ride&Bike

 

Gdje smo


Pogledaj kartu

Copyright © 2018. Općina Marija Gorica. Sva prava pridržana.
Izrada web stranica: Dedal komunikacije